Episodes

 • Tässä jaksossa vieraanamme on Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä. Hän on pitkän linjan baronalainen ja työskenteli ennen toimitusjohtajaksi siirtymistään Baronan liiketoiminnan johtotehtävissä. Lassi toimii myös eri yhtiöiden hallituksissa sekä Bravedo-yhteisön kehityshankkeissa. 

  Keskustelemme Lassin kanssa osaavan työvoiman saatavuudesta ja pysyvyydestä sekä hyvinvoinnin johtamisesta.

  Suomessa on osaavan työvoiman pulaa ja kohtaanto-ongelmaa. Mistä näissä ilmiöissä on kyse? Mitä toimintaympäristön muutokset ja osaajapula nyt konkreettisesti edellyttävät työnantajilta?  Millaisia veto- ja pitotekijöitä tarvitaan? Millaisia uudet rekrytointitavat ovat Suomessa ja Suomeen rekrytoitaessa? Millainen yhteys työvoiman saatavuudella ja pysyvyydellä on hyvinvointiin ja sen johtamiseen työpaikoilla? Mitä johtamiselta odotetaan ja edellytetään hyvän työnantajan näkökulmasta, jotta ihmiset sitoutuvat työpaikkoihinsa? Millaisia keinoja osaajapulan ratkaisemiseksi on laajemmin yhteiskunnallisesta näkökulmasta?

  Juontajina podissa me tutut Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Tämän vuoden ensimmäisen jakson vieraamme on kenraalimajuri, sotatieteen tohtori Mika Kalliomaa. Hän on työskennellyt Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina v. 2021 alkaen. Aiempina vuosina Mika työskenteli Porin prikaatin komentajana ja hänellä on pitkä kokemus erilaisista tehtävistä Puolustusvoimissa.

  Keskustelemme Mikan kanssa kriisijohtamisesta ja käymme alkuun läpi sitä, miten viimeisten kahden-kolmen vuoden tapahtumat ovat vaikuttaneet meihin. 

  Mitä kriisillä tarkoitetaan? Entä kriisijohtamisella? Millaisia eri puolia ja vaiheita kriisijohtamisessa on? Millaisia yhteyksiä on sotilas- ja siviili/organisaation kriisijohtamisessa? Millaisia ominaisuuksia ja taitoja kriisijohtaminen edellyttää johtajalta? Millainen johtajuus toimii? Miten johtaja/johto voi luoda turvallisuuden tunnetta? Milloin voidaan sanoa, että kriisijohtamisessa onnistuttiin? Mitkä asiat vaikuttavat siihen? Millainen yhteys kriiseillä on ihmisten hyvinvointiin? Mikä vaikutus johtamisella on tässä yhteydessä? Millaisia keinoja voi olla kriisien välttämiseen?

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tulehan kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Tällä kertaa vieraanamme on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi Ville Ojanen. Hän työskentelee yrittäjänä ja käyttäytymistieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenenä pääministerin kansliassa. Ville tunnetaan tutkitun tiedon popularisoinnista ja hän on palkittu puhuja.

  Keskustelemme Villen kanssa ihmisen mielestä ja inhimillisestä johtamisesta.

  Millainen ihmisen mieli on? Miten se toimii? Miten siihen saa otetta? Miksi oman mielen tunteminen ja tarkastelu on tärkeää? Millainen yhteys ajatuksilla ja tunteilla on ihmisen käyttäytymiseen? Millaisia mielen hallintakeinoja ja säätelyn taitoja tarvitaan työssä ja elämässä? Miten niitä voi kehittää? Mitä ihmisten johtaminen edellyttää johtajalta itseltään? Miten omaa mieltä voi johtaa? Millaista on johtajuus, joka huomio ihmisen ”mieliasiat” ja inhimillisyyden? Millainen yhteys inhimillisellä johtamisella on hyvinvointiimme? Miten voimme luoda arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiriä työssä? Miten pääsemme inhimillisesti kestävälle polulle?

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tulehan kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Tällä kertaa vieraanamme on valtiotieteen tohtori, erikoistutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitokselta. Jannen erityisosaaminen liittyy muutosjohtamiseen, työntekijöiden sitoutumiseen ja suoriutumiseen sekä työhyvinvointiin organisaatioissa. Väitöskirjassaan hän tutki työntekijöiden kokemuksia merkittävien organisaatiomuutosten aikana.

  Keskustelemme Jannen kanssa erilaisista työelämän muutostilanteista sekä niiden vaikutuksista johtamiseen ja ihmisten hyvinvointiin.

  Mitä organisaation merkittävät muutostilanteet vaativat työyhteisöltä psykologisesta näkökulmasta? Millaiset tekijät vaikuttavat epävarmuuden kokemukseen? Entä millaiset asiat rakentavat luottamusta? Millaisia asioita ihmisten johtamisessa tulisi huomioida muutostilanteissa? Millaisia haasteita tyypillisesti ilmenee, entä mikä auttaa onnistumaan?  Millainen yhteys organisaatiomuutoksilla on ihmisten hyvinvointiin työpaikoilla?  Miten hyvinvointi ja sitoutuminen varmistetaan vaativissa muutosprosesseissa?

  Jaksossa puhutaan myös siitä, miten pandemia-aika ja sen tuomat työelämämuutokset ovat tutkimuksen valossa vaikuttaneet työhyvinvointiin Suomessa.

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tulehan kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Vieraanamme tässä jaksossa on viestinnän professori Anu Sivunen Jyväskylän yliopistosta. Anu johtaa digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimukseen keskittyvää ryhmää, joka tutkii muun muassa viestintää teknologiavälitteisessä työssä, työntekijöiden tavoitettavuutta ja työyhteisöjen vuorovaikutusta erilaisissa työtiloissa ja -ympäristöissä. Erilaisia teknologioita käytetään tänä päivänä työyhteisöviestinnässä laajasti, millä on merkitystä esimerkiksi koettuun johtamiseen ja ihmisten hyvinvointiin.   

  Keskustelemme Anun kanssa teknologiavälitteisestä työyhteisöviestinnästä erityisesti näiden kysymysten kautta:

  Mitä teknologiavälitteisellä työyhteisöviestinnällä tarkoitetaan? Millainen rooli sosiaalisella medialla on työyhteisöviestinnässä? Mitä viestintä edellyttää työyhteisöltä, kun emme tapaa kasvokkain? Mikä muuttuu? Mitä teknologiavälitteinen viestintä tarkoittaa johtamiselle? Miten se muuttaa käsitystämme ja tapaamme johtaa ja viestiä kasvokkaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen verrattuna? Millaisia yhteyksiä teknologiavälitteisellä työyhteisöviestinnällä on ihmisten hyvinvointiin? Millainen tilanne suomalaisissa organisaatioissa on teknologiavälitteisessä työyhteisöviestinnässä?

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tulehan kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Vieraanamme tässä jaksossa on filosofian tohtori, johtajuustutkija, Helsingin yliopiston dosentti Perttu Salovaara. Hän on tehnyt pitkän uran myös organisaatiokonsulttina ja työskentelee tällä hetkellä Jointu Rethink osuuskunnassa, jossa käsitellään vaihtoehtoja hierarkisille organisaatioille. Laajan tutkimus- ja konsultointityönsä lisäksi Perttu on julkaissut kirjoja johtajuudesta ja johtamiskulttuureista.

  Keskustelemme Pertun kanssa yhteisöohjautuvuudesta ei-hierarkkisena organisoitumis- ja johtamismallina. 

  Käymme aihetta läpi mm. seuraavien kysymysten kautta: 

  Mitä yhteisöohjautuvuus tarkoittaa? Miten itseohjautuvuus liittyy siihen? Mitä kaikkea yhteisöohjautuvuus sisältää ja vaatii työyhteisöltä? Hallitsematonta kaaosta vai jotain ihan muuta? Mitä yhteisöohjautuvuus tarkoittaa johtamiselle? Miten se muuttaa käsitystämme perinteisistä johtamismalleista ja hierarkkisista organisaatioista? Mitä muutos yhteisöohjautuvuuden malliin tarkoittaa esim. esihenkilötyölle, päätöksenteolle, rakenteille, prosesseille, vastuunotolle? Millainen yhteys yhteisöohjautuvuudella on ihmisten hyvinvointiin työpaikoilla? Millainen tilanne suomalaisissa organisaatioissa on yhteisöohjautuvuuden osalta?

  Perttu kertoo myös käytännön vinkkejä työyhteisölle, joka pohtii yhteisöohjautuvuuden kehittämisen kysymyksiä.

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Vieraanamme tässä jaksossa on Työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö, psykologian tohtori Virpi Kalakoski. Hänen tutkimustyönsä keskittyy erityisesti siihen, miten ihmislajin luontaiset kapasiteettirajoitukset ja kognitiivisen aivotyön vaatimukset kohtaavat työelämässä, millaisilla ratkaisuilla työt sujuvat ja ihmiset voivat hyvin.

  Keskustelemme Virpin kanssa kognitiivisesta aivotyöstä ja hyvinvoinnista. Jakso tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tutkimustietoa aiheesta monille, sillä nykyään aivotyön vaatimukset koskevat laajasti eri ammattiryhmiä ja työtehtäviä. 

  Mitä kognitiiviseen aivotyöhön liittyy? Millä tavalla työn tiedolliset vaatimukset ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana? Millaiset asiat estävät tai edistävät sujuvaa aivotyötä? Mitä on aivotyön ergonomia?   Millainen yhteys kognitiivisella aivotyöllä on ihmisten hyvinvointiin? Mitä kognitiivisen aivotyön eri puolien huomioiminen tarkoittaa johtamiselle?

  Jaksossa on useita käytännön vinkkejä työyhteisölle, joka pohtii kognitiivisen aivotyön kehittämisen kysymyksiä.

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Tässä jaksossa vieraanamme on johtamisen professori Niina Nurmi Aalto-yliopistosta. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. Jo kahdenkymmenen vuoden ajan Niina on keskittynyt tutkimuksessaan työn muutokseen ja virtuaalisen työn johtamiseen sekä siihen, kuinka siirtymistä hybridityöskentelyyn johdetaan ja organisoidaan. Virtuaalityöskentely kansainvälisten kollegoiden kanssa on merkittävä osa hänen tutkimustyötään. 

  Keskustelemme Niinan kanssa globaalista virtuaalityöstä ja sen johtamisesta. Viime vuosina virtuaalityö on muuttunut jokapäiväiseksi aiheeksi, joten jakso antaa tärkeää tutkimukseen pohjaavaa tietoa aiheesta kaikille tietotyötä tekeville.    

  Mitä globaalin virtuaalisen työyhteisön toimintaan ja työn sujuvuuteen liittyy?  Millainen merkitys sosiaalisilla resursseilla ja suhteilla on? Millainen yhteys globaalilla virtuaalityöskentelyllä on ihmisten hyvinvointiin?  Mitä globaali virtuaalityö tarkoittaa hyvinvoinnin johtamiselle?  Mitä globaalin virtuaalitiimin johtajalta odotetaan? Millaista tietoa ja osaamista hän tarvitsee? Millaisia hyviä ja huonoja puolia globaalissa virtuaalityössä on? Miltä globaalin virtuaalityön tilanne Suomesta käsin tarkasteltuna näyttää? Mihin kehitys on menossa?  

  Jaksossa kuulet myös lukuisia hyviä ohjenuoria sujuvaan globaaliin virtuaalityöhön ja sen kehittämiseen.  

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule kuulolle!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Vieraanamme tässä jaksossa on filosofian tohtori, yrittäjä Ossi Aura. Hän on tutkinut muun muassa johtamista ja henkilöstötuottavuutta sekä niiden yhteyksiä yritysten kannattavuuteen. Ossi on tehnyt aiheesta laajasti sekä tieteellisiä artikkeleita että bisnesjulkaisuja. 

  Keskustelemme Ossin kanssa muun muassa näistä kysymyksistä:

  Miksi henkilöstötuottavuuden tutkimus ja tiedolla johtaminen on tärkeää organisaatioissa?   Mihin tutkittua tietoa voi ja kannattaa käyttää johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa? Millainen yhteys ihmisten hyvinvoinnilla ja tuottavuudella on työpaikoilla? Millainen tilanne suomalaisissa organisaatioissa on henkilöstötuottavuuden tutkimuksen ja sen hyödyntämisen osalta?

  Jaksossa kuulet myös käytännön vinkit henkilöstötuottavuuden ja sen johtamisen kehittämiseksi.

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule mukaan! Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Vieraamme tässä jaksossa on Saija Mauno. Saija työskentelee työ- ja organisaatiopsykologian professorina Tampereen yliopistossa sekä yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut esimerkiksi työstressiä ja -hyvinvointia työelämän muutosten ja työn laadullisten vaatimusten näkökulmista. Keskustelemme Saijan kanssa muun muassa siitä, millainen vaikutus työn ja työelämän muuttumisella ja intensiivistymisellä (kiihtymisellä) on ihmisten hyvinvointiin ja johtamiseen. 

  Millaisia intensiivistymisen muodot ovat ja miten ne ilmenevät käytännössä? Millainen yhteys intensiivistymisellä on ihmisten hyvinvointiin työpaikoilla? Ketkä ovat riskiryhmässä? Mitä tulisi huomioida johtamisen ja organisaation kehittämisen näkökulmista? Mitä jokainen meistä voi tehdä itse? 

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule mukaan!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Vastuullinen yrityskulttuuri ja sen johtaminen - yritysten tapa kiillottaa mielikuvaa vai jotain ihan muuta? Mitä on eettinen stressi, entä moraalisen lihaksen harjoittelu?

  Vieraanamme tässä jaksossa on kauppatieteen tohtori, vastuullinen vaikuttaja ja yrittäjä Niina Ratsula Code of Conductista. Niinalla on taustalla pitkä ura isojen kansainvälisten yritysten palveluksessa. Hän konsultoi, kouluttaa ja luennoi aktiivisesti vastuullisen työelämän ja yrityskulttuurin teemoista eri foorumeilla. Näihin teemoihin voi tutustua myös Niinan kirjoittamien business-kirjojen muodossa.

  Keskustelemme Niinan kanssa vastuullisesta yrityskulttuurista ja sen johtamisesta. 

  Mikä voi rapauttaa vastuullista yrityskulttuuria? Miten asiat ovat meillä Suomessa ja mihin olemme menossa?  Mitä vastuullisen yrityskulttuurin johtaminen on? Miten se vaikuttaa hyvinvointiimme? Mitä organisaatiossa voidaan tehdä ja mitä jokainen meistä voi itse tehdä vastuullisen yrityskulttuurin edistämiseksi?

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule mukaan!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa.

 • Tässä jaksossa vieraanamme on strategisen johtamisen professori Timo Vuori Aalto-yliopistosta. Hän on kansainvälisesti arvostettu tieteentekijä, tietokirjailija ja yritysten yhteistyökumppani. Keskustelemme Timon kanssa tunteista, hyvinvoinnista ja johtajuudesta strategiatyössä. 

  Miksi strategioiden luominen kannattaa, vaikka asiat muuttuvat nopeasti? Onko tunteille, aidolle vuorovaikutukselle tai hyvinvoinnille tilaa strategiatyössä? Mikä merkitys niillä voi olla? Millaisia asioita strategiseen johtajuuteen liitetään ja miten tunteet näkyvät siinä? Miltä tuntuu, kun strategia on hyvin johdettu? Entä miten strategiaprofessori huolehtii omasta hyvinvoinnistaan?

  Bonuksena vinkkejä strategiaprosessiin organisaatiolle, joka pohtii aihetta myös hyvinvoinnin, tunteiden ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule mukaan!

  Seuraa meitä myös Instagramissa hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa, www.onniaservices.fi/podcast ja LinkedInissa. 

 • Hyvin johdettu -podcastissa alkaa toinen tuotantokausi, joka keskittyy tutkimustietoon ja sen soveltamiseen työelämässä. Kauden avaa psykologian tohtori, tutkija Anniina Virtanen Työterveyslaitokselta. Keskustelemme tässä jaksossa psykologisen palautumisen teemasta. 

  Mitä psykologisella palautumisella tarkoitetaan? Miksi se on niin tärkeää? Mitkä asiat vaikuttavat palautumiseen?  Miten psykologinen palautuminen tulisi huomioida johtamistyössä? Mitä organisaatioissa kannattaa tehdä psykologisen palautumisen edistämiseksi? Miten palautumiseen voi itse vaikuttaa työssä ja vapaalla?

  Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. Tule mukaan! 

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast, Onnian Facebookissa @onniaservices ja www.onniaservices.fi/podcast

 • Hyvin johdettu -podcastissa on tällä kertaa vieraana Katri Viippola. Katri toimii Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa HR:stä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana. Keskustelemme Katrin kanssa monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Pohdimme yhdessä sitä, millainen vaikutus näillä asioilla on johtamiseen ja ihmisten hyvinvointiin. 

  - Mitä monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella tarkoitetaan työssä?

  - Milloin voidaan sanoa, että monimuotoisuus näkyy ja toteutuu organisaatiossa ja työyhteisössä positiivisella tavalla?

  - Voiko monimuotoisuus aiheuttaa haasteita? Millä tavalla?

  - Miten monimuotoisuus vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin? Entä yrityksen kilpailuetuun?

  - Mitä asioita yhdenvertaisuuteen liittyy työyhteisössä? Milloin voidaan sanoa, että yhdenvertaisuus toteutuu työyhteisössä?

  - Kenen vastuulla näistä tärkeistä asioista huolehtiminen ja näiden nostaminen keskusteluihin on työpaikoilla?

  Tule mukaan kuuntelemaan viisaan vieraamme johtajuuskokemuksia ja näkemyksiä näihin tärkeisiin kysymyksiin. Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. www.onniaservices.fi/podcast

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast

 • Tässä Hyvin johdettu -podcast-sarjan 12. jaksossa keskustelemme liikunnasta, hyvinvoinnista ja elämän tasapainosta.

  Vieraanamme on Impulssi Valmennus Oy:n perustaja, valmentaja, vaikuttaja ja personal trainingin uranuurtaja Riku Aalto. 

  - Mikä on liikunnan/fyysisen aktiivisuuden ja yksilön hyvinvoinnin välinen terve suhde?

  - Mitä tarkoittaa, kun liikunta tai muu omaan hyvinvointiin liittyvä tekeminen muodostuu ”pakkomielteiseksi” tai toisessa ääripäässä liikuntaa ei harrasteta lainkaan?

  - Mistä tasapaino syntyy?

  - Miten yksilön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa työyhteisössä?

  Lisäksi kuulet jaksossa kokeneen ammattilaisen vinkit ja hyvät käytännöt tasapainoiseen ja kestävän liikunnallisen elämän rakentamiseen ja ylläpitoon. 

  Tule mukaan ja kuuntele vieraamme kokemuksia ja näkemyksiä mm. näistä tärkeistä aiheista. Juontajina podissa tuttuun tapaan Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. www.onniaservices.fi/podcast

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast

 • Tässä Hyvin johdettu -podcast-sarjan jaksossa keskustelemme startup-yrittäjyydestä, johtamisesta ja hyvinvoinnista.

  Vieraanamme on Innovation Homen säteilevä toimitusjohtaja Petra Erätuli-Kola.

  - Mitä startup-vaiheessa olevan yrityksen käynnistäminen ja vauhtiin saaminen vaatii perustajiltaan?

  - Mitkä asiat haastavat startupeissa työskentelevien hyvinvointia?

  - Millaisia keinoja on ihmisen voimavarojen ja tasapainon ylläpitämiseksi?

  - Millaista startup-yrityksen johtaminen on ja mikä siinä innostaa?

  - Mitä isommat yritykset voisivat oppia kasvuvaiheessa olevilta yrityksiltä?

  Tule mukaan ja kuuntele vieraamme kokemuksia ja näkemyksiä nopeiden muutosten työympäristöissä. Juontajina podissa Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. www.onniaservices.fi/podcast

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast

 • Hyvin johdettu -podcast-sarjan kymmenennessä jaksossa keskustelemme mielenterveydestä, hyvinvoinnista ja johtajuudesta.

  Vieraanamme on Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. 

  - Millaisia asioita mielenterveyteen liitetään?

  - Millaisissa tilanteissa ja miten mielenterveysasiat näkyvät työpaikoilla nyt? 

  - Miten työpaikoilla voidaan ennakoida ja pitää yllä mielenterveyttä ja hyvinvointia? 

  - Millaisilla asioilla yhteiskunta voisi tukea yrityksiä ja työnantajia mielenterveystyössä?

  - Mitä tehdä tilanteessa, jossa omat tai läheisen voimavarat ovat koetuksella?

  - Mitä johtajalta ja johtajuudelta odotetaan?

  Tule mukaan ja kuuntele tämä kattava ja ajankohtainen kiteytys upean vieraamme kokemuksista ja näkemyksistä aiheeseen! Juontajina podissa Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. www.onniaservices.fi/podcast

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast

 • Hyvin johdettu -podcast-sarjan yhdeksännessä jaksossa keskustelemme johtajuudesta, hyvinvoinnista vaativassa projektityössä sekä johtajan oman kapasiteetin merkityksestä.

  Vieraanamme on kokenut konkari, toimitusjohtaja Ville Saksi Länsimetro Oy:sta. 

  Millaisia haasteita pitkäkestoinen julkinen hanke tuo johtajuuteen ja hyvinvointiin? Millaiset asiat palkitsevat? 

  Millaiset asiat vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin ja mitkä ovat keskeisimpiä asioita huomioida käytännössä? Mistä tiedetään, että ollaan onnistuttu?

  Mikä merkitys johtajan omalla hyvinvoinnilla ja esimerkillä on? Millaisia keinoja yksittäisellä johtajalla on näihin teemoihin? 

  Tule mukaan kuuntelemaan kokemuksia ja näkemyksiä muun muassa näihin tärkeisiin kysymyksiin! Juontajina podissa Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. www.onniaservices.fi/podcast

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast

 • Hyvin johdettu -podcast-sarjan kahdeksannessa jaksossa keskustelemme yrityksen taloudellisen menestyksen ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä, henkilöstön hyvinvoinnista sekä johtajuudesta.

  Vieraanamme on talousohjauksen kokenut asiantuntija, talousjohtaja Tiina-Liisa Liukkonen Olvilta. 

  Miten hyvinvoinnin johtaminen vaikuttaa yrityksen kustannuksiin, tulokseen ja työtyytyväisyyteen? Millaisia asioita tuloksekkaassa johtamisessa tulisi huomioida ennakoiden? Miten kestävää taloutta käytännössä rakennetaan hyvinvoinnin näkökulmasta? 

  Tule mukaan kuuntelemaan kokemuksia johtajuudesta ja näkemyksiä näihin tärkeisiin kysymyksiin! Juontajina podissa Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. www.onniaservices.fi/podcast

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast

 • Tässä Hyvin johdettu -podcast-jaksossa keskustelemme viestinnän suhteesta hyvinvointiin sekä tietenkin johtajuudesta. Vieraanamme on monitaituri, brändi- ja viestintäjohtaja Hanna Maula UPM:sta.

  Mikä tekee viestinnästä onnistuneen? Miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin? Entä miten rakentaa toimivaa johtajuusviestintää? Muun muassa näitä kysymyksiä avaamme vieraamme kanssa. Jaksossa pääset kuulemaan Hannan kokemuksia ja näkemyksiä johtajuudesta niin Suomesta kuin Yhdysvalloistakin.

  Tule mukaan! Juontajina podissa Katriina Karkulehto & Noora Marttinen. www.onniaservices.fi/podcast

  Seuraa meitä myös Instagramissa @hyvinjohdettu_podcast