Episodes

 • Varför är det så avgörande att Jesus blev korsfäst? Och vad menar Paulus med att också han är ”korsfäst för världen”? Vi måste helt enkelt prata om korset.

  I det här avsnittet samtalar vi om den sista delen av Galaterbrevet. Eftersom Paulus gör en sammanfattning i sin text blir det också en sammanfattning från oss av brevets viktigaste budskap. Vilket leder oss in på värdet av att inte bara vara sårbar, utan också att våga gå rakt in i smärtan när den kommer. Och vad betyder det att dödens makt är bruten?

  Det här är sjätte och sista delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 6:11–18.

  Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • Det här är femte delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 5:7 - 6:10.

  Vad är egentligen andens frukt? Är det punkter för självhjälpskyrklighet eller kan den kanske odlas i drivbänk under konstgjort ljus? I det här avsnittet läser vi nästan ända till brevets slut och återkommer till splittring och inklusivitet, samt går in på varför Paulus tycks säga emot sig själv. Och så pratar vi förstås om kopplingen till transpersonella värden.

  Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett projekt inom föreningen Kontempel.

  Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Det här är fjärde delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse.
  Avsnittets text är Gal 3:26 – 5:6.

  Nu kommer vi in på frågan om radikal inklusivitet – hur en gemenskap för troende över huvud taget fungerar, så att vi kan bli ett i den smorde. Får det bli obekvämt utan att gruppen splittras? Eller är det enklare att bara kräva mental omskärelse av alla som vi vill gå vägen framåt med?

  Och så går vi in på en knepig paradox: Kan man över huvud taget vara kristen och samtidigt kalla sig kristen?

  Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett projekt inom föreningen Kontempel.

  Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Foto: flickr.com/paullew

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • Det här är tredje delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 2:15 - 3:25.

  Ja, vad syftar Paulus egentligen på när han använder begreppet ”tro”? Vi grottar in oss i den avgörande skillnaden mellan att betrakta tro som tillit och som ett transaktionellt försanthållande. Och varför man missar hela poängen kristen tro om man gör den till något som ska presteras.

  Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett projekt inom föreningen Kontempel.

  Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.


  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • Det här är andra delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är kapitel 2, vers 1-14. Här beskriver vi framför allt judarnas situation i första århundradets Romarrike och den speciella relation de hade med de övriga folken. Dessutom kommer vi in på vad Paulus menar när han påstår att ”Jesus är Herre”.

  Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett projekt inom föreningen Kontempel.

  Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • Det här är första delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är brevets första kapitel. Ämnen som berörs är bland annat orsaken till brevet, den allmänna historiska kontexten samt Paulus specifika bakgrund och kallelse.

  Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett projekt inom föreningen Kontempel.

  Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • ”Hur tänker du dig en andlig gemenskap som kan nå folk, och som fungerar?” Den frågan ställde vi till alla gäster som medverkat i podden under den här första säsongen. Deras svar har vi sparat till det här avsnittet och klippt ihop till ett collage som vi sedan kommenterar.

  Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch.

  ”G-ordet” produceras som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • Olle Carlsson är känd som prästen bakom vad han själv kallar en ”urban väckelse” i Katarina församling i Stockholm. Genom att aktivt arbeta med att bli mer inkluderande har många människor hittat till deras kyrkor fast de inte har en identitet som ”kristna”.

  År 2020 lämnade Olle kyrkoherdetjänsten och Katarina församling för att starta den fristående föreningen Kontempel. Målsättningen med den är att utifrån en kristen grund skapa en existentiell mötesplats för alla människor oavsett vad det tror eller inte tror på. Vi samtalar med Olle om vad han tror gjorde arbetet i Katarina så populärt och hur de vill vidareutveckla detta inom Kontempel.

  När vi spelade in intervjun gjorde vi det utan något samarbete med Kontempel. Men det ledde till ett sådant så därav det lite förvirrande perspektivet.

  Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/

  Musiken i avsnittet är ”My Father’s Faith” av Kristine Hovda. Hitta mer av hennes musik och böcker på https://www.kristinehovda.no/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta poddredaktionen på [email protected] och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/

 • Jonas Lundström är aktivist, författare och teolog. Han växte upp inom pingströrelsen och arbetade under flera år som församlingsplanterare och predikant.

  Jonas har också drivit en inom frikyrkokretsar vida läst blogg. På vilken han en dag för sådär tio år sedan deklarerade att han lämnat sin kristna tro. Numera kallar han sig “kristen ateist” och vi undrar vi så klart hur det går till. Jonas har skrivit sju böcker som alla handlar om kristna grejer, på ett eller annat sätt. De senaste två är till och med bibelkommentarer, som han kallar “Brottsliga bibelbetraktelser”.

  Ni hittar mer info om Jonas och hans böcker på http://www.jlundstrom.se/ och han kan även följas på Instagram: @bortom_lydnaden

  Ljudet den här gången är lite sämre än vanligt i vårt intro och avslutning, på grund av de inspelningsmöjligheter som just då stod till buds. Men själva intervjun låter som vanligt.

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet och att följa oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Signaturmusik i avsnittet: Fanny Betnér & Tomas Walch

 • Vi intervjuar Linnea Molander som titulerar sig "dejtingcoach". I det arbetet befinner hon sig på frontlinjen i kampen mot existentiell ensamhet och längtan. Här samtalar vi om hennes erfarenheter därifrån. Om hur hon hjälper människor att sätta ord på sånt som rör sig under ytan. Om att börja leva på djupet helt enkelt.

  G-ordet är en podd där vi utforskar samtidens existentiella landskap. Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér.

  Linnea Molanders hemsida hittar ni på https://happydating.se/ .

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Signaturmusik i avsnittet: Fanny Betnér & Tomas Walch

 • Vad blir skillnaden mellan att leva med en grundläggande tillit till världen och andra människor jämfört med att ha en misstro i botten? Dagens konsumtionssamhälle verka stödja misstron mer än tilliten. Vad behöver vi göra för att väga upp detta? Detta och liknade frågor fick vi det stora nöjet att samtala med Tage Kurtén om i det här avsnittet.

  Tage Kurtén är professor emeritus i systematisk teologi vid Åbo universitet. Under sin forskarkarriär arbetade han bland annat med att utifrån empiriskt underlag lyfta fram det existentiella perspektivet i tros- och livsåskådningsfrågor. Hans deckare som nämns i podden kan beställas här: https://www.adlibris.com/se/bok/makten-och-harligheten-mordet-pa-det-gamla-universitetet-9789525986266

  Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér.

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Signaturmusik i avsnittet: Fanny Betnér & Tomas Walch

 • Det här är det sjunde avsnittet av vår utforskning av det andliga och existentiella landskapet, med bas i kristen tradition. Här intervjuar vi Cecilia Wemming, som skrivit boken “Medelklasskvinnans tysta vrål”, där hon med utgångspunkt i sin egen livsberättelse går igenom en mängd frågeställningar kring varför unga kvinnor mår så dåligt i dag. Detta trots närmast oändliga möjligheter till utbildning, karriär och självförverkligande. Möjligheter som inte tycks räcka till för att skapa mening. Det här samtalet handlar om att bli fri från det inre kravet att prestera och bli lyckad, om värdet av smultronyoga och om gudstjänsten som gruppterapi – med mycket mera.

  Mer information om boken och var den går att köpa hittar du på https://medelklasskvinnanstystavral.com

  Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér.

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Signaturmusik i avsnittet: Fanny Betnér & Tomas Walch

 • G-ordet är en podd där vi utforskar det existentiella landskapet. Eller det andliga om man så vill. Hur ska vi hitta ett gemensamt språk för det som ska grunda vår förståelse av världen? För det som ska skapa värde och mening? De traditionella religionerna är fastlåsta i dogmatism och alternativen är uppsplittrade och lyckas inte bygga något på djupet innan nästa trend.

  En person som verkligen tagit sig an den frågan är författaren och frilansteologen Carl Gustaf Olofsson. Hans bok ”Existentiell livssyn - kristen tro?” kom i maj 2020 tillslut ut i tryckt form. Den hade då lästs och uppskattats på nätet sedan 1999 och som e-bok sedan 2014. Nu går den att beställa bland annat från Adlibris och Bokus.

  Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér.

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Signaturmusik i avsnittet: Fanny Betnér & Tomas Walch

 • Måste man se kristendomen som en uppsättning svar? Kan man inte istället se kristendomen som ett sorts språk? Ett livstolkningsramverk av berättelser, symboler och riter. Som hjälper oss tyda och uttrycka våra livserfarenheter.

  Och som vi kan tillägna oss utan att tro på en övernaturlig gud och ett liv efter döden.

  I det här avsnittet får ni ta del av ett föredrag av frilansteologen Carl Gustaf Olofsson. Med ett ingående exempel ger han ett rungande “ja” på den frågan. Inspelningen är från hans medverkan på en konferensdag som Kristen Bortom Gud anordnade hos Teologiska högskolan i Stockholm i oktober 2017.

  Föredraget bygger på kapitel två i Olofssons bok ”Existentiell livssyn - kristen tro?”. Boken kom i maj 2020 tillslut ut i tryckt form. Den hade då lästs och uppskattats på nätet sedan 1999 och som e-bok sedan 2014. Nu går den att beställa bland annat från:

  https://www.adlibris.com/se/bok/existentiell-livssyn---kristen-tro-9789151951232

  och

  https://www.bokus.com/bok/9789151951232/existentiell-livssyn-kristen-tro/

  Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér.

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Signaturmusik i avsnittet: Fanny Betnér & Tomas Walch

 • I januari publicerades en bok som vi genast blev nyfikna på: "När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga” av Mikael Kurkiala. I boken skriver han om behovet av ett existentiellt språk som ger tillhörighet och ifrågasätter vår tids uppdelning mellan sekulärt och religiöst.

  Välkommen att lyssna på vårt samtal med Mikael, om att lära sig be hos lakotaindianer, om tro som ett landskap att vandra i, om vikten av tankefrihet och om att bli människa.

  Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér.

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Signaturmusik i avsnittet: Fanny Betnér

  Foto: Mikael M Johansson

  Boken ”När själen går i exil” finns att köpa t ex här:

  https://www.bokus.com/bok/9789152637951/nar-sjalen-gar-i-exil-modernitet-teknologi-och-det-heliga/

  eller här:

  https://www.adlibris.com/se/bok/nar-sjalen-gar-i-exil-modernitet-teknologi-och-det-heliga-9789152637951

 • En utgångspunkt för vårt sökande är att vi behöver ett språk som kan uttrycka existentiella tankar och behov, ett språk vi kan dela.

  I det här avsnittet granskar vi sanningshalten i den utgångspunkten genom en intervju med teologen och hälsovetaren Ann-Kristin Mimmi Eriksson, som skrivit en avhandling om den existentiella dimensionens betydelse vid behandling av utmattningssyndrom.

  Doktorsavhandlingen som vi talar om i intervjun, Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd, kan laddas ner från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1039471/FULLTEXT01.pdf

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

 • I januari 2020 hölls första ”G-ordet Stand Up Theology Club” på Snotty Seasides källarscen i Stockholm. Kvällen spelades in och nu ger vi alla chansen att höra hur det låter när vi kör live.

  Välkommen att höra ett varierat innehåll, med tänkvärda texter och musik samt samtal med de inbjudna gästerna Mattias Ristholm och Sabina Koij. Kvällen presenterades av Henrik Betnér, Tomas Walch och Anna Göransson.

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

 • Tänk om kristendomen i grund och botten har utvecklats som ett ramverk för att möta de existentiella — andliga — utmaningar vi alla alltid ställs inför, bara genom att vara människor?

  Tänk om kristendomen inte bör ses som en uppsättning svar, utan en samling av berättelser, symboler och riter som vi kan använda för att tyda och uttrycka våra livserfarenheter?

  Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér.

  Välkommen till G-ordet!

  Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

  G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

  Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

  Kontakta oss på [email protected]

  Foto: MjauMjauMjauMjau @Flickr.com (CC BY-SA 2.0)