Episodes

 • Leiden samen maken. Hoe doe je dat? In de epiloog van Respons trekken we de rode draad door alle afleveringen. Marije van den Berg praat met onderzoeksjournalist Marijn Kramp aan de hand van drie thema’s. Pech & conflict, Tijd & tempo en Geld.

  CONFLICT EN PECH
  We hebben het over de waarde van conflict bij samen Leiden maken en luisteren nog even naar Frans Soeterbroek en hoe hij in Utrecht wijze lessen opdeed voor Leiden. En we zien hoe het kan, in de energietransitie.

  TIJD EN TEMPO
  We concluderen dat samen Leiden maken een heel lange adem vraagt, en dat die er niet altijd is. Waar ze daar al ver mee zijn, is in Groningen. We spreken Wieke Paulusma, die al jaren bezig is met besluiten meer in de wijk neerleggen.
  De lange adem van burgers is hard nodig in de energietransitie, vertelt Marc Koene. Greet Meesters heeft dat ook ondervonden in haar jarenlange gezondheidsproject in Leiden Noord. Mark en Greet pleiten voor betere betrokkenheid van de overheid om projecten te laten duren, en niet alles steeds opnieuw te hoeven doen.

  GELD
  En tot slot hebben we het over geld, en hoe dat stuurt terwijl we het er niet echt goed over hebben. Over de rol van burgers die op vrijwillige basis grote bewegingen als ‘van gas af’ met alle bewoners willen bespreken. Over waar je als gemeente geld aan uitgeeft en waar de winst neerslaat. En wat de waarde is van bijvoorbeeld woningcorporaties en opbouwwerkers bij grote ontwikkelingen samen goed uitvoeren. Hoe kun je nu precies dat aspect met geld bevorderen? Dan, sluit Marijn af, kom je bij de rol van de gemeenteraad.

 • Zorg in de buurt, hoe doen we dat?
  Host: Marije van den Berg. Gasten: wethouder Zorg & Welzijn Marleen Damen (Leiden) en wijkbouwer Greet Meesters die onlangs een lintje ontving voor haar inzet in de wijk Leiden Noord en Marieke van Guldener, manager zorginhoud extramuraal bij zorgorganisatie ActiVite.

  Respons is een initiatief van Marije van den Berg, Andy Clark en Richard den Haring. Project Respons is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Leids Media Fonds.

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Samen stad maken, hoe doen we dat eigenlijk in Leiden? Met deze vraag in het achterhoofd maken we Respons.

  En Leiden kan natuurlijk leren van andere gemeenten. In eerdere edities gingen we naar Kaag en Braassem en naar Groningen. Daar is het gras duidelijk al wat groener dan in onze stad. Vandaag zijn we in Utrecht. Een formaat groter dan Leiden, maar net als wij met een heel groot woningtekort en met een bijzondere mix van oud en nieuw en rijk en arm. En: Samen stad maken is ook in Utrecht al langer een motto. Hoe doen ze het?

  “De gemeente verdient weer een activistische stad die het hen lastig maakt.”

  Frans Soeterbroek is een van de drijvende krachten achter het Stadsakkoord van Utrecht. In dit akkoord dat onderschreven is door 140 actieve Utrechters, instellingen en ontwikkelaars, staan de gezamenlijk gedragen uitgangspunten voor de Utrechtse stadsontwikkeling. Van bewoners tot het grote geld, de stad kreeg er zin in door dit alom bejubelde akkoord. Een voorbeeld voor gemeenten die samen stad willen maken. En dus ook voor Leiden. En daarom wilden we hem spreken

  Maar Frans windt er geen doekjes om. We treffen hem op een slecht moment. Hij heeft het er inmiddels helemaal mee gehad. Het was, zoals hij op de breuk terugkijkt, een ongeluk in slow motion.

  Op maandag 16 maart om 20:00 uur is er weer een Respons Live! Dit keer in het auditorium van Area071 dat je vindt op de Baanderij in Leiderdorp, net achter de Praxis. Route ( https://studiolijn14.nl/contact-2/)

  Zorg in de stad, is het thema. Wat betekent zorgen voor elkaar: wat doen we voor elkaar en waar heb je de gemeente en professionals voor nodig? Hoe werkt dat samenspel en wie bepaalt eigenlijk wat er gebeurt? We gaan erover in gesprek met wethouder Marleen Damen, buurtbouwer Greet Meesters en met iemand van Eva, de organisatie voor mantelzorgondersteuning.

  Wees welkom om mee te praten!

 • Dit keer staat de energietransitie centraal: hoe ziet een duurzaam Leiden er in 2030 uit?

  Voor welke opgaaf staat Leiden? Wat kan van het stadsbestuur verwacht worden, wat doet het rijk en wat wordt er van de inwoners van Leiden verwacht? Wat kunnen zij doen om bij te dragen aan duurzaamheid in Leiden?

  In de duurzaamheidsagenda 2016-2020 spreekt het stadsbestuur de ambitie uit dat een dichtbebouwde stad als Leiden voorop moet lopen in het opwekken en gebruik maken van duurzame energie.

  Tgelijkertijd loopt Leiden hierin wel achter op andere steden en dat terwijl we nog een paar oliebollen verwijderd zijn van 2020. Hoe staan we er nu voor, wat is in afgelopen periode (2016-2020) gerealiseerd,welke doelen zijn behaald en waar is nog ruimte voor verbetering?

  Podcasthost:
  Marije van den Berg

  Marije werkt als onderzoeker, adviseur en spreker op het gebied van lokale democratie.

  Panelleden:
  Fred Goedbloed, gemeente Leiden

  Rob Boerée, voorzitter EnergiekLeiden en Rijnland Energie

  Axel Möltgen, Leidse Mileuraad en mede-wijkambassadeur Groenoord.

  Mark Koene, Energie Merenwijk

  Fleur Spijker wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

  Opgenomen op 20 januari in Café Re-Spons op de Korte Mare 4 in Leiden.

  Op maandag 16 maart om 20:00 uur is er weer een Respons Live! Dit keer in het auditorium van Area071 dat je vindt op de Baanderij in Leiderdorp, net achter de Praxis. (route: https://studiolijn14.nl/contact-2/)

  Zorg in de stad, is het thema. Wat betekent zorgen voor elkaar: wat doen we voor elkaar en waar heb je de gemeente en professionals voor nodig? Hoe werkt dat samenspel en wie bepaalt eigenlijk wat er gebeurt? We gaan erover in gesprek met wethouder Marleen Damen, buurtbouwer Greet Meesters en met iemand van Eva, de organisatie voor mantelzorgondersteuning.

  Wees welkom om mee te praten!