Den gang da

Den gang da

Norway

Podcast by Den gang da

Episodes

Episode 18 - Den gang hva da?  

Den gang das panel går opp til uforberedt muntlig eksamen. Eksaminator er Henning, kandidater er Hans og Jørgen. De får spørsmål av typen "Var alt bedre før?", "Hvordan vil fremtidens historikere se på oss?", "Hva er historiens viktigste hendelse?" "Hva er din favoritt-tyrann?". I tillegg er vi innom temaer som "HIstoriske myter og feiloppfatninger" og den faste spalten "Dagens ord". God sommer!

Episode 17 - Velferd og vekst: Norge etter andre verdenskrig  

Vi tar for oss etterkrigstidens Norge, velferdsstatens vekst og Arbeiderpartiets dominans. Vi svinger innom Kings Bay-ulykken, husmødrenes arbeidsforhold, hippiebevegelsen, kommunismens storhetstid på 70-tallet, og det påfølgende 80-tallets jappetid.

Episode 16 - Midtøsten 2  

En innføring i konfliktene i Midtøsten, med spesielt fokus på Israel-Palestina-konflikten.

Episode 15 - Midtøstens historie  

Oversikt over den tidlige historien i MIdtøsten med utgangspunkt i islam og den arabiske halvøy fra rundt 600. Vi sveiper innom både Det osmanske riket og Det bysantinske riket, og slutter omtrent ved opprettelsen av Israel i 1948.

Episode 14 - 17. mai!  

Hvorfor feirer vi 17. mai? Opprinnelsen og betydningen av nasjonalismen i kombinasjon med myten om barnetoget og utviklingen av Norge som nasjon i og uten union. Trenger vi 17. mai-feiringen i dag? Og selvfølgelig noen røverhistorier om fyllekulene til Henrik Wergeland.

Episode 13 - Polar spesial  

De beste røverhistoriene og heltefortellingene fra de polare ekspedisjoner på Nordpolen og Sydpolen. Hvordan vanvittige redningsaksjoner noen ganger lyktes og hvordan mennene i isen overlevde måneder og år i isolasjon uten mulighet for hjelp utenfra. Først og fremst om de norske polarheltene, men også en og annen brite.

Episode 2 - Antikken  

Antikkens Hellas med polisstatene, fortrinnsvis Sparta og Athen. I tillegg Romerrikets vekst og fall i korte trekk. Vi diskuterer også utbredelsen av demokrati i disse områdene. Litt om krigføring og generelle betraktninger rundt overgangen mellom republikk og keisertid i Romerriket.

Episode 12 - Kald krig  

Gjennomgang av den kalde krigen, viktige hendelser og personer. Vi er innom de mest sentrale konfliktene og sauser det sammen med populærkultur og påvirkningen av denne.

Episode 11 - Andre verdenskrig 2 - Forløp og avslutning  

Oversikt over krigsforløpet på Øst- og Vestfronten. Beleiringen av Stalingrad og vendepunktet i krigen. Japans angrep på Pearl Harbor, den senere D-dagen og Tysklands desperate kamp til siste mann i Berlins gater. Vi er også innom Holocaust og noen forklaringsmodeller for ondskapen der. Rettsoppgjøret etter krigen med en sveip innom Norge.

Episode 10 - Andre verdenskrig 1 - Opptrapping og utbrudd  

Opptrapping mot krig, Tysklands ekspansjon og rolle som krigshisser, Japans invasjon av Kina, invasjonen av Norge og Quisling kuppforsøk. Dagens ord.

Episode 9 - Fascisme og Nazisme  

Opptakt til andre verdenskrig med utgangspunkt i fascisme og nazisme, henholdsvis i Italia og Tyskland. Hvordan kom Mussolini og Hitler til makten? Jødehat og utvikling av totalitære stater.

Episode 8 - Mellomkrigstiden  

Mellomkrigstidens utfordringer og hendelser - Den russiske revolusjonen, oppgangstider og krakk i USA, Versaillestraktaten.

Første verdenskrig  

Oversikt over første verdenskrig og dens forløp. Forklaring av alle utløsende årsakers mor - skuddene i Sarajevo, verdenshistoriens mest mislykkede vellykkede attentat.

Episode 6 - Europa: Lange linjer, hva har vi lært av historien?  

Noen lange linjer i europeisk historie. Har vi lært noe? Kan vi bruke historiekunnskapen til noe? Er vi pessimister eller optimister om fremtiden?

Episode 5 - Industrialisering og imperialisme  

Den altomfattende endringen av samfunnet gjennom industrialiseringen som fører fram til et av de skitneste kapitlene i europeisk historie - imperialismen.

Episode 4 - Renessanse og opplysningstid  

Historien går videre gjennom renessanse og opplysningstid, Leonardo da Vinci, Mary Wollstonecraft, Italienske bystater, Ludvig 14., Den franske revolusjon

Episode 3 - Middelalderen  

Middelalderen - bare vadmel og gjørme?

Episode 1 - Historiske favoritter  

Historiske favoritter: Galeste historiske person, favorittperiode, yndlingsoppfinnelse

0:00/0:00
Video player is in betaClose