Verdien av tillit

Verdien av tillit

Norway

Den opprinnelige betydningen til ordet revisjon er «muntlig høring», men er dette det samfunnet forbinder med revisjon i dag? I podcasten «Verdien av tillit» tar programleder Christian Borch for seg revisjonens historie, stiller spørsmålet om hva verdien av tillit egentlig er, og undersøker om revisorenes samfunnsoppdrag er det samme som det var i Mesopotamia for fem tusen år siden.

Episodes

Kontrollert tillit (#3)  

Episode 3 tar for seg fremtiden for revisjonsfaget, offentlig som privat. Riksrevisor Per Kristian Foss og Aase Aamdal Lundgaard deler tanker om samfunnsutviklingen, og hvordan balansen mellom tillit og kontroll vil arte seg.  

Hva er tillitens verdi? (#2)  

Episode 2 tar for seg fenomenet tillit – tillit som bærebjelke under harmonisk fungerende samfunn, tillitens forutsetning og tillitens verdi. I studio møter du daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard, og professor Carmen Olsen ved Norges Handelshøyskole.  

Revisorfagets utvikling (#1)  

Hva skjer med revisjonens rolle når det politiske taktskiftet endrer seg? Vi setter tillit og verdien av tillit i en sammenheng vi ikke har sett tidligere. Gjester er forfatter, professor og arkeolog Øystein Koch-Johansen, samt tidligere managing partner i Deloitte, Ingebret Hisdal.

0:00/0:00
Video player is in betaClose