UGRADERT

UGRADERT

Norway

FFI er et tverrfaglig institutt som representerer fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet er i aktivt samarbeid med ledende institusjoner i inn- og utland. "Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar" I tillegg til å gjøre en innsats innen moderne høyteknologi, yter FFI et betydelig bidrag til Forsvarets langtidsplanlegging. Instituttet gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter.

Episodes

Når blir trengsel farlig?  

Store folkemengder kan minne om en flokk eller en stim, der menneskene ikke først og fremst fungerer som individer. Men mennesker er ikke sild. I stim opplever vi trengsel og ulykker. Steinar Børve ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kan beregne hvor lang tid det tar å evakuere et lokale. Hør ham fortelle om dette og mer om FFIs forskning innen crowd dynamics.

UGRADERT 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose