På krigsstien - en podcast fra Forsvarets høgsko

På krigsstien - en podcast fra Forsvarets høgsko

Norway

Forsvarets høgskole (FHS) ​​Norges fremste fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening. ​​​​​​​​​​​​​​Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse - de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å løse politiske problemer med militærmakt. Produsert av perplex.no

Episodes

22. Militær mental trening  

Militær mental trening handler om hvordan du kan ta gode beslutninger i ekstremt stressende situasjoner. En soldat må være i god form. Men det gjelder ikke bare det fysiske, det mentale må også være godt trent. For som gjesten i podkasten På krigsstien sier, så må en soldat forholde seg til uforutsigbare og kaotiske situasjoner. Hvordan forbereder man seg på dette? I denne episoden er sjefssersjant Christian Ytterbøl fra Hærens befalsskole gjest i podkasten På krigsstien. Ytterbøl har bred erfaring fra både undervisning og internasjonale operasjoner. Med et brennende engasjement forteller han hvordan du kan ta i bruk teknikkene som kan gjøre deg mentalt sterkere. ”Det handler om å ha tilgang til gode avgjørelser og ikke være forurenset av frykt og aggresjon”

21. Psykologiske operasjoner og hvordan Forsvaret jobber med dette  

I enhver militær operasjon jobber de militære styrkene med å påvirke fienden, også uten våpen. Dette er psykologiske operasjoner, også kalt PSYOPS. Med oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, Forsvarets stabsskole. Sjef for Forsvarets PSYOPS-enhet

20. Hybrid krig og hva Forsvaret bør være forberedt på  

20. Hybrid krig og hva Forsvaret bør være forberedt på by Forsvarets høgskole

19. Kystvakta - havets samaritan live fra KV Bergen  

Kaptein Ståle Vorland forteller om Kystvaktens mange roller, livet om bord og hans engasjement i Victoriasjøen

18. Live fra Nordsjøen - KV Bergen  

18. Live fra Nordsjøen - KV Bergen by Forsvarets høgskole

17 - Teaser Sesong 3  

17 - Teaser Sesong 3 by Forsvarets høgskole

Julespesial - Julekalender luke 8  

Julespesial - Julekalender luke 8 by Forsvarets høgskole

Julespesial - Julekalender luke 7  

Julespesial - Julekalender luke 7 by Forsvarets høgskole

Julespesial - Julekalender luke 6  

Julespesial - Julekalender luke 6 by Forsvarets høgskole

Julespesial- Julekalender luke 5  

Julespesial- Julekalender luke 5 by Forsvarets høgskole

Julespesial - Julekalender luke 4  

I dag åpner vi luke nummer fire i Harald Høibacks julekalender

Julespesial. - Julekalender luke 3  

I dag åpner vi tredje luke i kalenderen!

Julespesial - Julekalender luke 2  

I dag åpner vi andre luke i Harald Høibacks julekalender!

Julespesial - Julekalender luke 1  

I dag åpner vi første luke i Harald Høibacks julekalender!

16 - Veteraner i Forsvaret - Hvilket arbeid gjør Forsvaret for veteranene?  

På krigsstien - Veteraner i Forsvaret. Episode: 16 Programleder: Agnes Aaser. Hvilket arbeid gjør Forsvaret for veteranene? I denne episoden lærer vi hva det vil si å være veteran, og hvilke behov de har. Vi får høre om hvordan Forsvaret og interesseorganisasjonene arbeider for å imøte komme disse behovene, både de individuelle og de mer generelle, og også ivaretakelsen av veteranenes venner og familier. Vi kaster også et blikk bakover og ser hvordan veteraner har blitt behandlet historisk. Har Forsvaret, og samfunnet for øvrig, blitt flinkere til å anerkjenne arbeidet veteranene har gjort og erfaringene de sitter igjen med? Med oss i studio har vi: Veteraninspektør Tom Guttormsen Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen Thor Lysenstøen, generalsekretær for NVIO, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Produsert av perplex.no

15. Forsvarets bistand til politiet. Full strid om terrorbekjempelse?  

På krigsstien - Forsvarets bistand til politiet. "Politiet og Forsvaret i full strid om terrorbekjempelse" sier overskriftene i landets aviser. Når trenger Politiet hjelp, og hva slags hjelp har de behov for? Røksund-utvalget anbefaler en forkorting og forenkling av dagens prosedyre for de situasjonene da Politiet ber Forsvaret om bistand. Hør på episoden for å lære om hvordan dette skal skje. Episode: 15 Programledere: Anette Bastviken. Produsert av perplex.no

14 - Hva har sport (og sex) til felles med skriving? Et litt annerledes syn på skriving  

PÅ KRIGSSSTIEN - et litt annerledes syn på skriving. Hva har sport (og sex?!) til felles med skriving? Kan hvem som helst bli gode på å skrive? I denne episoden tar vi en nærmere titt på skriveprosessen – hvordan man må gjennom øvelse, for å tilegne seg erfaring, for så å kunne bli en skrivemester! Vi har med oss førsteamanuensis Kristian Firing fra Luftkrigsskolen som arbeider med et bokprosjekt som har arbeidstittelen «Sex, sport og skriving». Boken «Nøkkelen til akademisk skriving: øvelse gjør mester» utgis ved Orkana forlag i 2017. Episode: 14 Programledere: Anette Bastviken og Agnes Aaser. Produsert av perplex.no

13. Logistikk i INTOPS. Hvordan forsyne både materiell og personell i krigssoner?  

På krigsstien - Logistikk i internasjonale operasjoner. Velfungerende logistikk er avgjørende, men hvilke utfordringer møter FN når de skal forsyne både materiell og personell i krigssoner? Episode: 13 Programleder: Anette Bastviken. Produsert av perplex.no

12 - Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om trusselbildet og langtidsplanen  

PÅ KRIGSSSTIEN - Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. I denne episoden gjester forsvarsminister Ine Eriksen Søreide studio. Vi snakker om hvilket trusselbilde statsråden ser for Norge i dag og hvordan vi best skal møte dette. Forsvarsministeren svarer på hvem som skal stå for landmaktsutredningen, hvordan det økonomiske løftet ser ut, og hvorfor vi er så avhengige av NATO. Hvilken fremtid går hæren i møte? Og hvem skal stå for landmaktsutredningen? Eriksen Søreide slår fast at vi er avhengige av forsvarsalliansen NATO for å kunne forsvare oss, men hva tenker statsråden om at NATO-skeptiker Donald Trump kanskje blir USAs neste president? Vi kommer selvfølgelig også innom de økonomiske rammene for Forsvaret. Episode: 12 Ordstyrere: Anette Bastviken og Agnes Aaser. Produsert av perplex.no

11. Beskyttelse av sivile. Hva kan FN gjøre?  

PÅ KRIGSSSTIEN - Beskyttelse av sivile. Hvilke trusler står sivile overfor i væpnede konflikter? Hva kan FN gjøre for å stanse disse? Sivile blir ofte brukt som strategiske mål i konflikter. Dette har verdenssamfunnet sett flere ganger opp gjennom historien: med grusomme eksempler som Rwanda i 1994 og Balkan på 1990-tallet. Den nye veilederen "Protection of Civilians" gir et sett med verktøy for hvordan man kan bruke det som allerede er tilgjengelig i en FN-operasjon, for å kunne forhindre dette og beskytte sivilbefolkningen. MED OSS I STUDIO: oberst Petter Lindqvist, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) og seniorforsker Stian Kjeksrud, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Episode: 11 Ordstyrer: Anette Bastviken. Produsert av perplex.no

0:00/0:00
Video player is in betaClose