rebecca rose rushmore

 • Mirakelmetoden del 1: brottet

  · Kaliber

  Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet. Om du inte kan prata ska samhället hjälpa dig göra din röst hörd. Det finns olika metoder för det här. En del är kontroversiella. Del 1: brottet Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet. Om du inte kan prata så ska samhället göra allt det kan för hjälpa dig göra din röst hörd på annat sätt. Man kan till exempel använda bilder, tecken eller talapparater. Vissa sådana här metoder är vedertagna. Andra mer kontroversiella.Det här är berättelsen om en sådan metod. Första delen: Brottet.Jag är hemma hos Flemming i hans hus i Göteborg. Du fick kortet på Becca va?Ja, jättefint. Från snön. Ja just det. Jag har ju väldigt mycket fina kort på henne också.Vi har gått ner på bottenvåningen, där Flemming har sin tandläkarpraktik. Han tar fram pärmar där han sparat all sin dokumentation som handlar om ett av de hemskaste brotten man kan bli anklagad för. Det är just det vi ska prata om. Det börjar hösten 2012.Anklagelser om sexövergrepp Min son, som var god man för Rebecca, han fick då ett meddelande från tingsrätten där advokat Anna, ja, vi kan kalla henne bara advokat Anna, hade utsetts till målsägarbiträde för Rebecca i ett fall som rörde sexuellt umgänge med avkomling. Vi blev ju helt vad är detta? Det var väl inte mening att jag skulle få veta något överhuvudtaget, men sexuellt umgänge med avkomling, det var väl pappan då i första hand som skulle vara misstänkt. Pappan är alltså Flemming. Och för att tala i klarspråk: sexuellt umgänge med avkomling, betyder i det här fallet att Flemming misstänks för att ha förgripit sig på sin då 19-åriga dotter Rebecca. Uppgifterna var ju att hon hade berättat om övergrepp. Och då gör vi som vi brukar att vi ska höra den som sagt sig vara utsatt för det här, det vill säga målsägande, säger åklagare Stefan Lind, som var förundersökningsledare för det här fallet. Det blev väl i viss mån en liten överraskning när förhörsledaren, polisen, tog in henne och skulle prata med henne.Kunde bara några få ordRebecca föddes med en ovanlig kromosomförändring. En så kallad ringkromosom på tjugoförsta kromosomparet. Det betyder att hon har en grav utvecklingsstörning och inte heller har något tal. Pappa Flemming förklarar. I Beccas fall så var hon kanske på en två-treårings nivå mentalt. Jag tror hon hade kanske en 30-40 ord och hälften av dem var namn. Och hon hade ju svårt att säga vissa saker. Mamma och pappa kunde hon säga men sen när hon skulle säga Thomas, som var fritidsledare, så sade hon Goff och när hon skulle säga Sanna, som också var fritidsledare, så kallade hon Sanna för Ash, berättar Flemming.Jag läser i Rebeccas vård- och omsorgsinsatser under den här tiden. Där står att hon behöver stöd med allt i det dagliga livet. Och så finns fyra mål för vårdinsatserna uppsatta. Ett av målen är överstruket som om det redan uppfyllts: att hon ska känna sig trygg i sin lägenhet på stödboendet där hon bor i veckorna. De andra tre målen är inte överstrukna: att Rebecca ska kunna göra saker själv, kunna kommunicera med andra och begripa sin vardag. Vi brukar när det gäller den här typen av ärenden, antingen när det är barn som är utsatta eller när det är människor som har olika handikapp, framförallt mentala handikapp, så brukar vi spela in förhören på video. Vilket vi också gjorde, berättar åklagare Stefan Lind."Då är det videoförhör, kompletterande förhör, i K-nummer 178768 för -12, Västra Götaland, Lkp Gbr Ut. Hörd person: Rebecca, målsägande." (Ur polisens videoförhör med Rebecca den 18 december 2012). Och sen framkom det då i det första förhöret att hon inte pratade om det här utan att hon hade en personlig assistent som hjälpte henne att skriva ner sin berättelse på en dator, fortsätter Stefan Lind."Det blev ju inte riktigt som vi trodde""Elevassistenten översätter efterhand som Rebecca visar, och assisterar med sin hand under hela förhöret. Förhöret videoinspelas. Närvarande är också kammaråklagare Stefan Lind." (Ur polisens videoförhör med Rebecca den 18 december 2012). Det blev ju inte riktigt som vi trodde från början då. Vi var väl säkra på att vi skulle göra ett videoförhör direkt i och med att vi fick en uppfattning om att det fanns ett handikapp här. Men inte att det skulle vara på det här sättet. Det tror jag inte vi förstod från början.Polisanmälan om att Rebecca ska ha utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa kommer från hennes skola. Sättet som det här har kommit fram på är genom en då ny metod på skolan som de börjat använda sig av bland elever som inte kan kommunicera genom att prata. Tidigt på våren 2012, vill jag minnas, fick jag besked från skolan att de introducerat en ny metod med datorkommunikation med eleverna. Och den kallades för FC, facilitated communication.Flemming berättar om hur han först kom i kontakt med den här metoden, som heter faciliterad kommunikation på svenska. Det är Rebeccas elevassistent i skolan som visar hur det fungerar. Hon tog Rebeccas hand. Och vi stod bakom Rebecca då, och Rebecca satt framför datorn och tangentbordet. Och bara för att vi stod bakom så vred Rebecca på huvudet 180 grader och tittade på oss som stod bakom. Under tiden så daskar den här runt med Rebeccas hand på tangentbordet och efteråt säger hon att det här har Rebecca skrivit. Och ut kommer då ett ganska grammatiskt intakt referat om vinterfåglar. Och i Rebeccas vokabulär så ingick inte sidensvansar, domherrar, bofinkar, talgoxar och vad det nu var. Och att hon tyckte bättre om vinterfåglar än sommarfåglar. Alltså, vi fattade ju att det var ju inte Rebecca som hade skrivit, säger Flemming.Kontroversiell metodFlemming och hans äldsta son, Rebeccas storebror som också var god man för Rebecca, säger att de inte trodde på metoden men att de höll god min. Vi är positiva ändå, det kan väl inte hända något, det kan väl inte göra någon skada i alla fall? Kom vi överens om då. Men det visade sig ju sen vara helt fel, säger Flemming.Faciliterad kommunikation går ut på att en stödperson, en så kallad faciliterare, hjälper den som inte kan prata att uttrycka sig genom att fysiskt stödja personen. Vanligen genom att beröra personens hand, handled eller underarm så att personen med hjälp av det här fysiska stödet kan peka på till exempel en bokstavstavla eller skriva på ett tangentbord. Det är en kontroversiell metod som figurerat i flera länder ända sedan 70-talet. Runt 2010-2011 introducerades metoden i flera särskolor i Göteborg av personer med koppling till antroposofisk läkepedagogik. Och de gav också kurser för föräldrar, säger Flemming.Flemming tror alltså inte på metoden. Men Rebeccas mamma Catharina var lite mer positiv. Rebeccas föräldrar är skilda och har under den här tiden hand om henne varannan helg. Jag gick ju på de här kurserna med FC och jag kunde se de andra barnen. Jag blev helt förvånad över vissa grejer som de andra barnen kunde uttrycka, säger Catharina. Hon övar lite grand på faciliterad kommunikation med Rebecca. Alltså det var ju så att hon hade sådana här bokstäver och så skulle man föra hennes hand, eller hålla den lätt, och så skulle hon peka och så. Det hände ändå vissa grejer som jag tyckte var väldigt konstigt som ändå stämde.Hon minns särskilt en gång. Det var en lärare som hade brutit armen och det hade jag ingen aning om va. Och det kom också fram när jag höll på med henne, med FC. Då frågade hon mig om den här läraren var bra i armen, berättar hon vidare.Liknande saker här hände vid ett par tillfällen säger Catharina. Hon tror inte att hennes ex-make har begått några sexuella övergrepp mot deras dotter. Men trots att de anklagelserna kom fram just genom faciliterad kommunikation är hon inte helt emot metoden. Hon vet inte hur hon annars skulle kunna förklara vissa av sakerna som kom fram när hon övade med Rebecca.Kan det vara så att det är du som på något sätt fått fram de här orden när du skrev med Rebecca och samma sak för de andra föräldrarna? På något undermedvetet plan? Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag vet inte. Hur skulle jag kunna skriva och fråga angående hennes lärare om hon har brutit armen. Jag hade ingen aning om det, förstår du?Socialstyrelsen avråder2010, två år innan Flemming blir misstänkt för sexuella övergrepp på sin dotter som har en grav utvecklingsstörning, så har Socialstyrelsen gjort en inspektion på ett boende för ungdomar med funktionsnedsättningar som använde faciliterad kommunikation. Slutsatsen efter den inspektionen var att Socialstyrelsen tills vidare avråder från att använda metoden i väntan på en större kartläggning.Och i maj, fem månader innan skolan anmäler Flemming, så går Sahlgrenska Universitetssjukhusets DART-enhet ut med en skrivelse där de bestämt avråder från metoden. DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning och där jobbar logopeder, specialterapeuter och pedagoger. Så här skriver de om FC som faciliterad kommunikation ofta förkortas:"Att använda FC strider mot vetenskapligt grundad metodik och god praktisk erfarenhet, och är att ge sig ut på mycket djupt vatten. Personer med kommunikationssvårigheter har rätt till egen självständig kommunikation! Det är alltid detta vi måste sträva mot. Det finns inga genvägar eller mirakelmetoder hur gärna vi än skulle önska." (Ur Användning av faciliterad kommunikation, DART 30 maj 2012)Trots att de här är känt när förundersökningsledaren och åklagaren Stefan Lind kallar Rebecca till förhör så förhörs hon med just faciliterad kommunikation. Vi kunde ju inte förhindra henne att berätta på det sättet som hon behövde berätta. I det här fallet hade vi ju inget val. Om vi skulle vi få hennes berättelse så var det på här sättet eller inget sätt, säger han.Och den som stöder Rebeccas arm under polisförhöret är samma elevassistent som skrev med henne när de misstänkta övergreppen först kom fram på skolan.Du säger det sätt som hon skriver och berättar på, men egentligen så vet inte du om det är målsäganden eller skrivaren som är upphov till det här, eller? Nej, teoretiskt är det naturligtvis så att vi inte kan vara säkra på det, säger Stefan Lind.Säger "mamma", skriver "pappa"Polisens andra förhör med Rebecca hålls den 18 december 2012. Förhörsledaren börjar med att fråga hur Rebecca har haft det efter det första polisförhöret.Elevassistenten håller Rebeccas högra hand i vad som ser ut att vara ett stadigt grepp så att bara hennes pekfinger sticker ut. Elevassistenten för först Rebeccas pekfinger över den nedskrivna frågan på dataskärmen. Sedan flyttar de ner till tangentbordet och deras händer rör sig hackigt fram och tillbaka över tangenterna.Jag kan inte säga helt säkert vem det är som styr, men jag kan säga att Rebecca verkar fullt upptagen med annat än att skriva. Hon pillar sig i ansiktet, pillar på sina glasögon, vänder sig om och tittar bakåt. Vid ett tillfälle börjar hon fingra på ett par hörlurar som hänger över skrivbordslampan på bordet. Allt medan hennes och elevassistentens händer fortsätter slå på tangenterna. Hon låter ibland, gör ljud. Och ibland hör man hela ord lite tydligare, som här:"Rebecca: MammaElevassistenten: Pappa. Jag har varit hos pappa."(Ur polisens videoförhör med Rebecca den 18 december 2012)Vad får du för intryck när du ser det här nu? Ja, nu när man ser det igen så ser man ju tydligt att dels så tittar hon inte särskilt mycket på varken den som skriver, eller hjälper henne skriva, hon tittar inte på skärmen eller på tangentbordet. Och säger tydligt vid ett ställe mamma medan den som skriver säger pappa och skriver pappa. Och man kan naturligtvis fundera på varför det blir den typen av missförstånd då, för ett av de få orden hon sade tydligt var ju mamma faktiskt, säger åklagare Stefan Lind.Så, hur löd hela svaret på frågan hur Rebecca haft det sen sist? Så här står det i det utskrivna polisförhöret:"Det har varoit bra jag har varitn hos pappa och han har hotat mig med att jag ska få en fin present lom jag ine berättgzar mer om detta som han gjort ,med mig (Ur polisens utskrivna förhör med Rebecca den 18 december 2012) Det här var första delen av Kalibers poddserie Mirakelmetoden. Fortsätt lyssna i appen Sveriges Radio Play eller via Kalibers Facebooksida. Del 2 publiceras måndag den 14 mars.Reporter: Mikael SjödellProducent: Annika H ErikssonKontakt: kaliber@sverigesradio.se 

  starstarstarstarstar
 • Mirakelmetoden del 2: läsa tankar

  · Kaliber

  Flemming misstänks för sexuella övergrepp på sin dotter. Anklagelsen mot honom hade kommit till på skolan genom kommunikationsmetoden FC. Men vem är det egentligen är som skriver? Del 2: läsa tankar I oktober 2012 misstänks Flemming för sexuella övergrepp på sin dotter Rebecca. Rebecca har en grav utvecklingsstörning och kan inte kommunicera genom att prata. Anklagelsen mot honom hade kommit till på Rebeccas skola genom en kommunikationsmetod som heter faciliterad kommunikation. Den går ut på att en assistent stödjer Rebeccas hand så att hon kan peka på ett tangentbord.Frågan är vem det egentligen är som skriver? Andra delen: läsa tankar Är det här framme eller? Ja.Jag är på väg till det gruppboende där Rebeccas bodde när allting hände. I huset så är det sex lägenheter.Bor man en i varje eller hur funkar det? Ja, så det bor sex personer på gruppbostaden och då var det tre tjejer och tre killar som bodde där i blandade åldrar. Och Rebecca var yngst.Frida Ahlgren var under den här tiden Rebeccas kontaktperson på boendet. Hur var Rebecca, undrar jag? En jätteglad tjej. Alltid glad. Väldigt sprallig. Social, jättesocial. Ville aldrig vara själv utan gillade att vara i allrummet tillsammans med de andra som bodde där och med personalen framförallt, berättar hon.Idag är Frida Ahlgren utbildad stödpedagog och jobbar som omsorgshandledare inom hemtjänsten. Men då, 2012, träffade hon Rebecca varje dag, tog hand om henne och skötte kontakten med Rebeccas skola. Det började ju med att jag var på ett utvecklingssamtal tillsammans med Rebecca där de talade om att hon hade sagt saker som var oroväckande, via FC. Då var det bland annat att hon hade sagt att hon inte kunde sova på nätterna för att det sprang folk in i hennes lägenhet, hon sade att hon hör dåligt och ville gå till läkaren och hon sade även att hennes bror är hörselskadad. Och inget av det stämmer. Och då började vi ana lite oro. Vad kommer att komma härnäst när de säger att hon sagt sådana saker?Frida hade också gått på en endagsutbildning som skolan ordnat om faciliterad kommunikation. Och hon hade själv testat att skriva med Rebecca fem, sex gånger. Men det hade inte fungerat. Rebecca hade bara pekat på alla möjliga bokstäver, säger hon. Vi var ju rädda att det skulle kunna komma nånting mot oss då. Vi hade ju män som jobbade hos oss och vi var ju de som var ganska intima med henne och duschade henne och hjälpte henne med det intima. Så vi var ju rädda att det skulle komma fram något sådant sedan. Men då kom ju detta istället.Det är med den här metoden som Rebecca ska ha uttryckt att hennes pappa, Flemming, har utnyttjat henne sexuellt. Den som stödde, eller faciliterade, Rebecca när detta först kom fram var hennes elevassistent i skolan. Samma elevassistent som var med och skrev med Rebecca under polisförhören.Felaktiga uppgifter om abortDe anklagelser som kommer fram är inte bara att pappan ska ha haft sex med Rebecca. Han ska också ha tagit med henne till andra män och låtit dem ha sex med henne också. Han ska ha förgripit sig på en av Rebeccas bröder. Och så ska han ha gjort Rebecca med barn. Ja, hon nämnde att hon skulle ha varit gravid och gjort en abort och då hittade vi inga uppgifter om det. Vi letade ju efter journalanteckningar och begär olika vårdinrättningar att skicka in sådant. Men det fanns ingenting. Och sådana saker är ju starka indikationer på att det här inte stämmer, säger åklagare Stefan Lind som var förundersökningsledare i Rebeccas ärende.Polisen kontaktar åtta olika kliniker i regionen. Ingen har gjort någon abort på Rebecca. Och så ungefär en och en halv månad efter det sista förhöret med Rebecca hör skolans kurator av sig till polisen och säger att Rebecca nu tagit tillbaka allting. Hon ljugit om pappa och ingenting har hänt. Den här informationen ska precis som vanligt ha skett genom faciliterad kommunikation med elevassistenten som alltid skrev med Rebecca. En vecka senare lägger åklagaren ner fallet med motiveringen att brott inte kan antas. Det är det starkaste skälet att lägga ner en utredning. Det var ju en samlad bedömning av allting, både bevisning men givetvis hade metoden som sådan en viss betydelse. Givetvis, säger åklagare Stefan Lind.Jag har spelat upp delar av de videoinspelade polisförhören med Rebecca för Stefan Lind, nu tre år senare. I det här fallet så är det ju ett rent fysiskt sätt att styra hennes fingrar på. Och om inte jag missminner mig så fanns det ett mått av att man skulle känna i någon form av muskelrörelser i handen, vilken bokstav och vart hon ville på tangentbordet, och det kändes ju spontant som lite märkligt.Så om man ska vara krass så vet ni inte vems berättelse det är som har dykt upp här? Nej, det vet vi inte. Det kan ju vara hennes eller en annan elevs som dyker upp via en annan elevassistent. Vi vet ju faktiskt ingenting egentligen. Helt krasst så är det nog så faktiskt.Stefan Lind skulle inte förbjuda någon att använda den här metoden i polisförhör igen för, säger han, det spelar ingen roll hur en anklagelse kommer fram, de måste ändå alltid säkra upp den med hård bevisning. Som när målsägaren är ett spädbarn till exempel. Då kan ju den personen inte berätta någonting alls."Inte en kritisk tanke"I det här fallet blev den misstänkte Flemming, på starkast möjliga sätt, friad från anklagelserna som kommit fram genom faciliterad kommunikation med elevassistenten. Tack och lov så ljög hon så enormt att det blev lätt för polisen att kolla. Men det fanns inte en kritisk tanke i någon av alla de här så kallade akademiska huvudena. Det var från rektor, specialpedagoger, assistenter, kuratorer, socialsekreterare. Ingen hade en kritisk tanke, kan detta vara sant? säger Flemming.Att ha blivit misstänkt för att ha förgripit sig på sin dotter, det är inget som försvinner bara för att polisen lägger ner en förundersökning, säger han. Det är ju något som smetar vid en än. För så fort någon tar upp det här blir det Var han inte pedofil? Ja det var han väl?. Så man blir aldrig fri från en sådan lögn. Beroende på att i efterhand så kommer inte folk ihåg hur det var.Här måste jag också tala om att Rebecca inte längre är i livet. Hon dog på hösten efter att hennes pappa friats från misstankarna. Det hade inget med det här att göra. Rebecca hade nämligen också epilepsi och den 23 oktober 2013 fick hon ett krampanfall som hon inte klarade.Jag hör av mig till Rebeccas elevassistent. Jag vill veta om hon verkligen trodde att det var Rebeccas egna ord hon fick fram? Hur hon ser på metoden idag? Om hon använder den med någon annan? Ja, jag vill helt enkelt gärna prata med henne. Ja, det kan jag förstå att du vill. Jag måste kolla upp lite här hur det är med det här. Hur jag får uttala mig om detta nu, säger elevassistenten.Efter det här samtalet får jag ett sms där hon säger att hon inte vill vara med. Och hon svarar inte längre när jag ringer.Myndigheterna varnarFlemmings fall är inte det enda i Sverige där faciliterad kommunikation lett till grova anklagelser. Ungefär samtidigt blir en elevassistent på en annan särskola i Göteborg anklagad för sexuellt utnyttjande av en av eleverna på skolan. Den utredningen lades också ner. Men elevassistenten fick ändå inte behålla jobbet och säger att han idag är för knäckt för att orka prata om det.Jag får också höra om ett tredje fall. En familj som själva bett om att få använda faciliterad kommunikation i sitt barns skola, men där det sen inte dröjt mer än några månader innan anklagelser om andra fysiska övergrepp kom. Inte heller de orkar prata om det som hänt.Socialstyrelsen avrådde från faciliterad kommunikation efter en tillsynsinspektion 2010. År 2014 gjorde de också en större kartläggning av det internationella forskningsläget om metoden. Myndigheten konstaterar då att faciliterad kommunikation inte går att lita på. Det finns helt enkelt inte något vetenskapligt stöd för metoden. När fem rapporter av fem visar att det är faciliteraren som påverkat kommunikationen, så blir ju det också vår slutsats, säger Alexandra Snellman som var ansvarig utredare för Socialstyrelsens kartläggning. De här människorna befinner sig i en jättesvår situation och deras anhöriga befinner sig också i en svår och frustrerande situation. Och då hade det varit jättebra om det hade fungerat, men vi har som sagt inga som helst bevis för det, fortsätter hon.Sensommaren samma år anmäler Flemming metoden till Skolinspektionen och i december 2014 kommer deras beslut. Inte bara Göteborg, utan alla skolor i hela Sverige förbjuds att använda faciliterad kommunikation. Normalt sett lägger sig inte Skolinspektionen i enskilda metoder ute i skolorna, det har de faktiskt bara gjort en gång tidigare, men FC var speciellt. Är någonting inte vetenskapligt grundat så ska det inte finnas i svensk skola, säger enhetschef Lena von Platen som fattade beslutet"Jag har lagt detta bakom mig"Kerstin Damgaard var rektor på skolan där Rebecca gick och det var under hennes ledning som FC användes där. Idag är hon rektor på en annan gymnasiesärskola i Göteborg. Hon säger att metoden inte används alls längre. Vi använder oss inte av det eftersom vi har fått föreläggande från Skolinspektionen.Och din personliga åsikt? Det vill inte jag gå in på utan jag har lagt detta bakom mig nu. Har du någon självkritik kring agerandet och användandet av faciliterad kommunikation så här i efterhand? Jag vill inte gå in på det.Varför inte det? För att jag har lagt det bakom mig och vi använder oss inte av det alternativa kommunikationssättet.Och du vill inte svara på om du fortfarande tycker att metoden är en relevant, bra och tillförlitlig metod eller inte? Nej, det vill jag inte.Och anledningen till det, igen? Jag har lagt detta bakom mig."Kommunicerar med djur på det sättet"Men trots skolinspektionens beslut och socialstyrelsens kritik mot faciliterad kommunikation fortsätter metoden att användas med funktionsnedsatta i Sverige idag. Framförallt inom olika antroposofiska verksamheter.Och det verkar ske med myndigheternas goda minne. Det visar sig när jag begär ut fakturauppgifter från samtliga svenska kommuner. Bara sen januari 2015 (alltså efter skolinspektionens förbud och Socialstyrelsens kartläggning som säger att metoden inte går att lita på) har ett 20-tal svenska kommuner sammanlagt betalat ut över 170 miljoner kronor till antroposofiska organisationer som använder faciliterad kommunikation i vissa av sina verksamheter. Vi kan inte se exakt vad alla pengarna har använts till, men det handlar framförallt om vårdavgifter till LSS-boenden, HVB-hem och daglig verksamhet. Pengar som alltså har gått till organisationer som stödjer och använder metoden. Det verkar finnas saker inom FC som jag inte kan förklara, som jag inte kan förstå, säger en föreståndare för ett LSS-boende med antroposofisk inriktning där man använder faciliterad kommunikation med flera av de boende idag. Även den verksamheten finansieras med skattemedel från kommunen. Föreståndaren inte vill medverka i programmet och är därför anonym. Det kan hända att någon skriver det som medarbetaren tänker på och då vet inte jag om det är små, små signaler, om det är manipulation eller om det är så att de kan läsa tankar, förstår du? Så det blir ganska flummigt om man säger så. Jag tycker inte själv att det är så konstigt eftersom jag har egna erfarenheter av att kommunicera med djur på det sättet, säger föreståndaren.Det här var andra delen av Kalibers poddserie Mirakelmetoden. Fortsätt lyssna i appen Sveriges Radio Play eller via Kalibers Facebooksida. Del 3 publiceras onsdagen den 16 mars.Reporter Mikael SjödellProducent Annika H Eriksson Kontakt: kaliber@sverigesradio.se 

  starstarstarstarstar
 • Is rose hip oil good for anti-aging? Episode 67

  · The Beauty Brains

  Is rose hip oil good for skin lightening, scar treatment, and other anti-aging benefits? Tune in to this week's show to find out.  Show notes Review us on iTunes! Thanks to the following fans for reviewing us on iTunes this week! DreyDreyDreyDrey Criseeeeeee (Your free stuff is on the way.) S112sa PLEASE take a few seconds to write a review of our show. It helps us get sponsors and attract new listeners. Here's the link to the Beauty Brains on iTunes. Question of the week: Is Rose hip oil good for anti-aging? Lisa says…I keep reading on various websites about the "miraculous" Trilogy rosehip oil. I've always thought that glycolic/lactic acids were the only treatments that can make a major difference, not a simple oil. And, is it right to pay 30$ for such a tiny bottle? What is rose hip oil and where does it come from? There are two fundamentally different types of oil that one can squeeze out of a rose. The first is rose petal oil which is probably what most people think of when they think of rose oil. That's the essential oil which is used in perfumery. As you’d expect, rose flower oil comes from the petals of the flower. The other type of oil is rosehip oil which comes from the hip of the plant. What is the hip you ask? The hip (which is also called the hem or haw ) is the radish-shaped, berry-like portion that's left behind after the flower blooms. It’s also where the seeds of the plant reside. That’s why this oil is sometimes called Rose seed oil. To make things even more confusing, you can extract rose hip oil from many different types of roses. Rosa damascena, the damask rose, which is widely grown in Bulgaria, Turkey, Russia, Pakistan, India, Uzbekistan, Iran and China. Rosa centifolia, the cabbage rose, which is more commonly grown in Morocco, France and Egypt. In fact, the American Rose Society currently recognizes 37 classes of roses. This is important because different roses yield oils with different concentrations of “active” ingredients. True rosehip seed oil is produced from the seeds of Rosa aff. rubiginosa which is also called Rosa eglanteria; occasionally Rosa moschata Herm OR Rosa Mosqueta. So as I said, it’s a little confusing. It’s important to understand if you’re buying a product with rose petal oil or rose hip oil because chemically these two oils are VERY different. Rose flower oil consists of a variety of aroma chemicals including citronellol, geraniol, phenyl ethyl alcohol and a bunch of others. It smells great but you wouldn't want to use this on your skin because these aroma chemicals can be very irritating. In fact, one of the constituents is linalool which you may have seen listed on other products as a fragrance allergen. Rose hip oil, on the other hand, is composed of long chain fatty molecules that are both saturated and unsaturated. Poly-unsaturated fatty acids: Oleic acid: 10-20% Cis-linoleic acid: 41-50% α-linolenic acid: 26-37% Saturated fatty acids: Palmitic acid: 3-5% Stearic acid: 1-3% It also contains other substances such as transretinoic acid, tannins, flavonoids, vitamin C and β- carotene . The key take away here is that rosehip oil contains a large concentration of linoleic acid which is really good for skin and a lesser concentration of some other known anti-aging actives. The case for rose hip oil - what is it supposed to do? Here are the claims for rose hip oil according to the Trilogy website: “Helps improve the appearance of scars, stretchmarks, fine lines and wrinkles” “deliver all-over nourishment and repair for optimum skin health.” Finally, depending on the source, you may hear that Rose hip oil is good for brightening the complexion and getting rid of dark age spots. So what's the deal? is rose hip oil is is really good for skin or not? Let's get back to those Kligman questions. Kligman question #1: Is there a mechanism? The first question addresses whether or not there is any scientific rational...

  starstarstarstarstar
 • Off The Field Issues #4 – Derrick Rose, Tyson Gay, Chris Leak and more

  · First and Felony – A True Crime Podcast

  A quick look at the crimes and cases involving Derrick Rose, Tyson Gay, Chris Leak and others in the news. Sources: Kiante Enis http://www.thestarpress.com/story/news/crime/2016/09/23/detectives-kiante-enis-knew-wrong/90901410/ http://deadspin.com/indiana-football-player-charged-with-felony-child-moles-1786956079?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twihttps://www.youtube.com/watch?v=GjP4FlYGqaEtter&utm_medium=socialflow Tim Williams http://www.al.com/alabamafootball/index.ssf/2016/09/alabama_star_linebacker_tim_wi.html deadspin.com/where-did-alabama-linebacker-tim-williams-get-that-weed-1787248111?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twitter&utm_medium=socialflow http://www.kentucky.com/sports/article105457881.html Baylor http://deadspin.com/ex-baylor-player-indicted-for-sexual-assault-allowed-in-1786815755?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twitter&utm_medium=socialflow http://deadspin.com/report-baylor-coerced-rape-victims-into-silence-by-thr-1784599815 http://deadspin.com/former-baylor-de-shawn-oakman-indicted-on-sexual-assaul-1783983850 Derrick Rose https://www.youtube.com/watch?v=fiyt-N_pUdw https://www.youtube.com/watch?v=AYCeQA370t4 http://www.si.com/nba/2016/09/20/derrick-rose-knicks-sexual-assault-civil-lawsuit-accuser-latest-developments http://www.chicagotribune.com/sports/basketball/ct-derrick-rose-rape-case-20161018-story.html http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-derrick-rose-rape-lawsuit-mistrial-20161012-snap-story.html http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-derrick-rose-rape-lawsuit-trial-20161004-snap-story.html http://www.chicagotribune.com/sports/basketball/ct-derrick-rose-rape-lawsuit-20161006-story.html http://deadspin.com/derrick-rose-testifies-that-nba-rookie-program-teaches-1787641096?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twitter&utm_medium=socialflow http://www.usatoday.com/story/sports/nba/columnist/jeff-zillgitt/2016/09/15/derrick-rose-accuser-says-he-doesnt-understand-consent/90428194/ http://nymag.com/thecut/2016/10/derrick-rose-rape-trial-attorney-tells-witness-to-cry-less.html https://www.theguardian.com/society/2016/oct/07/derrick-rose-rape-trial-testimony-victim-los-angeles http://deadspin.com/derrick-roses-friend-explains-the-difference-between-gi-1787686668?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twitter&utm_medium=socialflow https://thinkprogress.org/derrick-rose-rape-case-2182c16b55e2#.uko5pxm9v https://thinkprogress.org/derrick-rose-rape-case-2182c16b55e2#.uko5pxm9v\ http://deadspin.com/friend-of-jane-doe-testifies-that-roses-pal-said-fuck-t-1787765217?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twitter&utm_medium=socialflow http://deadspin.com/derrick-rose-testifies-that-nba-rookie-program-teaches-1787641096?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twitter&utm_medium=socialflow http://deadspin.com/former-friend-of-jane-doe-repeatedly-calls-doe-a-liar-o-1787822470?utm_campaign=socialflow_deadspin_twitter&utm_source=deadspin_twitter&utm_medium=socialflow http://nypost.com/2016/10/17/derrick-rose-case-witness-rape-accuser-instigated-threesome/ http://www.nytimes.com/2016/10/19/sports/basketball/derrick-rose-rape-trial.html?smid=tw-nytsports&smtyp=cur … Continue reading Off The Field Issues #4 – Derrick Rose, Tyson Gay, Chris Leak and more

  starstarstarstarstar
 • 20VC: Learnings From Mary Meeker & Larry Summers, Missing Out On Uber & The Changing World of VC with Canvas Partner, Rebecca Lynn

  · The Twenty Minute VC: Venture Capital | Startup Funding | The Pitch

  Rebecca Lynn is a Partner @ Canvas, where she focusses on Fintech, Digital Health, SaaS and mobile. Rebecca led an early stage investment in Lending Club, which was the largest US technology IPO of 2014 and the 4th largest Internet IPO since 2001. She has also led investments in the likes of Check (acquired by Intuit), RelateIQ (acquired by Salesforce), Proximity, Practice Fusion and more incredible companies. Prior to being in VC, Rebecca held operational roles at NextCard where she rose to become VP of Marketing and Head of Customer Acquisition and saw the company going public with a $1.3bn market cap.   In Today’s Episode You Will Learn: 1.) How Rebecca made her way into the wonderful world of VC? 2.) How does Rebecca view the importance of brand and thematic focus in the world of VC today? How can a VC be focussed thematically without missing moonshots? 3.) What were Rebecca's biggest lessons from sitting on boards with the likes of Mary Meeker and Larry Summers? How did that change how Rebecca viewed being a board member? 4.) "Fintech is all about distribution and acquisition". What does Rebecca make of this statement? How have we seen evolution in both distribution and acquisition in the rising tide of new fintech startups? 5.) How does Rebecca analyse fund economics? What does she make of the mega $1Bn funds raised over the last year? What is the optimal size fund for Rebecca? Items Mentioned In Today’s Show: Rebecca’s Fave Blog: The Daily Shot Rebecca’s Fave Book: Influence by Robert Cialdini As always you can follow Harry, The Twenty Minute VC and Rebecca on Twitter here! Likewise, you can follow Harry on Snapchat here for mojito madness and all things 20VC. Pearl believes the latest automotive technology should be available to every driver – whether it’s time for you to buy a new car or not. RearVision is our first step in driving this commitment forward. Pearl RearVision is the only wireless backup camera and alert system that installs in minutes and updates throughout its lifetime. Pearl literally takes less than 10minutes to install and is completely wireless because it’s solar powered. Since RearVision is software based, we’re able to push updates and new features over the Pearl App in the exact same way you receive updates for other apps on your phone. Pearl RearVision is perfect for anyone who wants to upgrade their car in minutes. Pearl RearVision is $499.99 and available at PearlAuto.com. It’s also available on Amazon and through Crutchfield. Xero is beautiful, easy-to- use online accounting software for small businesses. With Xero, you can easily manage your accounting anytime, anywhere from your computer or mobile device.When you add Xero to your small business you are able to: Send online invoices and get paid faster. Get an instant view of your cash flow. Track your payroll and keep tabs on your inventory. Partner with your accountant and bookkeeper in real time whenever you like. You can also customize your Xero experience with over five hundred business apps, including advanced solutions for point-of- sale, time tracking, ecommerce and more. Sign up for a free thirty-day trial at xero.com/20vc

  starstarstarstarstar
 • Ep 160: The Rosé Story with Ian Renwick

  · Wine for Normal People

  You want to know more about rosé? Ian Renwick, our regular contributor from the Luberon on the border of Rhone and Provence with Domaine de la Citadelle has been studying the ins and outs of rosé for years now. As his apprenticeship comes to a close, his "dissertation" is all about rosé and he shares much of what he knows.    Here are the show notes. We discuss... The history of rosé and overcoming the bad reputation of pink Rosé's new found Popularity -- Brangelina, seasonality, and trendiness How to make rose -- first how to make red and white, then the challenges of rosé What grapes go into rose and why a lot of rose is crap What people SHOULD do to make great rose -- DORK OUT Why rose is the "most technological of wine" -- and whether or not it's drink making or wine making (my new favorite question) The importance of maintaining aromatics in rose Color differences, flavor differences and what to look for when shopping (hint, why color should NOT be a factor) The question of age.. Food and wine pairing ideas And then we end of the rosé rant!    An excellent podcast that will give you new appreciation for rosé.

  starstarstarstarstar
 • 20VC: Maveron's Rebecca Kaden on The Patterns Of Entrepreneurship and Taking A Consumer Product From Niche To Mass Market

  · The Twenty Minute VC: Venture Capital | Startup Funding | The Pitch

  Rebecca Kaden is a Partner at Maveron where she identifies emerging consumer-focused entrepreneurs in Silicon Valley, Southern California, and New York. Rebecca also plays a leading role in Maveron's seed program, where they partner with emerging consumer companies at their earliest stages. She’s a Board Observer at August, Common, Darby Smart, Dolls Kill, Eargo, Earnest and General Assembly. Her outstanding achievements have been recognised by Forbes who included Rebecca is their annual '30 Under 30'.   As always we would like thank the awesome team at Mattermark for providing us with all the data and analysis for the show today, check out Mattermark search here!   In Today's Episode You Will Learn: 1.) How Rebecca made her way into the wonderful world of VC? 2.) Maveron have shown their belief in the consumerisation of IOT. What are Rebecca's thoughts on the space, how it is progressing, barriers that are preventing mass adoption? 3.) What is your take on the integration of messaging and chat with IOT? Whis there a recent broader market positivity towards chat interfaces at the moment? 4.) Maveron have also shown their likeability towards hardware investments so why is this? Why do Maveron not feel the broader VC market concerns of shipping, logistics? Are we seeing a shift in investing patterns in hardware? 5.) How do Rebecca approach the common problem with consumer startups transtioning from an early adopter market to a mass market product?  What does Rebecca feel is the tipping point? What is necessary to make the transition from SF hipster client to everyone? 6.) What are the benefits are of having a narrow investing thesis (only consumer)? How has Rebecca found it? Is it challenging when finding companies you would like to invest in but are outside the mandate? Items Mentioned In Today's Episode: Rebecca's Fave Book: Pale Fire, Vladamir Nobokov Rebecca's Fave Blog or Newsletter: Sarah Tavel, Brad Feld, Wait But Why Rebecca's Most Recent Investment: Booster Fuels   As always you can follow The Twenty Minute VC, Harry and Rebecca on Twitter here! If you would like to see a more colourful side to Harry with many a mojito session, you can follow him on Instagram here!   How many emails do you have in your inbox right now? A hundred? A thousand? The answer is too many. But here’s the thing—even though I knew I wanted to do something about it, I didn’t know how. It’s called SaneBox. SaneBox sorts through your email and moves all of the trivial stuff into a different folder so the only messages in your inbox are the ones you actually want to see. Visit sanebox.com/20VC today and they’ll throw in an extra $20 credit on top of the two-week free trial.   

  starstarstarstarstar
 • #52: No Limits/So Money Crossover: Farnoosh Torabi

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  Farnoosh Torabi is the host of the award winning podcast, So Money. She's also a bestselling author, money strategist, financial expert and contributor to O Magazine - plus she’s the host of CNBC's "Follow the Leader." Her financial advice has been featured in The New York Times, The Wall Street Journal, Fortune, Forbes, Time and more. On this special crossover episode, Farnoosh shares her story and early influences. She discusses everything from being born to immigrant parents, learning to manage a tight budget to being a working mom. After you listen to Farnoosh here on No Limits, head over to the So Money podcast to hear Farnoosh interview Rebecca. Enjoy! Hear Farnoosh interview Rebecca on So Money: http://apple.co/2x24yze Learn more about Farnoosh Torabi: http://farnoosh.tv/   Follow Farnoosh Torabi on Twitter: Twitter.com/FARNOOSH Like Farnoosh Torabi on Facebook: https://www.facebook.com/FarnooshTorabi/ Follow Farnoosh Torabi on Instagram: https://www.instagram.com/farnooshtorabi/?hl=en Check out Farnoosh’s latest book: https://www.amazon.com/When-She-Makes-More-Breadwinning/dp/1491503300 Want a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca yourself on an episode of “No Limits”!   No Limits Entrepreneur of the week: Becky Fawcett, Founder & President of Helpusadopt.org Find out more: http://www.helpusadopt.org/  Know someone who should be a featured ‘No Limits’ Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90    * ABOUT REBECCA JARVIS:  Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis.   Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvis Follow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Twitter:  @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis   * DISCOVER MORE PODCASTS:  http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar
 • #4: Rebecca Minkoff, Fashion Mogul

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  Fresh out of high school and with almost no money, 18-year-old San Diego native Rebecca Minkoff moved to New York to launch her own fashion line. After years of sewing on apartment floors and diligent financial planning with her brother Uri, Minkoff is now a fashion industry leader and maverick -- but the path she took to get here didn't always go as planned. (( Links and more information below... ))Please leave us a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90Check out our other podcasts: http://bit.ly/2eBJMNaRebecca Minkoff website: https://www.rebeccaminkoff.com/Rebecca Minkoff on Facebook: Facebook.com/rebeccaminkoffRebecca Minkoff on Instagram: Instagram.com/RebeccaMinkoffRebecca Minkoff on Twitter: Twitter.com/RebeccaMinkoff* ABOUT REBECCA JARVIS: Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the host, creator, and managing editor of Real Biz with Rebecca Jarvis.Rebecca on Facebook: http://bit.ly/2iiz4wLRebecca on Instagram: http://bit.ly/2hudhRfRebecca on Twitter: http://bit.ly/2hudUdW

  starstarstarstarstar
 • The Drunkcyclist Podcast - "Rebecca Rusch"

  · Mountain Bike Radio

  Rebecca Rusch joins D2 and 40 Hands in an honest and behind-the-scenes interview. Rebecca is candid and shares her thoughts on pushing her limits, racing, her new sponsor, gravel events, her Kokopelli Trail record, and much more. If you want to hear about her broken finger and hospital visit after the Kokopelli finish or want to hear her thoughts about the Dirty Kanza, get all of the inside scoop in this interview.   "Are you kidding me? That'll be death by boredom...I went because I was asked to go...There is no hiding in the gravel - you can't just sit in a road peloton and that's what I thought it would be like...but I was wrong." - Rebecca Rusch discussing Dirty Kanza 200 (Click below to listen to the full discussion!)   If you have any questions, comments, or ideas for the next episode, contact us at info@mountainbikeradio.com. We also have advertising opportunities available, just contact us.    ----------------------------------------------------   Don't like what you hear? Turn it off. If you do, you may have some issues....and if you do have issues, email D2 at D2@Drunkcyclist.com or 40 Hands at 40Hands@Drunkcyclist.com to thank them and shower them with beer and beer ideas.   RELATED SHOW LINKS:     Rebecca's Website Rebecca on Twitter Rebecca on Facebook Rebecca on Instagram Rebecca's Private Idaho Drunkcyclist Rebecca Interview Drunkcyclist Website Drunkcyclist on Twitter Drunkcyclist on Facebook Drunkcyclist Tumblr Email D2 Email 40 Hands Become a Mountain Bike Radio Member   About 40 Hands A fan of riding bikes with one gear, malt liquor, riding without knowing how many miles I’ve covered, and strip clubs that let you bring your own keg. I typically have a stupid grin on my face, it is because deep down I know that no matter what, my mom thinks I’m cool. Denver, Colorado, USA View all posts on Drunkcyclist by 40 Hands   About D2 I am a writer and a photographer. I never killed a man in Reno, but I once rode a bike through a casino in Vegas. Bikes are cool, huevos rancheros are for breakfast, whiskey is for dinner. Denver, Colorado, USA View all posts on Drunkcyclist by D2  

  starstarstarstarstar
 • Ep 194: The Flavors of Rosé Explained

  · Wine for Normal People

  Rosé is so popular now that the market is flooded. So the question now is not just do you want rosé, but what kind? How do you figure it out? There are some ways to choose the kind of pink for you! This podcast gives you heuristics to get a perfect bottle! Here are the show notes:    The four ways to make rosé: LIMITED SKIN MACERATION Crush the grapes Leave them in contact with the skins like a red wine   Soak them for a little while – like 2 hours to 2 days or so (red wines are weeks or months) Longer maceration, the darker the wine, the more tannin, the more red wine character   DIRECT PRESSING Similar to limited skin maceration, direct pressing -- contact with the skins for an extremely short period of time. No maceration, press and get skins away, make it like a white wine Some color in the juice, lightest rose of all   SAIGNÉE METHOD The saignée, or “bleeding,” method makes rosé AND red wine Started as a way to concentrate reds. Early in the maceration process, remove or “bleed” some of the juice from the tank. Vinified separately as a rosé   BLENDING White + red = rosé Prohibited for quality wines in Europe except Champagne Style varies from light to heavy depending on the amount and type of red wine used in the blend   Grapes/areas and flavors: French styles: Provence – salmon colored, Grenache lead with Syrah, Cinsault, Mourvedre: fruity, berry, cherry, with orange, saline, hay/dried grass or meadow, stony, floral, berry notes, bone dry, acidic, strawberry, fresh-cut watermelon, and rose petal, finishing with a distinctive, salty minerality on the palate Rhone: Tavel: only 100% rose appellation. Lots of structure and character – Grenache and Cinsault, 9 grapes authorized, ages well Sancerre, Burgundy, Alsace, Germany Pinot Noir: acidity and soft, subtle aromas of watermelon, raspberries, cherry, strawberries, and stream. Earthy, elegant, Bone dry Bandog from Provence: Mourvedre. Full bodied, richer, darker Loire: Cab Franc/Cab Sauv/Grolleau/Gamay Rose –  can be dark red, bone dry, floral, herbal   Spain: Tempranillo lead: Savory, heavy color – herbal, peppery, watermelon, strawberry, heavier, earthy, floral Basque Txakolina Rosado: berries, spritzy, salinity, low alcohol   Italy:   Red fruit, flowers/roses, citrus, savory AKA – Rosato, Cerasuolo, Ramato     New World: Syrah lead: bolder, more like a light red – strawberry, pepper, cherry, peach Cab Sauv: deep ruby red color with typical Cab notes: green bell pepper, cherry, black currant and black pepper White Zin: 85% of Zin production. Off-dry, sticky sweet. Carignan lead – common in CA: red berries, citrus Malbec: In Argentina Any combo possible, as well as sugar and blending white and red   Remember, it's ok to drink rosé once fall begins!    Thanks to our sponsor The Great Courses! www.thegreatcoursesplus.com/wine   

  starstarstarstarstar
 • 155: How To Trust YOURSELF with Rebecca Campbell

  · Earn Your Happy Podcast | Motivation | Self-Love | Entrepreneurship | Confidence | Fitness and Life Coaching with Lori Harder

  Subscribe to Earn Your Happy on iTunes. If you feel the need or calling to spend more time and connect with your soul, today’s heart-warming conversation with author and soulful teacher, Rebecca Campbell, is just the ticket. With an early fascination around the world of spirituality, souls and past lives, Rebecca had always felt a little “weird.” Not because she enjoyed these things, but because others were uncomfortable with it. And so from that young age, she seemingly led a double life – one that was “normal” with her school-aged friends and the other with a group of older, wise women who taught her about the healing arts and the power of intuitive arts. Rebecca always knew she wanted to create (writing, designing etc.), so following that path, she pursued the “normal” career in advertising. She had a very successful career as a creative director, but after experiencing a great period of loss, Rebecca knew she wanted to do more with all those little “soul whispers” that tugged at her heart. With the pipes and structures literally crumbling around her and navigating through her grief, Rebecca began to finally answer this calling and began to write what soon became her first book, Light Is the New Black, followed by Rise Sister Rise. She is grateful for all the life events that led her to where she is today and truly believes that this is the exact path she was meant to take. It is her hope that her story encourages you all to follow the “different path” if you feel so called – even if it happens in baby steps to reach your goals. “The dots always join in the end and nothing is ever wasted.” -- Questions Asked in This Episode • How did you get in touch with your inner wild woman to be who you are now? • Did you have to reframe while you were going through that journey? • What did surrendering to your soul look like? • Is there a way to answer the soul’s calling without hitting rock-bottom? • What do you say to someone who doesn’t know who they are? • How do you feel about women and sisterhood, and why is it important? • What do you when you feel like you’ve been put in a box as a “good girl?” • What has been the toughest thing you’ve had to let go of in order to step into your authentic self? In This Episode You Will Learn: • About the importance of listening to your head vs. your heart • How to develop a devotional and spiritual practice • How to surrender to your soul’s calling • Why you need to listen to your “soul whispers” and the importance of connecting to them • The commonalities between the seasons of life and nature • About doing work with other women in sync with monthly cycles • The importance of ancestral roots and why you must trust your own power/intuition • Why you don’t have to be a “good girl” • And so much more… Quotes: “Often our soul’s calling is scary, but it was more uncomfortable and scary to stay where I was than it was to throw my life up in the air.” “Sometimes rock-bottom moments are beautiful opportunities to just do it.” “Alright, soul, you’re running the shop now.” “The voice of our soul/intuition is the part of us that is linked to the entire universe.” “Follow what lights you up.” “When we’re inspired, when we’re lit up, we’re in our spirit and in that rhythmic flow and in that surrendered space.” “When we connect in with our spirit, then we don’t have to work out every step of the way – we just have to move our feet.” “In order for something to rise within us, something needs to fall away to clear that space.” “When things are blooming, it’s just as good as when the leaves are falling.” “If we’re trying to fit in a box, the people who ARE your people won’t be able to see you.” “Trust the wisdom of your soul.” -- Rebecca Campbell is a best-selling author, spiritual teacher, grounded spiritual mentor and soulful guide. Bestselling author of Light Is The New Black, Rebecca has guided thousands of women to listen to the callings of their soul and create a life that is completely aligned to them. Her second book is Rise Sister Rise. In 2015, she was awarded the ‘Promising New Talent’ award by the Mind Body Spirit Festival in London. In 2016 Rebecca received ‘Emerging Voice’ by Kindred Spirit Magazine and was honoured to receive the ‘100 Women of Spirit’ award by Dadi Janki of the Brahama Kumaris for feminine leadership and spiritual service. Drawing on her unique experience as an award-winning advertising creative director, Rebecca loves helping people tap into their creativity and lead from a place that is authentic and light up the world in a way that only they can. Resources: RebeccaCampbell.me IG: @rebeccathoughts FB: facebook.com/rebeccathoughts Books by Rebecca Campbell: Rise Sister Rise – http://rebeccacampbell.me/rise-sister-rise-order/ Light Is the New Black – http://rebeccacampbell.me/lightisthenewblack/ Follow me on social media @LoriHarder on Instagram and Lori Harder on Facebook.

  starstarstarstarstar
 • 038 Becca Greenwood | Breaking Through Strongholds

  · Eternal Leadership

  For the full post and great resources CLICK HERE   “Where are we limiting ourselves? What are the lies that we have embraced because of our life circumstances or things that have happened that would keep us or hold us back from the fullness of identity that the Lord has for us?” –Rebecca Greenwood   From an early age, Rebecca Greenwood struggled with strongholds in her life: anger, depression and multiple fears. She feared authority figures, displeasing others, heights, the dark…even while she was a church youth leader and member of the worship team.   Through a process that she describes in this podcast, Rebecca learned how to break free from these strongholds through uncovering their root causes and allowing God to heal them.  She shares how you can find freedom and lasting peace through this process, and help others to do the same.   “We will want in our personal lives to see God's kingdom extended wherever He has placed us…We can be totally bold and humble all at the same time.”-Rebecca Greenwood   You will learn:   How to identify the areas in your life where you are limiting yourself How to uncover your own strongholds and their root causes How to replace the lies about yourself that you have been believing with truths about who you were really created to be   How to retrain and renew your mind   Rebecca is co-founder and president of Christian Harvest International and Strategic Prayer Action Network (SPAN).   From the time she was young girl, Rebecca felt a drawing of the Lord that she would be used by Him. Her mother used to tell Rebecca she was blessed and her father loved to sing a son entitled Far Away Places to she and her sister when they were small girls. Little did her parents know they were speaking her destiny into her heart and mind even from the time she was a young child.   In a prayer time in 1990 she felt a strong presence of the Spirit in which she was overcome. During this time the Lord showed her a vision of thousands and thousands of souls from many nations. He challenged her saying, Becca, will you be accountable for the souls I have assigned to you? Will you reach them for Me? Her heart captivated by this experience, she seriously responded to the mandate of the Lord to the nations. Since this Kingdom encounter, her passion has been seeing the lands of the world impacted for the Glory of God and reaching people with the gospel and setting the captive free. Her heart cry has become, Lord give me the nations. . As a result, prophecy, prophetic intercession, transformational spiritual warfare prayer, spiritual mapping, deliverance and teaching the word of God extensively in the many lands of the earth are the main thrusts of Christian Harvest.   Over the past 22 years, she has participated and led in spiritual warfare prayer journeys to 25 countries such as Egypt, Nepal, Italy, Turkey, Russia, Ukraine, Ireland, Spain, China, and to many cities and locations throughout the United States in which measurable breakthrough of transformation have been realized.   Having a heart for lost souls, Rebecca has seen many saved and set free. She ministers in transparency from her personal experiences of overcoming fear, depression and rebellion into freedom. She is committed to equipping in scriptural truths on how to live an overcoming life of purpose, fulfillment and destiny. And to equip people and churches to have a Jesus captivated and authoritative prayer life in which change and transformation are realized.   While she loves to travel the world and partner with the Lord in touching people's lives, Rebecca's favorite and most cherished times are with her husband Greg and their three beautiful daughters: Kendall, Rebecca and Katie. They reside in Colorado Springs, CO and are members of Freedom Church.   Rebecca has been a guest on TBN, Its Supernatural, God Knows and the Harvest Show. She has written for publications such as Charisma, Pray! Magazine and Spirit-Led Woman. She graduated with a Doctorate of Practical Ministry from Wagner Leadership Institute where she also serves as a core faculty member.   She is the author of six books:   •   Authority to Tread: An Intercessors Guide to Strategic-Level Spiritual Warfare •   Breaking the Bonds of Evil: How to Set People Free from Demonic Oppression •   The Power of a Godly Mother (ebook) •   Destined to Rule: Spiritual Strategies for Advancing the Kingdom of God •   Let Our Children Go: Steps to Free Your Child from Evil Influence and Demonic Harassment •   Your Kingdom Come: Encouraged to Intercede •   And was invited to partner with C. Peter Wagner in contributing to an Understanding Spiritual Warfare: Four Views. An academic book discussing four theological views of spiritual warfare which will be used in seminaries throughout the United States.          

  starstarstarstarstar
 • #54: Carolyn Everson - Facebook Exec, Fighting Fake News

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  Carolyn Everson is the Vice President of Global Marketing Solutions at Facebook - she's one of the top executives next to Mark Zuckerberg and Sheryl Sandberg. She leads Facebook's relationships with top marketers for the company's apps like Instagram, Messenger and WhatsApp. She also oversees the teams focused on global partnerships, agencies, gaming and the Creative Shop. Her resume includes a list of impressive companies with executive roles at places like Microsoft and Viacom. On this episode, she talks about the moment she got the call from Sheryl Sandberg to join Facebook, overcoming confidence issues, and the importance of being an effective and enlightened leader. She also discusses Facebook ad revenue from Russia and the steps Facebook is taking to provide more clarity and controls for advertisers to help make Facebook a safer platform for sharing content. Follow Carolyn Everson on Facebook: https://www.facebook.com/carolyn.everson Follow Carolyn Everson on Twitter: https://twitter.com/ceverson Want a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca yourself on an episode of No Limits! No Limits Entrepreneur of the week: Shaina Azad, CEO & Founder SUVA Beauty Cosmetics Find out more: www.suvabeauty.com Know someone who should be a featured ‘No Limits’ Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90 * ABOUT REBECCA JARVIS: Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis. Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvis Follow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Twitter: @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis * DISCOVER MORE PODCASTS: http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar
 • #53: Bozoma Saint John, Chief Brand Officer, Uber

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  Bozoma Saint John aka Boz is a true trailblazer. She's held executive roles at marquee brands like Apple, Beats and Pepsi - BuzzFeed even called her the "coolest person to ever go on stage at an Apple event." She took the job at Uber during a moment of crisis in the company and against the advice of her family, friends and mentors - so why did she do it? What’s the game plan for Uber? You’re about to find out.Follow Boz St. John on Instagram: www.Instagram.com/badassbozFollow Boz St. John on Twitter: www.twitter.com/badassboz Follow Uber on Instagram: www.instagram.com/Uber Follow Uber on Twitter: www.twitter.com/uber Want a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca yourself on an episode of No Limits! No Limits Entrepreneurs of the week: Miraya Berke and Liang Shi – Founders of Dessert GoalsFind out more: http://dessertgoals.com/Know someone who should be a featured No Limits Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.comLike what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90  * ABOUT REBECCA JARVIS:  Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis. Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvisFollow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Twitter:  @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis * DISCOVER MORE PODCASTS:  http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar
 • #51: Kate Walsh, Actress

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  You might know Kate Walsh from her role on ABC's "Grey's Anatomy" as Dr. Addison Montgomery or from her role of Olivia Baker on Netflix's "13 Reasons Why" – but recently she's made headlines for something else. Walsh recently chose to go public about her 2015 brain tumor diagnosis and the surgery to remove it. On this special bonus episode of ‘No Limits,’ Walsh talks about the moment she found out and how it has since changed her outlook on life. She also talks about her TV Doctors campaign with Cigna and why now, more than ever, she is an advocate for staying proactive when it comes to your health. Follow Kate Walsh on Instagram & Twitter: @KateWalsh Follow Kate Walsh on Facebook: https://www.facebook.com/walshkate/ Get Kate Walsh 24/7: http://katewalsh.com/ Learn more about Kate Walsh’s partnership with Cigna: https://www.cigna.com/takecontrol/go/tv-doctors Want a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca yourself on an episode of “No Limits”! Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90   * ABOUT REBECCA JARVIS:  Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis.   Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvis Follow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Twitter:  @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis

  starstarstarstarstar
 • #50: Sheila Nevins, President of HBO Documentary Films

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  To say that Sheila Nevins has been influential in the documentary film industry would be a vast understatement. She has supervised the production of more than 1,000 documentary programs for HBO and has won countless Emmy Awards, Academy Awards and Peabody Awards. Nevins has always been comfortable telling the stories of others, but that hasn't always been true about sharing her own story…until now. She's adding New York Times Bestseller to her list of accolades with her new book "You Don’t Look Your Age…and Other Fairy Tales" - a memoir of sorts that shares her own story through reality and fiction. She also enlisted some of her friends like Meryl Streep, Edie Falco and Diane von Furstenberg to voice stories for her audio book.Order Sheila's book: https://www.amazon.com/Dont-Look-Other-Fairy-Tales/dp/1250111307Follow Sheila Nevins on Twitter and Instagram: @TheSheilaNevins Find out more about HBO Docs: http://www.hbo.com/documentariesWant a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca yourself on an episode of “No Limits”! No Limits Entrepreneur of the week: Ashley Dombkowski, CEO and Co-Founder of Before BrandsFind out more: https://beforebrands.com/ Know someone who should be a featured ‘No Limits’ Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90 * ABOUT REBECCA JARVIS:  Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis. Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvisFollow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Twitter:  @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis * DISCOVER MORE PODCASTS:  http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar
 • #49: Jennifer Rudolph Walsh, The Bestseller Guru

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  If there's anyone that knows what it takes to have a bestselling book it's Jennifer Rudolph Walsh. She is the head of William Morris Endeavor's (WME) Worldwide Literary, Lectures and Conference Divisions and became the youngest person, and only female, to join WME's board of directors. Under Walsh's leadership, her department boasts more New York Times Best Sellers than any other agency in the world. In spearheading the launch of WME's conference division, she created national conferences for authors like Oprah Winfrey and Arianna Huffington. Her latest endeavor is the Together Tour, which will stops at ten cities this fall.Learn more about the Together Tour: http://togetherlive.com/Twitter: @Together_TweetsFacebook: https://www.facebook.com/togetherliveevents/Instagram: @TogetherLiveEventsWant a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca on an episode of No Limits!No Limits Entrepreneur of the week: Hitha Herzog, Chief Research Officer of H Squared Research LLC, consumer spending columnist at US News and World Report and author of the book "Black Market Billions: How Organized Retail Crime Funds Terrorists."Find out more: http://www.hithaherzog.com/Know someone who should be a featured ‘No Limits’ Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90* ABOUT REBECCA JARVIS: Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis. Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvisFollow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Twitter: @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis* DISCOVER MORE PODCASTS: http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar
 • #48: Caroline Hirsch, Queen of Comedy

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  If you've ever heard of Jerry Seinfeld, Jay Leno or Chris Rock it's probably because of Caroline Hirsch. She is the founder and owner of Caroline's on Broadway, the renowned New York City comedy club that is famous for giving a start to some of the best comics in the industry and a staple for anyone trying to make it as a comedian. She is also the founder of the New York Comedy Festival and she created Stand Up for Heroes, a benefit for The Bob Woodruff Foundation. On this episode, Caroline gives us a look inside the comedy business, how she started Caroline's back in the 80s, her secrets to spotting talent and what it takes for a comedian to "kill" on stage. http://www.carolines.com/ Follow Caroline's on Broadway on Instagram and Twitter: @Carolineonbway Learn more about Stand Up For Heroes: http://sufh.bobwoodrufffoundation.org/ http://nycomedyfestival.com/ Want a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca on an episode of No Limits! No Limits Entrepreneur of the week: Kelly Ehlers, CEO & Founder: Ideas That Evoke Learn more about Ideas That Evoke: http://www.ideasthatevoke.com/ Know someone who should be a featured ‘No Limits’ Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90 * ABOUT REBECCA JARVIS: Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis. Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvis Follow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Twitter: @RebeccaJarvis Follow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis * DISCOVER MORE PODCASTS: http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar
 • #47: Joanna Coles, Chief Content Officer: Hearst

  · No Limits with Rebecca Jarvis

  Joanna Coles is the first person ever to serve as Chief Content Officer for Hearst Magazines. That means she oversees the publication of 21 U.S magazines - including Marie Claire, Harper's Bazaar, and Cosmopolitan - and 300 magazines globally. She is also the only woman who sits on the board of Snap Inc. and she's the executive producer of Freeform's "The Bold Type." On this episode, Joanna shares how she found her path in the publication world and her advice for anyone trying to figure it out. Follow Joanna Coles on Twitter and Instagram: @JoannaColes Like "The Bold Type" on Facebook: facebook.com/TheBoldTypeTVFollow "The Bold Type" on Twitter: twitter.com/TheBoldTypeTVFollow "The Bold Type" Instagram: Instagram.com/TheBoldTypeTVFollow "The Bold Type" Snapchat: TheBoldTypeTVWant a chance to ask Rebecca your career questions? Send an email to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com for a chance to ask Rebecca on an episode of No Limits!No Limits Entrepreneur of the week: Katelyn Gleason, founder and CEO of Eligible Learn more about Eligible: https://eligible.com/Know someone who should be a featured ‘No Limits’ Entrepreneur? Send your nominations to NoLimitswithRJPodcast@Gmail.com Like what we're doing? Leave a review! ----> http://bit.ly/2ks4f90* ABOUT REBECCA JARVIS: Rebecca Jarvis is the Chief Business, Technology and Economics correspondent for ABC News. She is also the Host, Creator, and Managing Editor of Real Biz with Rebecca Jarvis and this podcast, No Limits with Rebecca Jarvis. Like Rebecca on Facebook: Facebook.com/RebeccaJarvisFollow Rebecca on Instagram: @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Twitter: @RebeccaJarvisFollow Rebecca on Snapchat: RebeccaJarvis* DISCOVER MORE PODCASTS: http://www.abcnewspodcasts.com

  starstarstarstarstar