Mediespanarna

Mediespanarna

Sweden

Medieforskarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, verksamma vid Umeå universitet, reflekterar över medierna och deras roll i samhället.

Episodes

292. Missnöjets tre faser  

Eller är det radikaliseringens tre faser?  I vilket fall startar Mediespanarna den nya terminen med att utifrån det så kallade "Google-memot" redogöra för ett antal steg som är karaktäristiska för enskilda debattörers resa mot extrema ståndpunkter. Vi berör även svenska fall som Peter Springare, Marcus Birro, Ann Heberlein och Katerina Janouch.

291. Alkohol och mjölk  

I vilket Jesper och Erik diskuterar politisering och polarisering av nyheter och forskning. Och så blir det lite fotboll förstås.

290. Brister på Gotland  

I vilket Jesper och Erik sitter i ett gammalt skolkök på Gotland och pratar om svårigheten att förstå konceptet vattenbrist samt diskuterar Malte Perssons artikel om språkliga brister.

290. Brister på Gotland  

I vilket Jesper och Erik sitter i ett gammalt skolkök på Gotland och pratar om svårigheten att förstå konceptet vattenbrist samt diskuterar Malte Perssons artikel om språkliga brister.

289. Mediekritiken i finrummet  

I vilket Jesper och Erik konstaterar att mediekritik från politiska aktörer ibland bortser från den mest basala mekanismerna i nyhetsvärdering. Detta exemplifieras med hjälp av NMR i Almedalen, demostrationer i Tyskland, Transportverkets upphandlingar och Janne Josefssons sommarprat.

288. Vision - kollaboration  

I vilket Erik och Jesper använder Twin Peaks och Star Wars som exempel på två viktiga byggstenar för organisationer.

287. Regnfilm  

I vilket Jesper vill vara ute och cykla och Erik dras till det dystra. Båda berättar vilka saker de förknippar med sommarledighet.

285. Roastkillarna  

I vilket Jesper och Erik samlar ihop vårterminen med lite kompletterande desinformation, lite summering av Storbritannien, lite reflektion över hotfulla medie-effekter och lite ifrågasättande av sångtvång på skolavslutningar.

285. Roastkillarna  

I vilket Jesper och Erik samlar ihop vårterminen med lite kompletterande desinformation, lite summering av Storbritannien, lite reflektion över hotfulla medie-effekter och lite ifrågasättande av sångtvång på skolavslutningar.

284. Akademisk desinformation  

Har universiteten blivit en plats som sätter politiska utspel före vetenskaplig kvalitet? Mediespanarna redogör för de mediala och akademiska turerna kring utredningen av artikeln Russia’s Strategy for Influence through Diplomacy and active Measures: the Swedish Case.

282. Den sociala SOMmanhållningen  

I vilket Erik och Jesper inspireras av SOM-institutet och pratar om den viktiga känslan av tillhörighet och den betydelse det har för partitillhörighet i Sverige.

281. Medietölparna  

I vilket Jesper och Erik blockar myndigheters användande av experter. Vi uppmärksammar även Chelsea Manning och Julian Assange.

280. Att lägga beslag på Macron  

I vilket Jesper och Erik pratar om hur andra länders val används för att positionera sig i den svenska politiska debatten. Vi tillägnar också ett särskilt grattis till Text-tv:s mångårige reporter Torbjörn Jacobsson som går i pension.

283. Måsen och May  

I vilket Jesper och Erik under brännbollstider reflekterar kring medietrender i den brittiska valrörelsen.

279. Staten och kapitalet  

I vilket Erik och Jesper använder studier av sportkommentatorer som en liknelse för att diskutera hur politiker och arbetsmarknadens representanter försöker styra högre utbildning i den offentliga debatten.

278. Negativa nyheter  

I vilket Jesper och Erik pratar om betydelsen av att välja öppenhet, transparens och tydlighet även när dåliga saker händer.

277. Websplaining  

I vilket Erik och Jesper diskuterar den nya trenden att snabbgoogla fram en analys av människor utifrån deras kontakter och inlägg på sociala medier. Spoiler: det är ingen höjdare.

276. Terrorismens gräns och journalistens mall  

Efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm diskuterar Mediespanarna hur journalistiska genrer försvårar rapportering och vad efterföljande debatter egentligen handlar om.

275. Visselblåsare  

I den personifierade mediala stormen av alarmister, "sanningssägare", debattörer och administratörer för facebookgrupper ifrågasätter Jesper och Erik de lösa definitionerna av termen visselblåsare.

274. Varför skrivs det så lite om x?  

I vilket Jesper och Erik går igenom varför olika saker diskuteras olika mycket i olika medier.

0:00/0:00
Video player is in betaClose