Jeppesens Bibelskole

Jeppesens Bibelskole

Denmark

Henover de kommende år, vil Michael Jeppesen og filosof Rasmus Ugilt simpelthen læse sig igennem hele Bibelen, fra ende til anden. Som hvis man skal spise en hval, vil de tage en lille bid af Biblen hver dag, og så diskutere skriftstedet i bund, alt sammen for at blive så klog på Bibelen som muligt.

Episodes

#290 – 2. Kongebog kap. 24  

2. Kongebog kap. 24. Kong Jojakin bliver berøvet og belejret af Nebukadneser. Farbror Matanja bliver konge over de sørgelige rester af Judea - Får navnet Sidkija af Nebukadneser.

#289 – 2. Kongebog kap. 23  

2. Kongebog kap. 23. Josias reform. Asherapælene hugges om og hullerne fyldes med menneskeknogler.

#288 – 2. Kongebog kap. 22  

2. Kongebog kap. 22. Josia i Judea - Israel er helt væk.

#287 – 2. Kongebog kap 21  

2. Kongebog kap 21. Kong Manasse udgød så meget blod at Jerusalem blev fyldt til randen af det.

#286 – 2. Kongebog kap. 20  

2. Kongebog kap. 20. Hizkijas sygdom og helbredelse.

#285 – 2. Kongebog kap.19  

2. Kongebog kap.19. En engel dræber 185.000 assyrere.

#284 – 2. Kongebog kap. 18  

2. Kongebog kap. 18. Kong Hizkija endelig en god Konge i Herrens øjne.

#283 – 2. Kongebog kap. 17  

2. Kongebog kap. 17. Nye beboere i Israel.

#282 – 2. Kongebog kap. 16  

2. Kongebog kap. 16. Nu er begge konger slemme.

#281 – 2. Kongebog kap. 15  

2. Kongebog kap. 15. Udskiftning af Israels og Judas konger. Azarja, Zekarja, Shallum, Menahem, Pekaja, Peka.

#280 – 2. Kongebog kap. 14  

2. Kongebog kap. 14. Juda og Isreal går i krig. Juda taber.

#279 – 2. Kongebog kap. 13  

2. Kongebog kap. 13. Elisa dør.

#278 – 2. Kongebog kap. 12  

2. Kongebog kap.12 Joash af Judea bliver dræbt.

#277 – 2. Kongebog kap.11  

2. Kongebog kap.11. Atalja af Juda forsøger at udrydde hele kongeslægten.

#276 – 2. Kongebog kap. 10  

2. Kongebog kap. 10. Akab og hans 70 sønner.

#275 – 2. kongebog kap. 9  

2. kongebog kap. 9. Jehu af Israel.

#274 – 2. Kongebog kap. 8  

2. Kongebog kap. 8. Elisa og kvinden fra Shunem.

#273 – 2. Kongebog kap. 7  

2. Kongebog kap. 7. Aramæerhæren bliver bange

#272 – 2. Kongebog kap. 6  

2. Kongebog kap. 6. Elisa og den tabte økse. Og børnespisning.

#271 – 2. Kongebog kap. 5  

2. Kongebog kap. 5. Elisa og Na aman.

0:00/0:00
Video player is in betaClose