Episodes

 • Podkasten Hjernesterk har besøk av Johan Kaggestad (Mads sin far). Kaggestad Senior er best kjent for sitt engasjement i idretten som trener og sportskommentator i særlig Tv2 sine Tour de France sendinger. Det mange ikke vet er at Kaggestad senior var sentral i etableringen av fysisk trening som del av behandlingsopplegget på Modum Bad Nervesanatorium. Ole Petter og Mads (junior) snakker med Kaggestad senior om hvordan mosjon ble en del av behandlingen på landets største psykiatriske institusjon og hvordan treningsopplegget ble tilrettelagt for pasienter samt ansatte innen andre fagområder på Modum Bad. Johan Kaggestad snakker også om etableringen av Modum Frisklivssentral og etableringen av «trening på resept». Den røde tråden i samtalen er at fysisk trening har sin plass i helsevesenet, at det fremdeles ikke tas nok på alvor fordi det ikke er satt godt nok i system. Takk for at rater og bidrar med dine erfaringer ved å kommentere på podkast- appen på telefonen din! Podkasten Hjernesterk har også kontoer på Twitter, Instagram og Facebook hvor du kan bidra med spørsmål, synspunkter og erfaringer. • Treningslegen Ole Petter Hjelle og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad svarer på et lytterspørsmål om energinivå forbundet med fysisk trening. Mange føler seg for slitne til å mosjonere- og trene. Men blir du mindre sliten av å trene? Hva er det å være sliten og hvordan kan trening påvirke energinivået vårt slik at vi føler oss mindre slitne. Ole Petter og Mads mener ordet «sliten» misbrukes i forbindelse med effekten av fysisk trening, og at tilstanden sliten er i ferd med å bli sykdom. Utmattelse fra hverdagen med for eksempel krevende jobb og familieliv gjør deg trøtt og påvirker lysten til å trene. Mads forteller om hvordan han brukte trening til å takle en tøff periode som småbarnsfar og stor belastning på jobb. Det er ikke uvanlig med dårlig samvittighet for å prioritere å trene. Er det egoistisk og feil prioritering å trene i en livsfase med høyt tempo og tidspress? Ole Petter og Mads snakker blant annet om bruken av fysisk trening i næringslivet. Et indiansk ordtak sier følgende; Running the big medicin. Hva skjer med hodet og vår mentale tilstand når vi er i fysisk aktivitet? Dette med mer får du i siste episode av podkasten Hjernesterk.

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Bare 30 prosent av befolkningen mosjonerer regelmessig i henhold til folkehelsemyndighetens målsetting om rundt 150 minutter i uka. Mange sliter med den kjente dørstokkmila på tross av god kunnskap om at mosjon er lurt å gjøre. På tross av all informasjon om de gode effektene av mosjon på personlige helse sliter veldig mange med å starte med- og opprettholde gode mosjons- og treningsvaner.
  Hvorfor er det slik, og er fokuset på hvorfor og hvordan feil?

  Trening forbindes mye i sammenheng med vektnedgang. Er all oppmerksomheten på trening og vektnedgang ødeleggende for motivasjonen til å starte med og fortsette å trene? Det sies at trening bør være gøy. Men er all trening egentlig gøy? Mads forteller at han ikke synes all trening er moro, men at han gjør det allikevel. Ole Petter forteller om hva han har sagt til sine pasienter for å få de i gang med gode vaner.

  Mye av nøkkelen til å øke det generelle aktivitetsnivået blant mange er å gjøre den fysiske aktiviteten til hverdagsaktivitet. Ole Petter og Mads snakker om hvorfor det er vanskelig å motiverer folk flest til å mosjonerer regelmessig. I tillegg om vår late hjerne som lurer oss til å holde oss i ro.


 • Hva er ADHD og hvorfor er diagnosen mer tydelig i dagens samfunn? Er innaktivitet og dagens stillesittende samfunn med på å forsterke symptomer for ADHD? Ole Petter og Mads snakker om hvorfor ADHD anses som et særlig stort problem i dagens samfunn, og hvordan fysisk aktivitet hjelper personer som sliter med ADHD symptomer. Ole Petter forteller om en venn som ble avvist til fallskjermkurs grunnet ADHD, men som endte opp som verdensmester i samme disiplin blant annet med hjelp fra fysisk trening. Over 20 000 personer medisineres for ADHD gjennom medisiner med relativt store bivirkninger, samtidig som fysisk aktivitet ikke er en anerkjent behandlingsform. Hvorfor er det slik, og hva er det med treningen som er så bra for hva som skjer inni hodet vårt? Dette med mer i siste episode av podkasten hjernesterk.

 • I episode to av «Hjernesterk» snakker Ole Petter og Mads om hvorfor fysisk aktivitet er så viktig for barn.
  Det fysiske aktivitetsnivået blant barn og unge er i en nedadgående utvikling, vekten er høyere, og flere barn- og ungdom er i dårligere form enn tidligere. Bruk av Ipad, spill og sosiale medier utfordrer tradisjonell lek, samfunnet tilrettelegges for et lavere aktivitetsnivå, og skadeforebygging setter begrensninger for barns utfoldelse i forhold til tidligere. Skadeforebyggende tiltak er positivt, men er det en fare for at samfunnet blir så beskyttende at det går utover barns motoriske ferdigheter og helse?

  Flere barn havner i dag i kategorien «klomsete» grunnet dårlig motorikk. Kan motorisk utvikling og lavt fysisk aktivitetsnivå ha negativ påvirkning på barns konsentrasjon, læringsevne samt fysiske- og psykiske helse?

 • I første episode av podkasten «Hjernesterk» hører du Ole Petter Hjelle og Mads Kaggestad snakke om hvorfor de ønsker å belyse effektene av mosjon, fysisk trening- og aktivitet.

  Ole Petter Hjelle er hjerneforsker og tidligere fastlege. Den tidligere norgesmesteren i maraton er blitt en kjent folkehelseambassadør og forfattet bøker om effekten fysisk aktivitet har på helsa- og særlig hjernen. Mads Kaggestad er tidligere proffsyklist og mest kjent som sportskommentator i TV2. Kaggestad har i tillegg lang erfaring med å følge opp ansatte i næringslivet for å motivere til gode mosjonsvaner gjennom selskapet Avantas Aktiv. I første episode introduserer de hvorfor de starter podkasten. Det blir en gjennomgang av tilstanden til den norske folkehelsa, og hvor mange som følger helsemyndighetenes målsetting relatert til mosjon. Hvorfor er andelen aktive i befolkningen så lav på tross av at vi i Norge ser på oss selv som relativt aktive? Hva er det viktigste med mosjon og hvorfor burde det fokuseres mer på mosjon i det norske helsevesenet? Hør også Ole Petter fortelle om hvordan han har brukt fysisk aktivitet for å hjelpe sine pasienter. «Hjernesterk er en podkast både for deg som er aktiv eller inaktive. Enten du er blant de mange som sliter med motivasjonen og lurer på hvordan du skal komme i gang, eller du er blant de som har trent hele livet og lurer på hvorfor det føles så bra. Hør første episode og følg med på videre utgivelser av «hjernesterk».

 • Hjernesterk er en podkast av hjerneforsker, foredragsholder, forfatter og tidligere fastlege Ole Petter Hjelle, og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad. Begge har bakgrunn fra idretten og brenner for fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Hjelle har lang erfaring med bruk av fysisk aktivitet i behandling og forfattet bøker om effekten fysisk aktivitet og effekten har på blant annet hjernen- og det mentale. Kaggestad har i mange år fulgt opp tusenvis av ansatte i næringslivet for å motivere til gode mosjonsvaner. Podkasten «Hjernesterk» handler om de primære gevinstene ved mosjon, hvordan det påvirker vår mentale helse og bidrar til en bedre hverdag.