Radio Mises

Radio Mises

Sweden

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige strävar efter att sprida frihetens budskap till en svensktalande publik. Vi gör det dels genom att sprida kunskap om frihetens moral, vilken säger att det är fel att utöva oprovocerat våld, att hota och stjäla från andra människor, även om man kallar sig staten. Dels genom att sprida kunskap om österrikisk ekonomisk teori, en vetenskap som förklarar hur människor agerar, hur välstånd skapas och varför staten enbart kan förstöra välstånd. Staten är den allvarligaste fienden till fred, frihet och välstånd, varför vårt motto är ”Mot staten, för fred och frihet, egendom och rätten till ditt eget liv”. Vi arbetar genom att publicera eget och översatt material på www.mises.se, ordna evenemang och sända denna podradio.

Episodes

85: Keir Martland om Brexit  

Studion gästas av Keir Martland från den brittiska Libertarian Alliance. Han berättar om läget inför folkomröstningen, hur han tror den kommer sluta och spekulerar i vad som sedan kommer hända. Att träda ut ur EU är en början för europeiska länder, det behövs mer. Radio Mises: iTunes | acast | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

84: Ekonomisk frihet och välstånd  

RM gör några slumpmässiga dyk i nyhetssörjan och övergår sedan till att tala om tiden då mänskligheten övervann svälten och skapade ett aldrig tidigare skådat materiellt välstånd. Och teorier om hur detta gick till. Radio Mises: iTunes | acast | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

83: Rothbard från vänster till höger  

Murray Rothbard, även känd som Mr Libertarian, sökte samarbete över hela det politiska spektrat för att hitta kanaler för sina frihetliga idéer. Han började hos antikrigsvänstern men kom med tiden att glida mot gammelhöger. Dessutom sedvanligt bottenfiske i modernitetens nyhetsträsk. Radio Mises: iTunes | acast | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

81: Besparingar och statliga icke-investeringar  

Studion återvänder till frågan om sparandet, hur det fungerar, och huruvida det överhuvudtaget finns något som kan kallas statlig ”investering”. Därtill lite reflektioner kring statsskuld, statligt riskkapital samt löst grävande i lite migrationsstatistik. Radio Mises: iTunes | acast | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

80: Walter Block  

Radio Mises har nöjet att intervjua den politiskt inkorrekte Walter Block. Han talar om ”Defending the Undefendable”, personligt om Murray Rothbard, varför dvärgkastning inte bör förbjudas, varför det är bra med korrumperade poliser och en hel hög andra normbrytande ämnen. Känsliga lyssnare varnas. Radio Mises: iTunes | acast | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

79: Räcker pengarna till ränta?  

Monetärt mischmasch. Hur mycket guld behövs för att återinföra guldmyntfot? Ett gram till exempel. En av poddpladdrarna är för och den andre emot. Men vad skulle hända om någon köpte upp allt guld då? Ett flertal monetära myter avlivas rituellt. Även tips på hur man dubblar sina pengar. Radio Mises: iTunes | acast | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

78: Kan facket höja löner?  

I Sverige är många med i facket jämfört med utomlands. Genom facket subventioneras mindre produktiva arbetare av de mer produktiva. Men har facket någon möjlighet att bidra till välståndet generellt? Detta och andra fackliga frågor, tillsammans med en gnutta facklig historia avverkas efter sedvanligt nyhetsfrosseri. Radio Mises: iTunes | acast | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

77: Peter Schiff om finanskriser, guld och presidentkandidater  

Många har börjat sin frihetliga karriär med Peter Schiff. I detta avsnitt har RM äran att ha honom som gäst. Vi talar dollar, euro, guldpris, räntor, centralbankirer och den ständigt annalkande finanskraschen. Dessutom skolan, som han anser var för viktigt för att staten ska få hålla på med. Avslutningsvis kommentarer på de aktuella presidentkandidaterna. Radio

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

76: Svenska frihetsrörelsens historia, Per Bylund  

Få känner den moderna svenska frihetsrörelsens historia bättre än Per Bylund. Han var med i den första trevande början, debatterade på BBS:er, satte upp den största anarkistiska websidan, organiserade Walk for Capitalism, gav ut en papperstidskrift och spred dålig stämning i Moderaterna. Hör honom berätta om allt detta samt en del personliga anekdoter om några

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

75: Nej till medborgarlön  

Poddstudion reder ut begreppen medborgarlön och negativ inkomstskatt vilka tycks vara på tapeten lite varstans dessa dagar. Vore det månne en förbättring mot dagens bidragsdjungel? Poddpladdrarna går in med öppet sinne men kommer ut med en övertygelse. Därtill sedvanlig dissektion av valda delar av nyhetsflödets bottenskrap samt marxistiska tips på hur man skaffar gratis toalettpapper.

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

74: Sveriges nutid och framtid  

Anno Domini 2016 är ännu ungt, men redan så brådmoget händelserikt. Tidningar uppfostrar undersåtarna för maktens räkning. Det svenska våldsmonopolet skyddar och gömmer invandrade brottslingar. Det amerikanska dito retas av milismän. Åsiktskorridoren imploderar i realtid. Edra ödmjuka poddpratare spekulerar i vad mer som kommer att ”gå sönder” detta nådens år.

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

73: Liberalismens fader John Locke  

Under mitten av 1600-talet pågick stora sociala och religiösa förändringar i Storbritannien som utmynnade inbördeskrig. En av de stora stridsfrågorna var huruvida konungen skulle ha oinskränkt makt. Mot denna bakgrund funderade Locke på frågor som lag, rätt, statens legitimitet, grunden för egendom. Podstudion refererar och kritiserar Lockes idéer samt förundras över att det mesta är

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

72: God jul!  

Den kulturbärande poddredaktionen hänfaller till traditionellt julfirande. Minnen, familjetraditioner och hopp om en bättre framtid blandas med sedvanlig högläsning av subversiva texter. Radio Mises: iTunes | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

71 – Per Bylund och ekonomer som saknar kapitalteori  

Per Bylund återvänder för att utröna vad det mytiska kapitalet faktiskt är. Teorier av Böhm-Bawerk och Hayek avverkas. Ekonomiska system utan kapitalteori sågas. Slutligen diskuteras Pers kommande bok ”The problem of production” Radio Mises: iTunes | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

70: Stad mot land  

Städer är både naturliga och onaturliga. Människor har alltid samlats på marknader för att handla. Men även statsmakten föredrar geografisk centralisering av människor eftersom det är lättare att styra och beskatta dem på mindre ytor. De styrande har därför alltid varit intresserade av att anlägga städer och ge dem särskilda privilegier, inte minst handelsmonopol. Vilka

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

69: Från grannsamverkan till miliser – Olle Fjordgren  

Våldsmonopolet har tappat greppet. Statens ände av det mytiska sociala kontraktet blir allt mer utspädd. När skydd inte längre erbjuds måste man ta ansvar själv. Olle Fjordgren, säkerhetsrådgivare, grannsamverkanssamordnare, diamantjägare och internationell äventyrare presenterar den nakna sanningen om monopolets skrämmande svaga tillstånd. Han förklarar också skillnaderna längs den glidande skalan från grannsamverkan via medborgargarde till

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

68: Svenska frihetsstrider – Daniel West  

Under många hundra år värderade de svenska folken frihet högre än trygghet. På den tiden gjorde man uppror mot överheten och slog ihjäl fogdar med livet som insats. Daniel West, långvarig medarbetare på institutet, gästar studion. Han berättar om några av sina favorituppror och männen bakom. Han berättar också om sin spännande stora satsning: ProjektMoberg.se.

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

67: Välfärdsfiasko  

Lever västerlandet? Varför är media så sovjetiskt? Vad vill välfärdsmånglarna? Och har vi funnit roten till allt detta nära Zinkensdamm? Detta och mer i senaste avsnittet. Radio Mises: iTunes | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

66: Jeff Deist – President för mises.org  

Studion gästades av Jeff Deist, president för amerikanska mises-institutet. Ett mer radikalt möte än väntat. Jeff är från början skattejurist, men tog över styret av institutet för drygt ett år sedan. Mitt i internetåldern tror han fysiska möten är nyckeln till friheten. Vänster-högerskalan har ersatts av en konflikt mellan vanligt folk och galningar. Jeff har

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

65: Bank- och finanssystemet med Stellan Abrahamsson  

Riskkonsult Stellan Abrahamsson, tidigare tjänsteman på Finansinspektionen, gästar RM. Han ger en blick inifrån och reder ut begreppen. Så fungerar kreditexpansion i banksystemet. Vem gynnas av inflation. Hur ser bankernas skräckscenarium ut? Radio Mises: iTunes | Youtube | RSS

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige

0:00/0:00
Video player is in betaClose