Episodes

 • I denne uges podcast har vi inviteret Marianne Stidsen for at fortĂŚlle os om hendes seneste bog “Med lov skal land nedbrydes - Om samtykkeloven og dens konsekvenser”.

  Vi troede naivt da vi startede podcasten, at vi kunne have en hyggelig lille podcast hvor vi talte om parforhold, udvikling, ĂĽndelighed, sex, kvinder og mĂŚnd og det vi kan kalde Det Gode Liv.

  Det har imidlertid vist sig, at krÌfter større end os, tilsyneladende arbejder konsekvent modsat af det vi oplever leder til harmoni, glÌde, overskud og komplimentering af hinanden som mand og kvinde. Herunder den problematiske nye lovgivning der kriminaliserer ganske almindelig adfÌrd mellem kvinder os mÌnd.

  SĂĽ problematisk er dens udformning, at 54% af unge mĂŚnd er bekymrede for at blive fejlagtigt anklaget for voldtĂŚgt.

  Samtykkeloven blev vedtaget af Folketinget pĂĽ trods af, at stort set samtlige juridiske eksperter frarĂĽdede den. I stedet anbefalede de at basere en ny voldtĂŚgtsbestemmelse pĂĽ begrebet "frivillighed".

  Forskellen er, at begrebet "samtykke" tendentielt underminerer et grundfÌstet princip i straffeloven, nemlig at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist hinsides enhver rimelig tvivl. Det gør det, fordi det i praksis skubber bevisbyrden over pü den tiltalte, som pülÌgges at skulle 'afklare', om der var samtykke. Samtidig med at anmelderen kan püstü hvad som helst, uden at skulle bevise noget.

  Rigtig god fornøjelse.

  -----

  Episoden er sponseret af Optimal Revision.

  Kompetent rüdgivning i øjenhøjde der hjÌlper dig med rüdgivning ved opstart af virksomhed, stiftelse af selskaber / holdingkonstruktioner, assistance med budgettering og bogføringsmÌssig, revision pü mindre og mellemstore selskaber mm. Optimal Revision kommer med de varmeste anbefalinger fra Ild i Hjertet hvis du mangler en langvarig samarbejdspartner og revisor tilknyttet din virksomhed. Se mere here -

  https://optimal-revision.dk

  Du finder mere om “Foreningen for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager” her - https://www.ordmodord.dk

  Du kan nu støtte podcasten med en kop kaffe om müneden, og vÌre med i hulen - hop ombord hvis den leverer vÌrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  God fornøjelse

 • Du kan nu støtte podcasten med en kop kaffe om mĂĽneden, og vĂŚre med i hulen - hop ombord hvis den leverer vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges episode jammer over en blanding af funktionelle fra Generation X mønstre - forførelse, pickup, dekonstruktion af adfÌrd samt diverse egenskaber og kvaliteter der kan hjÌlpe mÌnd med, at blive lidt klarere pü hvordan de kommer til base to med kvinder.

  Altsammen blandet sammen med personlige erfaringer, tanker, prĂŚferencer, pĂĽ den anden side af den pĂŚnhed, der holder mange fast i friendzonen i alt for mange ĂĽr.

  God fornøjelse.

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  I denne uges episode af "Ild i hjertet" podcasten taler vi om, hvordan man kan bevare tiltrĂŚkningen i sit forhold hele livet.

  Er der mønstre for dem der lykkes, og for dem der ikke gør? Og hvad kan man selv gøre, hvis ens partner er lidt sløj i det?

  Vi taler om forskellige livs omrüder, der kan bidrage holde gnisten i live og opretholde nÌrhed, samhørighed, intimitet, seksualitet og fÌlles omdrejningspunkt, mening og mül i det langvarige parforhold.

  Vanen tro, deler vi fra egne erfaringer, historier og betragtninger om, hvordan vi gennem snart 18 ĂĽr har arbejdet pĂĽ at bevare tiltrĂŚkningen i vores eget forhold.

  Vi bør müske beklage sproget i nogle passager, men nür blodet ruller brandvarmt i ürerne, og samtalen er ufiltreret og lige pü, kan det vÌre svÌrt at besinde sig.

  Rigtig god fornøjelse!

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  I denne uges Ild i Hjertet podcast har vi inviteret Karen West. Dette fordi Karen er en af de originale medforfattere og rødstrømper, der skrev bogen "Kvinde Kend Din Krop" der har stüet i de fleste danske hjem - i evigt opdaterede revisioner - de sidste knap 50 ür. En bog der altid har vÌret lavet til kvinder - og vÌret skrevet af kvinder. I de seneste ür har kønsbegrebet vÌret under angreb og forsøget undergravet og opløst. Ideologiske krÌfter ønsker at forandre det, til noget der alene handler om identitet og psykologi gennem normforandring - og for første gang siden bogens udgivelse, für den i nÌste udgave inkluderet sektioner til mÌnd der identificerer sig som kvinder. Hvad tÌnker Karen om dette? Er de kvinder? Skal vi opfatte dem süledes?Selvom de pü alle müder er indrettet som mÌnd? Og nu da vi alligevel havde fat i hende - sü løb vi over en rÌkke emner hvor hun har haft fingeren pü pulsen.Abortlovgivning.- i kraft af hendes virke som jordemoder. Den nye Ìndring i abortloven der forandrer grÌnsen fra 12-18 uger - og hvad forskellen betyder i den virkelige verden?Social kontrol og undertrykkelse af kvinder i islam - et emne der, i kraft af fortaler og frontkÌmper for kvinders rettigheder, ligestilling og frihed, har optaget store dele af hendes liv. Er formen forenelig med den vestlige verden?Fjerdebølgefeminismen versus den mere lavpraktisk andenbølge feminisme hun var del af, der igangsatte bevÌgelsen mod reel ligestilling og lige muligheder vi har oplevet i Danmark gennem mange ür. Hvad i alverden er det der foregür?Den overflødige term 'cis' - der igen af ideologiske ürsager forsøges kløvet ind i sproget. Hvad er det man vil, og hvorfor ønskes det det normale majoritetsmønster forandres for kønnene?Oooog meget mere - godt halvanden times inspiration, underholdning og let diskussion i en oftest ensporet debat.Vi skal beklage det ene kamera for Thomas fejlede - det ligger nu smadret i en container et sted... - sü i mü nøjes med dÌkbilleder for denne gang. Vi hüber ikke, at det er alt for meningsforstyrrende.Rigtig god fornøjelse.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges episode af Ild i Hjertet podcasten handler MEST om 'kvinder som mĂŚnd vil have'.

  Men vi faldt som vanligt i den dybe ende af bassinet og fik ogsü talt om kønsroller, forventinger, forviklinger. ligestilling versus ligeudfald, om de naturlige mønstre der findes bag de social konstruerede og om hvordan og hvad der skal til, for at nü til en funktionel version af parforholdet uden at falde i fÌlden fra sidste ürhundrede "far pü arbejde/mor i hjemmet" - eller den senere "vi skal bare vÌre venner, ens og lige" faldgrube mange af os blev opdraget med.

  Og selvfølgelig - igen som altid - lidt sjov med Wokeistan.

  Rigtig god fornøjelse.

  ---

  Om podcasten -

  Med podcasten deler vi nuancerede betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring det at udvikle sig og søge indsigt som menneske - med henblik pü at udfolde mere af sig selv.

  Vi ønsker ikke at belÌre lytterne, tage rollen som eksperter eller fortÌlle hvordan de skal leve deres liv.

  I stedet fører vi Ìrlige, dybe, ufiltrerede og sürbare samtaler om parforhold, polaritet, maskulinitet, feminniitet, sex og kønsroller som man kan spejle sig i.

  Samtalerne omhandler de udfordringer, problematikker og løsninger mÌnd og kvinder oplever i 2024 - om man er single og skal navigere de digitale datingplatforme - eller om man er groet fast i sit parforhold.

  Vi taler om kvaliteten af mÌnd og kvinder i dagens Danmark, og om ligestillingsracets betydning for polaritet og tiltrÌkningen kønnene imellem.

  Hvorfor er der for eksempel flere singler end nogensinde før? Og hvordan hÌnger den udvikling sammen med den nye samfundsfortÌlling og ønsket om selvstÌndige, stÌrke og uafhÌngige kvinder og flere følsomme mÌnd?

  Podcasten udfordrer tidens tendenser med viden, satire og klassiske betragtninger fra en mand og en kvinde.

  Det højere formül med podcasten er at støtte lytteren i, at gü sin egen vej - og turde stole pü sin egen indre stemme.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges podcast tager flere emner under kĂŚrlig behandling.

  Må man sige “Mand dig op” længere?

  Og hvad betyder det overhovedet?

  Særligt i en tid hvor ‘den underkastede, følsomme og sårbare mand’ tales varm som ‘den fede tendens’.

  Er det det kvinder i 2024 drømmer om - en venindemand?

  Eller drømmer flere om at have en klippe i deres liv, som de büde kan lÌne sig op af, men som samtidig ikke viger fra hverken egne eller hendes følelser, men ikke søber rundt i dem.

  Risikoen ved den at fremelske mere af den over-følsomme mand, er helt übenlyst at det skubber endnu flere mÌnd ud i offermentalitet, fordi de uregulerede og derfor ukontrollable følelser tager over.

  Hænger denne fremelskning af det uregulerede maskuline sammen med, det en ny rapport melder - at 70% af kvinder i alderen 15-50 melder, at de i løbet af de sidste 12 måneder har været udsat for ‘uønsket seksuel opmærksomhed’? Og hvis ja, er løsningen på denne adfærd, at gøre mænd endnu mere følsomme og uregulerede?

  Det - og meget mere i ugens episode.

  Rigtig god fornøjelse.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Den uges podcast handler om 'Svage MÌnd' og mÌnd der hader kvinder. Diskussionen udforsker en rÌkke temaer, herunder selvvÌrd, samfundsforventninger, kønsidentitet og kommunikationsformer mellem kønnene. Vi deler personlige historier og refleksioner omkring samfundets udfordringer og opfordrer til handling og selvudvikling. Der kastes ogsü lys over emner som terapikultur, medicinering, konflikter i parforhold og mÌnds rolle som rollemodeller. Afslutningsvis gives der en opfordring til büde mÌnd og kvinder om at reflektere over kønsroller og arbejde for en reelt mere inkluderende og forstüende verden end den moderne tossede DEI agenda der kører løs og som splitter alt og alle.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  En podcast om nogle af konsekvenserne for piger og kvinder ved, at vokse op med usunde eller fravÌrende fÌdre. En samtale der styrer direkte ind i omrüder som ligestilling, ligeudfald, kampdag, kønnenes kamp og behovet for at hele alt dette, südan mÌnd og kvinder begynder at nÌrme sig hinanden igen, i gensidig respekt, kÌrlighed og accept af forskellighed og evnen til at komplimentere hinanden. Rigtig god fornøjelse.-----Med Ild i Hjertet podcasten deler vi nuancerede betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring det at udvikle sig og søge indsigt som menneske - med henblik pü at udfolde mere af sig selv.Vi ønsker ikke at belÌre lytterne, tage rollen som eksperter eller fortÌlle hvordan de skal leve deres liv.I stedet fører vi Ìrlige, dybe, ufiltrerede og sürbare samtaler om parforhold, polaritet, maskulinitet, feminniitet, sex og kønsroller som man kan spejle sig i.Samtalerne omhandler de udfordringer, problematikker og løsninger mÌnd og kvinder oplever i 2024 - om man er single og skal navigere de digitale datingplatforme - eller om man er groet fast i sit parforhold.Vi taler om kvaliteten af mÌnd og kvinder i dagens Danmark, og om ligestillingsracets betydning for polaritet og tiltrÌkningen kønnene imellem.Hvorfor er der for eksempel flere singler end nogensinde før? Og hvordan hÌnger den udvikling sammen med den nye samfundsfortÌlling og ønsket om selvstÌndige, stÌrke og uafhÌngige kvinder og flere følsomme mÌnd?Podcasten udfordrer tidens tendenser med viden, satire og klassiske betragtninger fra en mand og en kvinde.Det højere formül med podcasten er at støtte lytteren i, at gü sin egen vej - og turde stole pü sin egen indre stemme.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges ild i Hjertet podcast handler om hvad vi tÌnker der skal til for at bevare ilden, nysgerrigheden, kontakten og übenhed i den seksuelle del i parforholdet - og sÌrligt i ürene efter den første turbulente tiltrÌkning og forelskelse har lagt sig.Rigtig god fornøjelse

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges episode skal handle om muskler.

  Hvorfor det er verdens bedste idĂŠ at passe pĂĽ dem og opbygge nok af dem?

  Hvad det fĂĽr af betydning nĂĽr man har dem og ikke har dem?

  Hvad der skal til for at øge muskelmassen, büde i for hold til trÌning, mad, mm.?

  Vi deler ud af vores egne erfaringer, hvad det har betydet for os og ikke mindst betyder for os, stadig at have nok muskelmasse her midt i livet.

  Hvad vi selv gør og hvad vi vil anbefale du kan gøre, hvis du ønsker at optimere dit helbred, din sundhed og ikke mindst livskvalitet - specielt senere i livet.

  Rigtig god fornøjelse!

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges episode af podcasten kommer af flere spørgsmül vi har modtaget fra büde kvinder og mÌnd, der lyder noget i stil med.

  "Hvordan hjÌlper en kvinde sin mand med, at blive mere maskulin - hvad skal hun gøre?"

  Og omvendt.

  Det forsøger vi at give vores bud pü, baseret pü egne erfaringer og mønstre vi har observeret büde privat og for Krisztinas vedkommende professionelt.

  Rigtig god fornøjelse.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges episode af Ild i hjertet podcasten er et gensyn med journalist og tidligere TV3 vært, Troels Overgaard. Vi er interesserede i Troels personlige fortælling, om hans vej fra et brud sidst i 20’erne med en kvinde han troede var den eneste ene, ind i en verden af pickup, selvudvikling og en lang række oplevelser omkring dynamikkerne der skaber tiltrækning mellem de to køn. Og pickup art - eller på dansk ‘score kunst’ - hvad er det overhovedet og hvorfor har mænd brug for at lære om den slags? Kan mænd ikke bare tage sig sammen, og sløjfe den knude i maven de føler, når de skal tage kontakt til en kvinde de gerne vil i videre dialog med? Det er ikke kedeligt.Der er som vanligt plads og tid til et dybt nyrehug, til tidens vanvittige tendenser omkring køn og ligeudfald.

  Rigtig god fornøjelse.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges Ild i Hjertet podcast er let forsinket grundet weekendens fejring af Krisztinas 50 ürs fødselsdag.

  Det forhindrede os imidlertid ikke i, at få lavet en episode der denne gang handler om “hvorfor - og hvad er Ild i Hjertet”.

  Da vi startede podcasten for lidt over 3 ĂĽr siden, var vi ikke helt klar over vi ville med den, andet end vi synes det var et sjovt medie at eksperimentere med. Finde ud af hvad det kunne, hvordan man gjorde - og samtidig dele tanker og betragtninger om livet, som vi selv havde gjort os pĂĽ vores vej. MĂĽske endda med det hĂĽb, at tiltrĂŚkke ligesindede og finde flere venner pĂĽ tvĂŚrs af landet.

  Over tid blev det tydeligere hvad omdrejningespunktet skulle vĂŚre og hvorfor vi gjorde det.

  Nogle af de mange tanker, der er kommet ud af samtaler, deler vi i denne podcast, der blandt andet handler om troen pĂĽ, at Sandhed leder til Frihed. Og til KĂŚrlighed.

  Og om hvorhenne man finder den sandhed der ringer tydeligst igennem indeni, nu hvor det er sĂĽ synligt at medierne - uanset de poserer sĂĽdan - ikke giver brugbare svar pĂĽ, hvordan livet bedst leves for kvinder os mĂŚnd med respekt for de feminine og maskuline principper.

  Det ender nĂŚrmest som et lille manifest om sund balanceret og regulerer modtryk, i en verden der er spundet ud af kontrol i vĂŚrdirelativiseringer der efterlader fĂŚrre med de svar de leder efter.

  Vi hĂĽber flere vil lede videre sammen med os, efter flere brugbare svar pĂĽ hvorhenne ilden i hjertet ligger begravet og hvordan den antĂŚndes.

  Rigtig god fornøjelse.

 • Støt ‘Ild I Hjertet’ Podcasten med et lille fast mĂĽnedligt beløb, svarende fra alt mellem en halv til en hel kop designer kaffe, hvis du som mange andre synes den leveres vĂŚrdi, underholdning og tanker du kan bruge til noget.

  Du gør det her - https://krisztinamaria.com/produkt/ild-i-hjertet-clubhouse/

  --

  Denne uges podcast handler om aldersforskel og seksuel tiltrĂŚkning.

  En af tidens allerstørste og hurtigtst voksende kategorier på såkaldte ‘voksen websites’ er Milf kategorien.

  Hvad kommer dette af, hvad kan det og hvad gør det ved os, siden sü mange finder det interessant?

  Vi tager et kig i krystalkuglen og deler personlige betragtninger, overvejelser og samtaler om dette fĂŚnomen.

  En fixering der går direkte imod al normal statistik, der viser at mænd henover alle aldersspænd - gennemsnitlig - vurderer kvinder på ca. 20-22 år som værende dem der har højest ‘seksuel kapital’ og værende bedst udstyret med de egenskaber de leder efter som fremtidig partner.

  Samtidig har vi altid oplevet, at aldersforskellen mellem kønnene har vÌret fordelt den modsatte vej - at kvinder ønskede sig en mere kompetent, stabil, sikker og velafrundet og gennemtestet livspartner.

  Men der er ĂĽbenbart andet pĂĽ spil, hvis spillepladen alene handler om seksualitet.

  Vi giver den et skud ned i mørket, for at hente lidt lys op.

  Rigtig god fornøjelse.

 • Denne uges Ild i hjertet - Podcast handler om Big D Energy. Vi taler om betydningen og forskellen pĂĽ de mĂŚnd der bĂŚrer den naturligt, kontra de mĂŚnd der lader som om de har den - eller slet ikke har den. Og hvad man som mand kan gøre, for at fĂĽ mere af den. Vi kommer ind pĂĽ hvorfor den energi er sĂĽ dragende og tiltrĂŚkkende for kvinder - selvfølgelig - men ogsĂĽ for mĂŚnd, nĂĽr den bĂŚres autentisk.Rigtig god fornøjelse!

 • Denne uges Ild i Hjertet podcast handler i anledning af vi begge fylder 50 i ĂĽr, om at blive ĂŚldre og bevare nysgerrighed, vitalitet, sundhed, styrke ,polaritet, seksualitet og frihed.

  For sig selv.

  Og i sit parforhold.

  Hvordan vi selv forsøger, at holde snuden i sporet og hinanden til ilden - og hvordan vi forsøger at regulere og balancere krop, hjerte og hoved for at adgang til mere.

  Rigtig god fornøjelse.

 • Årets første ‘Ild i Hjertet’ podcast - pĂĽ ĂĽrets første dag.

  Din mulighed for at pleje dine tømmermÌnd i godt selskab med lidt sund fornuft.

  Vi taler om de kvaliteter der skal til, for at blive mere eftertragtede eksemplarer af deres køn i det store spil om kÌrlighed, sex og drømmen om det livslange udviklende forhold, hvor man lever i pagt med sig selv og sin natur.

  Naturligt stikker samtalen af ud i bĂĽde de ĂĽbenlyse, samt mindre synlige kulturelle strukturer, metabeskeder og programmering fra den bredere kultur - og hvordan den usynligt masserer beskeder ind i hjernebarken, der for mange kan vĂŚre kontraproduktive i forhold til at finde sig selv.

  Rigtig God Fornøjelse & Rigtig Godt Nytür.

 • Denne uges Ild i Hjertet handler om hvordan det moderne samfund i mange sammenhĂŚnge, formentligt i bedste mening, fĂĽr vendt verden pĂĽ hovedet. Herunder i relationen mellem kvinder og mĂŚnd.

  Vi starter med sidste episodes historie om trusler og anklager om voldtĂŚgt, mellem et samboende kĂŚrestepar og kommentarerne vi har fĂĽet til den i de sidste uger.

  Og derfra stikker det af henover en bred kam om woke, intersektionel feminisme og andre af tidens tossede tendenser.

  Rigtig god fornøjelse.