Episodes

 • Hva er utfordringene ved å være forretningskvinne og mamma? Hvordan kan man takle disse utfordringene? Og hva er fordelene? Med oss i dag har vi konserndirektør i Statkraft og mor til to, Birgitte Vartdal og gründer og investor og mor til fire, Silvija Seres.

  Birgitte Vartdal er konserndirektør i Statkraft hvor hun har ansvar for vind og solkraft i Europa. Hun sitter også i styret i Yara og er mor til to barn. Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU i Trondheim og har en mastergrad i finansiell matematikk fra Heriot-Watt University i Edinburgh. Hun har tidligere arbeidet som administrerende direktør og finansdirektør i Golden Ocean, hatt ulike posisjoner i Torvald Klaveness Group og arbeidet i Norsk Hydros energidivisjon.

  Silvija Seres er gründer og investor og har mange styreverv, bl.a. ved DNV AS, Ruter og Academedia AB. Hun er også mor til fire barn og programleder for podkasten “Lørn.Tech” hvor hun formidler innovasjonshistorier fra bedrifter. Hun har en master i “computer science”, doktorgrad i matematikk og en MBA. Silvija ønsket ikke å bli akademiker resten av livet ettersom hun følte feltet var for smalt og fordi hun er en nysgjerrig person som ønsker å oppleve mer i livet. Hun ønsket seg inn i forretningsverdenen. Hun har tidligere arbeidet blant annet i “Fast Search & Transfer”, vært direktør hos Microsoft, investor og styremedlem i blant annet Statkraft, Dagbladet Medialab, NrK, Nordea Bank, Oslo Børs med mer.

  Da er det bare å trykke på play for å lære mer om hvordan det kan være å være forretningskvinne og mor! • Hvordan kan arbeidsmiljø og arbeidsrutiner påvirke psyken? Hvordan kan arbeid være helsefremmede? Hvilke psykiske og fysiske påkjenninger kan man føle på ved å være uten jobb? Med oss i dag har vi professor og psykolog, Silje Endresen Reme, leder for Aker Biomarine, Matts Johansen & arbeid og velferdsdirektør, Hans Christian Holte.

  Silje Endresen Reme er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og psykolog ved Ullevål sykehus. Hun er spesielt opptatt av betydningen av arbeid for psykisk og fysisk helse og blant hennes faglige interesser finner vi sykefravær, arbeidsrehabilitering og kronisk utmattelse. Matts Johansen er leder for Aker Biomarine. Han forteller at han var en skater som droppet ut av skolen. En liten salgsjobb fikk start på hans karriere. Siste gjest er Hans Christian Holte som har vært arbeid og velferdsdirektør og leder av NAV siden August i fjor. Han har tidligere vært leder for skatteetaten og direktoratet for forvaltning og IKT.

  Da er det bare å trykke på play for å lære mer! • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Hva er endometriose? Og hvilken psykisk påkjenning er det å ha en slik kronisk sykdom? Med oss i dag har vi overlege ved avdelingen for gynekologi ved Oslo Universitetssykehus, Jenny Alvirovic og nestleder for Endometrioseforeningen, Ane Undhjem Løvereide.

  Jenny Alvirovic er overlege ved avdeling for gynekologi ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hun har en spesialisering innenfor gynekologi og fødselshjelp og er spesielt interessert i gynekologisk kirurgi. I 2006 startet hun spesialiseringen sin innenfor gynekologi ved sykehuset Østfold Fredrikstad, og fra 2008 fortsatte hun på spesialiseringen ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun fortsatte videre fra 2010 spesialiseringen ved Bærum sykehus, hvor hun de to siste årene fikk ansvar for urogynekologi. Jenny møter daglig på pasienter med endometriose.

  Ane Undhjem Løvereide er nestleder for Endometrioseforeningen. Hun har selv diagnosen endometriose og har opplevd psykiske påkjenninger på grunn av dette. Ane forteller hvordan det var før hun ble klar over at de sterke menstruasjonssmertene hun hadde skyldtes endometriose, hvordan det var å prøve å overbevise legen om at hun var syk, og hvilke utfordringer hun har stått overfor på grunn av sykdommen.

  Vil du vite hvordan Ane fikk diagnosen, hvilke fysiske og psykiske påkjenninger hun har opplevd, og hvordan hun takler sykdommen, er det bare å trykke på play. • Hvordan er det å ha schizofreni? Og hvordan er det å vokse opp med en mor med schizofreni? Og ikke minst hvordan snakker man sammen om utfordringene man møter på? Med oss i dag har vi sosiolog og faglitterær forfatter, Anne Kristine Haugestad, og sønnen hennes og psykolog, Erik Nakkerud. Sammen har våre gjester nylig forfattet og gitt ut en bok med navn “Min psykotiske mamma”. Boken gjør greie for utfordringene Erik har møtt på som følge av morens diagnose, schizofreni. Boken Henvender seg fra sønn til mor og beskriver de erfaringene Erik har kjent på gjennom oppveksten/Voksen alder som han ikke har fått fortalt tidligere. Ukens gjester har nylig blitt intervjuet av The Human Aspect hvor intervjuene nå ligger ute på nettsiden.

  Da er det bare å trykke på play for å lære mer! • Hva kan være årsaker til at veterinærer har en dobbelt så høy selvmordsrate som resten av befolkningen? Hvordan er det egentlig å være veterinær? Med oss i dag har vi veterinær Maria Tysnes, professor og psykiater Reidar Tyssen og veterinær Helene Seljenes Dalum.

  Maria Tysnes har jobbet som veterinær i 10 år og er nå ansatt ved klinikken AniCura. Ved siden av, arbeider hun som kommunikasjonstrener. Jobben innebærer å reise rundt i landet til de ulike AniCura klinikkene for å lærer bort hvordan man kan håndtere de utfordrende situasjonene man kan komme i som veterinær.

  Reidar Tyssen er professor ved Universitetet i Oslo, på avdeling for atferdsmedisin. Han er også psykiater og har forsket på mental helse hos helsepersonell (først og fremst leger) i ca. 20-25 år. Omtrent like lenge har han hatt en spesialistpraksis hvor han blant annet har hatt helsepersonell som pasienter.

  Helene Seljenes Dalum er veterinær, har lang erfaring innen offentlig forvaltning og har også jobbet med diagnostikk i et veterinærmedisinsk laboratorium. Hun har en spesiell interesse for psykisk helse og har som veterinær blant annet egne erfaringer med angst/psykisk uhelse. Hun er nå stipendiat ved Universitetet i Oslo, på avdeling for atferdsmedisin. Her jobber hun med NORVET prosjektet hvor de kartlegger arbeid, trivsel og psykisk helse hos veterinærer i Norge. Helene er også medansvarlig for psychovets der hun holder foredrag om veterinærer og psykisk helse.

  Da er det bare å trykke på play for å lære mer!
 • Hvordan utvikler vi oss som mennesker, og hvordan påvirker erfaringer fra spedbarns/barneåra oss senere i livet?

  Med oss i dag har vi barnepsykolog og professor i psykologi ved Universitet i Oslo, Annika Maria D. Melinder, som tar for seg temaer innenfor utviklingspsykologien. Annika interesserer seg blant annet for generell nevrokognitiv utvikling, utviklingspatologi, vitnepsykologi og sakkyndighetsarbeid for fylkesnemd og rett. Hun har erfaring innenfor sakkyndighet, barne og ungdomspsykiatri og det fylkeskommunale barnevern.

  I denne episoden vil du lære mer om de første årene av livet, barndoms- og ungdomsåra og hvordan disse stadiene av livet påvirker oss i voksen alder. Herunder gjør Annika greie for de biologiske prosessene som har en sentral rolle for utviklingen samt ulike miljømessige påvirkninger.

  Da er det bare å trykke på play for å lære mer! • Hva er fødselsdepresjon og hvordan oppleves det?

  I ukens episode har vi besøk av Lena Yri Engelsen som utviklet fødselsdepresjon etter sin andre fødsel, og psykologspesialist og professor ved Universitetet i Tromsø, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang.

  Som resultat av personlig erfaring med fødselsdepresjon og manglende tilbud i Norge, har Lena Yri Engelsen etablert den første foreningen i Norge for individer med fødselsdepresjon kalt “ landsforeningen 1001 dager”. I samtalen deltar hun sammen med Catharina Elisabeth Arfwedson Wang som har forsket på depresjon i mange år og psykisk helse hos barn og unge. Catharina interesserer seg spesielt for psykisk helse knyttet opp mot svangerskap, fødsel og tiden etter fødsel.

  Da er det bare å trykke på play for å lære mer! • I studio har vi besøk av Bianca Simonsen og Espen Olanger Simonsen, og begge har de stått i noen tunge sorgprosesser. Hvordan håndterer man den tunge sorgen etter man har mistet en av sine nærmeste? De deler rundt de ulike stadiene de var innom og opplevde. For hver av dem bærer de på ulike historier samtidig som de har det til felles at de begge opplevde en livskrise da de mistet sine ektefeller.

  Bianca og Espen står begge bak initiativet 'Gjør en forskjell' hvor de holder foredrag, kurs og undervisning, og sammen har de podkasten “Snakk Om”.

  Da er det bare å trykke play og lære mer!

 • Er du flerspråklig eller kjenner du noen som er det? Hvordan påvirker det din identitet og uttrykk det å bytte mellom ulike språk?

  Beatriz Neves er sosiale medier ansvarlig i plateselskapet Sony. Hun er oppvokst med å ha gjennom årene snakket 4 forskjellige språk. Hvordan kan det by på utfordringer i seg selv å være oppvokst i et annet land enn foreldres, og å ha forskjellige språk og tilhørende kulturer? Hvordan opplever hun seg forskjellig når det gjelder hvilket språk hun tar i bruk?

  Cecilie Kolflaath Larsen har i de 15 årene hvor hun har vært psykolog, jobbet med minoriteter og kulturtematikk. I dag jobber hun i familievernet i et spisskompetanseteam. Hun deler av hennes kunnskaper og egne erfaringer. Hvordan er språk knyttet opp mot identitet og hvordan er det vi gjerne navigerer vår identitet som ny i landet eller som oppvokst med ulike kulturer og språk?

  I episoden snakker vi om erfarte opplevelser av utenforskap eller annerledeshet, å navigere rundt egen identitet og selvforståelse, og hva kan være noen gode råd når det gjelder hvordan å håndtere dette.

 • Unnvikende personlighetsforstyrrelse - hva går det egentlig ut på? Hva kan være forskjeller og likheter mellom unnvikende personlighetsforstyrrelse og det å ha sosial angst?

  Maria Jakobsen Moe, student og skribenten bak bloggen https://mairho.blogg.no/, har blitt diagnostisert med unnvikende personlighetsforstyrrelse i tillegg til emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. I denne episoden deler hun åpent rundt hennes erfaringer med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Hvilke former for terapi er det hun har prøvd ut og hva er det som har vært til hjelp for henne?

  Psykiater Ingeborg Helene Ulltveit-Moe Eikenæs er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP. Det er særlig viktig for henne hva nyere forskning rundt akkurat denne diagnosen har å si. Hva er det som har vist seg å ha god effekt med tanke på behandling?

  Da er det bare å trykke play og lære mer!

 • Hvordan fungerer det psykiske helse systemet? I studio har vi i ukens episode med oss to fagpersoner som tar for seg både hva de synes er det positive og det utfordrende med de forskjellige systemene som vi har i Norge i dag innen psykologi, både det private og det offentlige.

  Mehdi Farshbaf er psykologspesialist og jobber i barne og familieetaten i Oslo kommune. Han er særlig opptatt av marginalisering, fattigdom og den kliniske psykologiens rolle i det.

  Christine Ludvigsen har bred erfaringsbakgrunn fra spesialisthelsetjenesten og jobber hovedsakelig i det offentlige men også litt i det private. Hun jobber mye med mennesker som har blitt usatt for oppveksttraumer eller releasjonstraumer.

  Hvilke tanker har de rundt effektivisering og å ta hensyn til den enkelte pasient? Og hvilke utfordringer kan man støte på som nyutdannet innen systemet?

  Da er det bare å trykke play og lære mer!

 • Hvordan er det å leve med betydelig avstand til seg selv og ulike deler av seg? Mange myter har florert rundt dissosiative lidelser. Så, hva er det egentlig? Hvordan kan vi forstå dissosiasjon? Og hva vil det si å ha dissosiativ identitetsforstyrrelse?

  Inger Eggen, utdannet bioingeniør og økonom, har gjennom livet brukt mye mental energi og krefter på å fungere, på å ikke bli avslørt, og hatt opplevelsen av avstand til sitt levde liv. Da hun tilslutt fikk en kræsj og kroppen kollapset, ble hun klar over at hun måtte ta sin indre verden på alvor.

  Ingunn Holbækk, psykolog ved Traumepoliklinikken - Modum Bad, har jobbet med traumelidelser og spesifikt dissosiasjon i snart 20 år. Hun setter lys på kunnskap om dissosiasjon. Hvordan skiller det seg fra fortrengning? Hva er særlig viktig i behandling?

  Da er det bare å trykke play og lære mer!

 • Denne uken har vi besøk av hele Norges Helsesista. Vi snakker med henne om hennes tanker rundt året som nå har vært. Hva er det hun ser av tendenser blant barn og unge i dag når det gjelder deres utfordringer og bekymringer?

  Da Tale Maria Krohn Engvik startet ut med å bruke Snapchat var det for å nå ut til elevene ved skolene der hun jobbet som helsesøster. Det gikk ikke lang tid før Snapchat-kontoen hennes fikk mye mediefokus og for de fleste er Helsesista et navn man er kjent med. Hun sitter på veldig mye meldinger og inntrykk fra barn og unge. Nå ønsker hun at politikerne virkelig setter psykisk helse på dagsordenen.

  Da er det bare å trykke play!

 • Hvordan påvirker møtet med barnevernet både mennesker som er pårørende, og de menneskene som selv har vært igjennom systemet, og hva kan det gjøre med deg?

  I denne mandagens episode ser vi nærmere på noen møter med barnevernet både fra pårørendeperspektivet, fra en som har selv vært igjennom systemet og med faglig vinkel fra barnepsykolog og professor i psykologi.

  Parvaneh Luciana Zehi tar oss med tilbake til hennes barndoms år og ungdomstid hvor hun deler hvordan omsorgssvikt satte preg på hennes liv. Hun gir oss interessant innsikt i hva som har ført henne til å ha det livet hun nå har og de interessene hun brenner for.

  Fabian Svegaard Tapia har vært med i tidligere episode om selvfølelse og i denne episoden snakker han mer rom hans rolle som pårørende av en inngripen i hans familie, av barnevernet. Han forteller om kampen som ble ført med tanke på beslutninger gjort av systemet og reflekterer rundt systemet og det å selv ha erfaring fra arbeid med barn.

  Annika Maria D Melinder er barnepsykolog. Hun har jobbet i barne og ungdomspsykiatrien, i det fylkeskommunale barnevern, som sakkyndig, og nå professor i psykologi på Universitetet i Oslo. Hun deler av hennes lange erfaring og kunnskaper. Hva er det som kan være avgjørende for at et barn som opplever omsorgssvikt vil kunne bli møtt og også kunne utvikle evner for å være bedre rustet tross disse opplevelsene.

  Da er det bare å trykke play og lære mer!

 • God torsdag! Vaginisme med Andrea Sveinsdottir og Anders Røyneberg er ute nå.

  Denne uken har vi besøk av Andrea Sveinsdottir som er influencer, hvor hun blant annet jobber med blogging, youtube og instagram. Andrea har selv slitt med vaginisme og har uttalt seg om dette på bloggen hennes, hvor hun fikk overveldende respons av kvinner som kunne gjenkjenne seg i hennes opplevelse. Hun fikk en helhetlig behandling hos sin osteopat, hvor hun fikk hjelp til å kjenne kroppen sin bedre.

  Anders Røyneberg er autorisert sexolog og terapaut, som blant annet jobber med traumebehandling og seksualitet. Han er også tidligere bonde og nåværende planteinfluencer. Anders gir oss innsikt i hvordan smerteproblematikk kan påvirke psyken og mye mer.  Da er det bare å trykke play for å lære mer! • I anledning kvinnedagen har vi en spesialepisode som løfter frem 3 av Norges mektigste kvinner. Vi tar en reise gjennom de siste 40 årene i Norgehistorien via disse 3 rollemodellenes liv. Bli bedre kjent med kvinnene som er Norges fremste toppledere innen politikk, industri og næringsliv. Hør hvilke utfordringer de har møtt på veien, og hvilke lærdommer og råd de ønsker å dele med deg. Dette er en sjeldent åpen og personlig prat med noen av Norges fremste ledere.

  Ekstra stor takk til:
  Erna Solberg - Statsminister i Norge
  Hilde Merete Aasheim - Konsernsjef i Norsk Hydro
  Kjerstin Braathen - Konsernsjef i DNB

  Som stilte opp og delte så åpent fra deres egne liv.

  Da er det bare å trykke play!

 • Hvordan kan det ha seg at episoder som har skjedd med oss i tidlig alder fortsatt kan påvirke oss og vår selvfølelse i voksen alder? Hvordan gå frem dersom man kjenner at man strever med lav selvfølelse eller eget selvbilde?

  Fabian Svegaard Tapia, særlig kjent fra filmen Battle, forteller om hvordan han satset alt på et domene i ung alder, for senere å oppleve en skade som skulle påvirke alt. Han reflekterer åpent rundt ulike andre faktorer som og hadde negativ påvirkning på hans livskvalitet og selvfølelse, som han er bevisst på i hans arbeid med å jobbe med egne tanker og følelser.

  Hans medskuespiller i Battle, Georgia May Anta aka Gigi, har også reflektert mye rundt selvfølelse og også selvbilde. Hun befant seg i et veldig tøft forhold som hun etterhvert kom seg ut av. Og hun kunne ikke forstå hvordan hun kunne ha satt seg i visse situasjoner og selv befunnet seg i videre negative tanker om sin egen verdi. Det satte i gang en større prosess hos henne.

  Christine Ludvigsen deler erfaringer hun har fra terapirommet, og av hennes kunnskap rundt temaet og hva som er viktige faktorer i arbeidet mot å få en bedre og mer stabilt selvfølelse og hva det egentlig vil si å ha et lavt selvbilde. Christine Ludvigsen har fordypning i emosjonsfokusert terapi og særskilt kompetanse på arbeid med lav selvfølelse, traumer og selvskadingsproblematikk

  Da er det bare å trykke play og lære mer!

 • Hvordan takle studentlivet under koronapandemien?
  Hva gjør man når all undervisning er digitalt eller deltidsjobben blir helt borte?
  I denne episoden tar vi for oss hvordan koronapandemien rammer studenter, og hvordan den påvirker vår psykiske helse. Ikke minst ser vi på hvilke tilbud som finnes for studenter og tips til hvordan takle hverdagen.

  I studio:

  - Emmeli Elinsdatter Bang, sykepleier og personlig trener
  - Henning Rognlien, psykologistudent og kursholder for SiO Helse
  - Ruwayda Mohamed, student og leder for Hverdagspsyken
  - August Starberg, samfunnsengasjert student
  - Felcitas Scheffknecht, rådgiver for SiO foreninger
  - Karin Erichsen psykologspesialist i SiO Helse
  - Anne Karin Mullally psykologspesialist og leder i Sio Helse Sentrum
  - Jimmy Westerheim, grunnlegger og leder av The Human Aspect

  Ukens episode inngår i serien Hverdagspsyken Live. Dette eventet er i regi av Studentsamskipnaden SiO, SiO Foreninger, Hverdagspsyken og The Human Aspect.

  Da er det bare å trykke play!

 • Hvordan påvirker det den psykiske helsen til en person det at man blir mottaker av omfattende trusler og hets som går inn på ens personlige tro, kultur og tilhørighet?

  Zeliha Acar befant seg plutselig i medienes søkelys etter hva som for mange ble kjent som “håndhilsesaken”. Det var i forbindelse med møte med kronprinsen at Zeliha valgte å ikke gjøre håndhilsen men en annerledes hilsen. I tiden som fulgte opplevde hun sterke reaksjoner, hets i kommentarfelt og trusler. I ukens episode spør vi hvordan hun taklet stormen som fulgte og hvilken påkjenning det utgjorde for henne.

  Usman Chaudhry er psykolog og jobber i Rask psykisk helsehjelp i Stovner bydel. Han kommer med faglige refleksjoner rundt den psykiske påkjenningen det kan være å bli utsatt for hat og hets på bakgrunn av kulturell eller religiøs tilhørighet. Usman er også særlig opptatt av astigmatisering rundt det å oppsøke behandling for psykiske vansker.

  Da er det bare å trykke play og lære mer!

 • Er det mulig å bidra i arbeidslivet til tross for mye utfordringer, en psykisk lidelse eller perioder med redusert arbeidsevne?

  I ukens episode har vi besøk av Marius Lucas Strøm Pettersen som selv har opplevd å bli ufør i ung alder. Han kjente på en følelse av at alle hadde gitt han opp. Han har opplevd tunge tanker og hatt flere selvmordsforsøk. Hvordan ble hans vei inn i en arbeidsplass og det å ta del? Han deler gode refleksjoner når det gjelder arbeid, psykisk helse og hvordan å bli møtt på en arbeidsplass.

  Rebekka Egeland er utdannent klinisk psykolog og forfatter og har mange års erfaring i rollen som leder. I ukens episode går hun nærmere inn på hvilken type lederskap hun spesielt engasjerer seg for. Hun har veldig tro på at det er lite som tilsier at en som har erfaring med psykisk lidelse ikke kan ta del i noe arbeid. Hør henne fortelle hva som hun mener er viktig å gjøre særlig fra en leders og ansetters perspektiv.

  Da er det bare å trykke play!