På krigsstien - en podcast fra Forsvarets høgsko

På krigsstien - en podcast fra Forsvarets høgsko

Norway

Forsvarets høgskole (FHS) ​​Norges fremste fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening. ​​​​​​​​​​​​​​Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse - de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å løse politiske problemer med militærmakt. Produsert av perplex.no

Episodes

På krigsstien - Episode 9  

PÅ KRIGSSSTIEN - Forsvaret etter den kalde krigen. I sesongens siste episode tar vi et historisk tilbakeblikk på utviklingen til Forsvaret etter den kalde krigen. Historikerne og forfatterne av boken "Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen" Olav Bogen og Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier tar oss igjennom sommerens beste historietime. Hvilke faktorer utløste omstilling i Forsvaret? Hvordan har de forskjellige Forsvarsgrenene endret seg? Og hvorfor ser Forsvaret ut slik som det gjør i dag? God sommer fra redaksjonen! Episode: 9 Ordstyrer: Agnes Aaser og Anette Bastviken. Produsert av perplex.no

På krigsstien - Episode 8  

PÅ KRIGSSSTIEN På krigsstien er en podcast som tar opp spennende og aktuelle temaer om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk som Forsvarets høgskole til daglig arbeider med og forsker på. Episode: 8 Ordstyrer: Agnes Aaser Produsert av perplex.no

På krigsstien - Episode 7  

PÅ KRIGSSSTIEN – Kampkraft og bærekraft – legger regjeringen opp til en struktur vi kan klare å drifte? Vi diskuterer Langtidsplanen som regjeringen la ut på fredag 17. juni. Svarer den på utfordringene Forsvaret står overfor i dag? Våre gjester til ukens episode er dekan og professor Kjell Inge Bjerga, professor Rolf Tamnes og seniorforsker Per Martin Nordheim-Martinsen, alle fra Institutt for forsvarsstudier; samt Anne Grette, partner i EY. På krigsstien er en podcast som tar opp spennende og aktuelle temaer om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk som Forsvarets høgskole til daglig arbeider med og forsker på. Episode: 7 Ordstyrer: Anette Bastviken Produsert av perplex.no

På krigsstien - Episode 6  

PÅ KRIGSSSTIEN – Gender i militære operasjoner På krigsstien er en podcast som tar opp spennende og aktuelle temaer om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk som Forsvarets høgskole til daglig arbeider med og forsker på. Episode: 6 Ordstyrer: Anette Bastviken Produsert av perplex.no

På krigsstien - Episode 5  

PÅ KRIGSSSTIEN – FN og det norske forsvaret. Gjester: Major Håvard Johansen, Hovedlærer FN-operasjoner Stabskolen og John Karlsrud, seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt innen FN, fred og konflikt På krigsstien er en podcast som tar opp spennende og aktuelle temaer om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk som Forsvarets høgskole til daglig arbeider med og forsker på. Episode: 5 Ordstyrer: Agnes Aaser Produsert av perplex.no

På krigsstien - Episode 4  

PÅ KRIGSSSTIEN – FN-styrken MINUSMA og Norges bidrag i Mali. De siste årene har det vært mye uro i Mali, og den 25 april 2013 vedtok FNs sikkerhetsråd operasjon MINUSMA som består av iver 11500 soldater og sivile fra over 40 land. Hvordan er det å tjenestegjøre i en militær FN operasjon og hvorfor er Norge i Mali? På krigsstien er en podcast som tar opp spennende og aktuelle temaer om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk som Forsvarets høgskole til daglig arbeider med og forsker på. Episode: 4 Ordstyrer: Anette Bastviken Produsert av perplex.no

På krigsstien - episode 3  

PÅ KRIGSSSTIEN – Militær trening og idrett På krigsstien er en podcast som tar opp spennende og aktuelle temaer om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk som Forsvarets høgskole til daglig arbeider med og forsker på. Episode: 3 Ordstyrer: Agnes Aaser Produsert av perplex.no

På krigsstien - Episode 2  

PÅ KRIGSSSTIEN – Militær ledelse Forsvaret har kanskje landets beste lederutdanning, men har vi de beste lederne? I episode 2 får du høre oberstløytnant Harald Høiback og kommandørkaptein Rino Johansen reflektere rundt militær ledelse, hvilke egenskaper en god sjef har, og ikke minst hvilken rolle latskap bør spille i sjefens hverdag. På krigsstien er en podcast som tar opp spennende og aktuelle temaer om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk som Forsvarets høgskole til daglig arbeider med og forsker på. Episode: 2 Ordstyrer: Anette Bastviken Produsert av perplex.no

På krigsstien - Episode 1  

PÅ KRIGSSSTIEN – Trump, NATO, Norsk og Europeisk sikkerhet Episode: 1 Gjester: Professor Janne H. Matlary, Forsker Håkon Lunde Saxi, IFS, Forsker Anders Romarheim, IFS Ordstyrer: Anette Cecilie Dedichen Bastviken Produsert av perplex.no

På krigsstien - teaser 20.04.2016  

Hvorfor podcast fra FHS? Programleder: Agnes Viktoria Aaser Gjest: kontreadmiral Louise Dedichen, sjef FHS. Produsert av perplex.no

0:00/0:00
Video player is in betaClose