Episodes

 • In vreemde krijgsdienst gaan. Honderden Nederlanders doenhet in de jaren ‘30. Zij kiezen er voor naar Spanje af te reizen om daar dewapens op te pakken tegen het fascisme. Wie zijn deze Nederlandsevrijwilligers?

  Je luistert naar Militaire Geschiedenis van Nederland, eenpodcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met vandaag eenaflevering over Nederlandse vrijwilligers tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

  In de podcastserie Militaire geschiedenis van Nederlandduiken we in het verleden. Van de Tachtigjarige oorlog tot de dag van vandaag.Het zijn verhalen over moed en wanhoop. Over politieke besluiten enstrategische keuzes. Maar bovenal: het zijn verhalen van mensen. Wantgeschiedenis wordt gemaakt door mensen zoals jij en ik.

  Militaire Geschiedenis van Nederland is een productie vanhet Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Het Podcastkantoor. Deze afleveringis gemaakt door Tessa Mulders en Riccardo Sietsma. Met speciale dank aanNicolette Faber-Wittenberg, Ben Schoenmaker en Samuël Kruizinga.

  Benieuwd naar meer informatie over het militair verleden vanNederland? Kijk ook eens op nimh.nl.

 • Avonturiers.Patriotten en strijdvaardig. De mannen en vrouwen die met trots de geuzennaamEngelandvaarder dragen. Een titel die je niet krijgt, maar verdient voor je moed.

  In deze aflevering van Militaire geschiedenis vanNederland hebben we het over Engelandvaarders. Mannen en vrouwen die tijdens deTweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven de oversteek naar Engelandwagen, om zich daar aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten. Wie zijndeze mannen en vrouwen? Waarom nemen ze dit risico? Hoe weten ze te ontkomen,uit bezet Nederland?

  In de podcastserie Militaire geschiedenis van Nederland duiken we inhet verleden. Van de Tachtigjarige oorlog tot de dag van vandaag. Het zijnverhalen over moed en wanhoop. Over politieke besluiten enstrategische keuzes. Maar bovenal: het zijn verhalen van mensen. Wantgeschiedenis wordt gemaakt door mensen zoals jij en ik.

  MilitaireGeschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voorMilitaire Historie en Het Podcastkantoor. Deze podcast is gemaakt door Tessa Mulders en Riccardo Sietsma. Met dank aan NicoletteFaber-Wittenberg, Erwin van Loo en Sierk Plantinga.

  Benieuwdnaar meer informatie over het militair verleden van Nederland? Kijk ook eens op nimh.nl.

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Nederlandstaat bekend om zijn strijd tegen hetwater. Toch is het water in de militaire geschiedenis van ons land, ook vaakeen bondgenoot geweest en is de strijd gevoerd met hulp van water. En niet alleen in het verre verleden.

  Indeze aflevering van Militaire Geschiedenis van Nederland gaan we op onderzoekuit. Een waterlinie, wat is dat eigenlijk? Waar worden ze voor gebruikt en hoewerkt oorlog voeren met water?

  In de podcastserie Militaire geschiedenis van Nederland duiken we inhet verleden. Van de Tachtigjarige oorlog tot de dag van vandaag. Het zijnverhalen over moed en wanhoop. Over politieke besluiten enstrategische keuzes. Maar bovenal: het zijn verhalen van mensen. Wantgeschiedenis wordt gemaakt door mensen zoals jij en ik.

  MilitaireGeschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voorMilitaire Historie en Het Podcastkantoor. Deze podcast is gemaakt door Liannevan den Doel, Tessa Mulders en Riccardo Sietsma. Met dank aan NicoletteFaber-Wittenberg, Jan Hoffenaar en Christiaan van der Spek.

  Benieuwdnaar meer informatie over het militair verleden van Nederland? Kijk ook eens op nimh.nl.

 • De vergeten oorlog.Duizenden mannen pakken vrijwillig de wapens op. En dat allemaal om de strijdaan te gaan met het rode gevaar.

  In deze aflevering van Militaire geschiedenis van Nederland hebben wehet over de Nederlandse bijdrage aan de Korea-oorlog. Deze inzet bestaat uit maritiemesteun en uit het Nederlands Detachement Verenigde Naties, ofwel, het NDVN. Dit zijn jongemannen die zich vrijwillig aanmelden om de strijd in Korea aan te gaan.

  Militaire Geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis en Het Podcastkantoor. Deze aflevering is gemaakt door Tessa Mulders. Met speciale dank aan Nicolette Faber-Wittenberg, Erwin van Loo en het Veteraneninstituut.

  Benieuwd naar meer informatie over het militair verleden van Nederland? Kijk ook eens op nimh.nl.

 • Nederland – België. De beladen combinatie van deze twee woorden roeptal snel allerlei emoties op. De rivaliteit is tegenwoordig vooral in sport nogterug te zien. Op politiek en militair gebiedzijn we trouwe bondgenoten met onze zuiderburen. Dat is ooit heel andersgeweest. Maar daarvoor moeten we wel even flink terug in de tijd.

  In deze aflevering van Militaire Geschiedenis van Nederland keren weterug naar een strijdtoneel dat we delen met onzezuiderburen.

  In de podcastserie Militaire geschiedenis van Nederland duiken we inhet verleden. Van de Tachtigjarige oorlog tot de dag van vandaag. Het zijnverhalen over moed en wanhoop. Over politieke besluiten en strategische keuzes. Maar bovenal: het zijn verhalen van mensen. Want geschiedenis wordtgemaakt door mensen zoals jij en ik.

  Militaire Geschiedenis van Nederland is een productie van hetNederlands Instituut voor Militaire Historie en Het Podcastkantoor. Dezepodcast is gemaakt door Lianne vanden Doel, Tessa Mulders en Riccardo Sietsma.

  Benieuwd naar meer informatie over het militair verleden van Nederland?Kijk ook eens op nimh.nl.

 • Nederland. Het land van verzetshelden. Want iedereen heeftwel iemand in de familie die aan de goede kant stond tijdens de TweedeWereldoorlog, toch?

  In deze aflevering van Militaire Geschiedenis van Nederlandkeren we terug naar een Tweede Wereldoorlog, met vandaag een aflevering overmilitair verzet.

  In de podcastserie Militaire geschiedenis van Nederlandduiken we in het verleden. Van de Tachtigjarige oorlog tot de dag van vandaag.Het zijn verhalen over moed en wanhoop. Over politieke besluiten enstrategische keuzes. Maar bovenal: het zijn verhalen van mensen. Wantgeschiedenis wordt gemaakt door mensen zoals jij en ik.

  Militaire Geschiedenis van Nederland is een productie vanhet Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Het Podcastkantoor. Deze afleveringis gemaakt door Tessa Mulders en Riccardo Sietsma. Met speciale dank aanNicolette Faber-Wittenberg en Erwin van Loo.

  Benieuwd naar meer informatie over het militair verleden vanNederland? Kijk ook eens op nimh.nl.

 • In de podcastserie Militaire geschiedenis van Nederland duiken we in het verleden. Van de Tachtigjarige oorlog tot de dag van vandaag. Het zijn verhalen over moed en wanhoop. Over politieke besluiten en strategische keuzes. Maar bovenal: het zijn verhalen van mensen. Want geschiedenis wordt gemaakt door mensen zoals jij en ik.
  Militaire Geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Het Podcastkantoor. Deze podcast is gemaakt door Lianne van den Doel, Tessa Mulders en Riccardo Sietsma.
  Benieuwd naar meer informatie over het militair verleden van Nederland? Kijk ook eens op nimh.nl.