Människor och Migration

Människor och Migration

Sweden

Människor och Migration är podcasten som tar sig an migration ur ett statsvetenskapligt och juridiskt perspektiv. I podcasten kommer Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och asylrättsjuristen Ignacio Vita att prata om migration och de människor som rör sig över gränser.

Episodes

Flyktingmottagande – ett politiskt slagträ eller världen bästa jobb?  

Att flyktingmottagande ställs mot välfärd är inget nytt, men vad säger de som jobbar inom välfärdssystemet? Det här avsnittet av Människor & Migration handlar om de människor som jobbar med flyktingmottagande och deras arbetssituation. Podden gästas av socionomen Jenny Sepulveda Westman, läraren och Vi står inte ut-engagerade Charlotte Lilja Pittuco, samt Akademikerförbundet SSRs samhällspolitiska chef Ursula Berge. Tillsammans med Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och kommunikationsansvarige Maja Dahl pratar de om hur det är att jobba med flyktingmottagande, vilka konsekvenser de politiska förslagen får i deras vardag och vilken roll facket kan spela när politikerna använder medlemmarna som slagträ i debatten.

Afghanistan – helt säkert osäkert  

Vad händer med de människor som utvisas till Afghanistan och hur ser mottagandet ut på plats? I det här avsnittet av Människor & Migration tar podcasten sig an utvisningarna till Afghanistan. Podden gästas av Martin Schibbye från Blankspot project som berättar om de utvisade personerna som de följt i sin reportage. Asylrättsadvokaten Ignacio Vita och statsvetare Lisa Pelling ger en tydligare bild av varför så många unga människor från Afghanistan söker asyl och på vilka grunder de nekas.

Hur många liv kostar ett VM?  

Stora idrottsevenemang beskrivs ofta i termer som folkfest, men är de verkligen det för människorna som bygger arenorna där idrotten utövas? Människor & Migration gästas av människorättsjuristen Parul Sharma för att prata om idrottsevenemang och brotten mot mänskliga rättigheter som sker i dess skugga.

Vad vill sossarna med migrationspolitiken?  

Den 8-12 april går Socialdemokraterna till kongress. Migration har alltid varit en fråga där konfliktlinjerna har varit skarpa inom partiet. Efter hösten 2015 är konflikterna hårdare än någonsin. I det här avsnittet diskuterar statsvetaren Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita vilket parti det egentligen är som går till kongress, vilka motioner som lagts inför kongressen och vad vi kan förvänta oss för migrationspolitik från regeringspartiet Socialdemokraterna framöver.

Varför pratar alla om Kanada?  

Hur ser Kanadas migrationspolitik ut och finns det något där som Sverige borde ta efter? I det här avsnittet av Människor och Migration gästar Peter Mörkeberg som är immigration officer på Kanadas Ambassad, och pratar med statsvetaren Lisa Pelling om Kanada-modellen. Kanada har en strikt reglerad invandring, men på vilket sätt regleras den och hur många människor ger Kanada skydd? Vi diskuterar hur poängsystemet ser ut för arbetskraftsinvandringen och det sponsringssystem som gör att personer med asylskäl kan få skydd i landet om någon ekonomiskt hjälper dem dit.

Löneslavar – papperslösas situation på arbetsmarknaden  

Hur ser papperslösas situation ut på arbetsmarknaden och vad gör fackföreningsrörelsen för att hjälpa dem? I det här avsnittet pratar Bengt Sandberg, ordförande för Fackligt center för papperslösa, Daria Bogdanska, serietecknare aktuell med självbiografiska Wages Slaves och Arena Idés utredningschef Lisa Pelling om papperslösa på arbetsmarknaden och vad som måste göras idag för att dessa människor inte ska utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare.

Trumps inreseförbud  

Vilka drabbas av Trumps inreseförbud och vad är en exekutiv order? I det här avsnittet av Människor & Migration försöker vi reda ut vad som har hänt och vilka som drabbas av inreseförbudet. Hur har ledarna i länderna vars medborgare nu stoppas reagerat? Podcasten gästas av reseledarna från Arenagruppens USA-valresa, Maria-Elsa Salvo, från kommunikationsbolaget Arena Opinion, och Per Wirtén, författare och frilansskribent. Dessutom har Maja Dahl intervjuat Ian Samuel som undervisar vid Harvard och har erbjudit sig att företräda alla de statligt anställda som vägrar genomföra ordern. Avsnittet går igenom de olika turerna kring ordern och vad de många ändringarna säger om Donald Trumps presidentskap. Vilka fler ändringar i migrationspolitiken kan vi förvänta oss? I avsnittet diskuterar vi även fackföreningsrörelsens roll och vad de kan göra framöver.

Kärleksinvandring – hur bevisar du din relation?  

Vad händer om du blir kär i någon som inte bor i Sverige? I det här avsnittet av Människor & Migration gästas podcasten av migrationsrättsexperten Louise Dane som tillsammans med statsvetaren Lisa Pelling pratar om hur du gör för att den du älskar ska få flytta till Sverige. Vad krävs för att din relation ska godkännas av Migrationsverket och hur går processen till? Vad innebär egentligen två-årsregeln och varför är den så kritiserad? Sverige har en tillfällig asyllag som hittills mest diskuterats ur ett flyktingperspektiv, men hur påverkar den svenska medborgare som vill få sin utlandsfödda partner till Sverige?

Jakten på papperslösa  

Vilka rättigheter har en person som lever papperslöst i Sverige idag och vilka konsekvenser får den senaste tidens politiska utspel mot papperslösa? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar asylrättsadvokaten Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling om arbetsplatsinspektioner och socialtjänsten i Malmö gjorde rätt när de gav information till polisen om papperslösa barnfamiljer.

Var ska nyanlända bo?  

Förra året sökte 162 877 asyl i Sverige och fram till oktober i år har 24 719 person sökt asyl. Var ska dessa människor bo och hur ska deras boende se ut? Hur funkar det egentligen med bostad när man kommer till Sverige? Och vad är det för fel på EBO? Människor & Migration gästas av Johan Engström, bostadspolitisk sakkunnig för Hyresgästföreningen i västra Sverige. Tillsammans med statsvetaren Lisa Pelling diskuterar han hur bostadssituationen ser ut för de människor som flytt till Sverige.

Flyktingsmuggling – det säger lagen  

Det står nu klart att tre personer som jobbade med SVT dokumentären Fosterland kommer att åtalas för flyktingsmuggling, efter att de i dokumentärserien hjälpt en 15-årig pojke att ta sig till Sverige för att söka asyl. Men om de inte tog betalt, har de verkligen gjort sig skyldiga till flyktingsmuggling? I det här avsnittet av Människor & Migration går asylrättsadvokaten Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling igenom lagstiftningen kring flyktingsmuggling och förklarar varför smugglingen ser ut som den gör. Gör det någon skillnad om människor smugglas över EU:s yttre eller inre gränser och spelar det någon roll om smugglaren tjänar pengar på smugglingen?

Så blir asylprocessen i framtidens EU  

EU-kommissionen vill skapa en gemensam asylpolitik för EU:s medlemsländer, men hur ska den se ut? Hur kommer asylprocessen gå till och vilka rättigheter kommer de asylsökande att ha? I Människor & Migration går asylrättsadvokaten Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling igenom hur förslagen till asylprocedurförordning och mottagandedirektiv ser ut. Vilka konsekvenser får förslagen för de asylsökande om det går igenom?

Så vill EU ta makten över asylpolitiken  

Det ska inte spela någon roll om en person söker asyl i Sverige, Ungern eller Frankrike, samma regler ska gälla. Det tycker EU-kommissionen och jobbar därför med att skapa en gemensam lagstiftning för EU:s medlemsländer. Lagstiftningen reglerar såväl vad som ska ge rätt till skydd, som hur det skyddet ska utformas och vilken typ av uppehållstillstånd som människor får. Vad får det här för konsekvenser för de människor som söker skydd i Europa? I det här avsnittet av Människor & Migration går Arena Idés utredningschef, statsvetaren, Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita igenom vad som egentligen menas med en gemensam europeisk asylpolitik och vad som ingår i förslaget till Skyddsgrundsförordning. Samt vad det betyder för svensk lagstiftning.

Världens näst bästa pass  

Sverige har världens näst bästa pass om vi utgår från hur många länder som svenskar kan resa till utan att behöva ansöka om visum. Vad är det som styr att vissa pass slipper ansöka om visum vid inresa i ett land, och hur hänger medborgarskap och rörlighet ihop? Det här avsnittet av Människor & Migration pratar Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling, och Sofia Janson, handläggare på Justitiedepartementet, om pass, visum och rörlighet.

FN:s högnivåmöte om Migration – Vad ledare gör för en selfie med Obama?  

Den 19/9 håller FN högnivåmöte om migranter och flyktingars rörelser, slutdokumentet är redan framförhandlat, men vad står i det? I det här avsnittet går Lisa Pelling, statsvetare och Arena Idés utredningschef, och Maja Dahl, Arena Idés kommunikationsansvarig, igenom vad mötet kan resultera i.

Så river vi lagen  

Går det att riva upp en lag som nyligen röstats igenom i riksdagen och vilka strategier finns för att göra det? Den 21 juni röstade riksdagen igenom den tillfälliga lag som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm och kraftigt begränsar rätten till familjeåterförening för de allra flesta som får skydd i Sverige. I höstens första avsnitt av Människor & Migration går statsvetaren Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita igenom vilka sätt som finns för att riva upp lagen.

Så har migrationsfrågorna synts i Almedalen  

Under Almedalsveckan 2016 arrangerades 3824, 477 av dem handlade om integration och 176 om migration, men vilka perspektiv har lyfts under veckan och vilka förslag har kommit fram? Statsvetaren Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita går igenom migrationspolitiska-debatten i Almedalen. Vad gör Migrationsverket på plats och hur kommer den nya lagen påverka deras arbete? Vad säger partiledarna om migration i sina tal och vilka partipolitiska utspel har vi sett? Vilka almedalskampanjer har uppmärksammat migrationsfrågorna och vilka perspektiv har de lyft? Framförallt, vad kan vi förvänta oss för migrationspolitiska förändringar framöver utifrån de förslag som lyfts under veckan?

Bygga murar och kasta ut dom – Migration som valfråga  

Vilken roll spelar migrationsfrågor i valkampanjer? Torsdagen den 23 juni röstade britterna för att lämna EU och i USA pågår kampanjandet inför höstens presidentval för fullt. På vilket sätt diskuteras migrationsfrågorna i de olika valkampanjerna och går det att se en trend i hur människors rörlighet görs till politiska utspel? Människor & Migration gästas av Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen, och Elizabeth Walentin, PR-konsult som arbetat i flera valkampanjer i USA. I avsnittet diskuteras även vilket ansvar politiker och kampanjstrateger har för den rasism som kan ses som en konsekvens av kampanjerna i Storbritannien och USA. Avsnittet tittar även framåt, vad säger den senaste tidens valkampanjer om de kampanjer som kommer och vilken roll kommer migrationsfrågorna spela i det svenska valet 2018?

Döden på Medelhavet – Det här gör EU-kommissionen  

Fler människor än någonsin dör när de försöker ta sig över till EU. För de som tar sig in i EU blir det allt svårare att få asyl. Vad kan egentligen EU-kommissionen göra för att stoppa döden på Medelhavet och för att få EU:s medlemsländer att arbeta bättre tillsammans? Människor & Migration gästas av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU kommissionens representation i Sverige. Tillsammans med Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling, pratar Areskoug Mascarenhas om EU-kommissionens roll i migrationsfrågan, avtalet med Turkiet och vad kommissionen kan göra för att på både kort och lång sikt hindra att människor dör på väg till säkerhet.

De som inte får stanna  

Vad händer när en människa inte får stanna i Sverige och hur går det till när en hen får beskedet? I det här avsnittet av Människor & Migration går podcasten igenom hur återvändande går till. I avsnittet intervjuas Kristina Rännar, processledare för återvändande på Migrationsverket, om hur myndighetens arbete med återvändande. Hur gör myndigheten när det är ett ensamkommande barn som ska utvisas och vad gör de om personen som ska utvisas inte lämnar landet frivilligt? I studion finns även asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling som går igenom vad som händer när en person inte kan utvisas och hur regeringens politik slår mot de som väntar på att återvända.

0:00/0:00
Video player is in betaClose