Episodes

 • Varje år beräknas omkring 200 000 personer dö i Indien till följd av brist på rent vatten. I detta världens folkrikaste land växer nu snabbt behovet av effektiva åtgärder för att komma till rätta med vattenstressen.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Det handlar bland annat om att börja odla grödor som är mindre vattenkrävande, att väcka liv i traditionella, bortglömda metoder att samla in och spara vatten men också om att politiskt se över subventioner som styr och påverkar konsumtionen.

  För att lindra vattenbristen i Indiens huvudstad pågår sedan några år försök att återskapa vad som kallas Delhis försvunna sjöar. Runt ett tusen igenväxta vattenhål och reservoarer har kartlagts och alltfler av dem ska nu stegvis restaureras.

  Reportage och samtal mellan Sveriges Radios Sydasienkorrespondent Naila Saleem och Klotets programledare Marie-Louise Kristola som också besökt landet och där talat med vattenexperter och forskare.

  Medverkande

  Stuart Orr . vattenexpert WWF

  Minti Jain, teater regissör, skådespelare och dramapedagog.

  Manjunath  pensionerad civilingenjör

  Vishwanath Srikantaiah civilingenjör och stadsplanerare

  Arnab Dutta, SR:s medarbetare i Indien

  KP Singh, Bangalorbo, jobbar med miljöfrågor

  Depinder Kapur leder vattenprogrammet på Center for Science and Environment i Delhi.

  Abhishek Singh – Sanoth-bo

  Ankit Srivastava – miljöingenjör

  Naila Saleem - Sydasienkorrespondent SR

  Marie-Louise Kristola - programledare och reporter

  Anders Wennersten - producent

 • Stora värden ligger i potten med förslaget att åter öppna för att bryta uran i landet. Gruvbolagen vädrar morgonluft, medan kritiker befarar stora skador på miljön.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Regeringen vill ta bort förbudet i landet för uranbrytning och har tillsatt en utredning som blir klar i mitten av maj.
  I jämtländska Oviken finns redan planer på en ny gruva för metaller som behövs till batterier och vindkraftverk i den gröna omställningen.  Där finns också uran. Boende är oroliga för att behöva flytta, för att natur förstörs och för föroreningar av Storsjöns vatten. Nu söker sig gruvbolagen till området och ska prospektera ett område på 500 kvadratkilometer runt Storsjön och upp mot fjällen.

  Reportage från området där ny gruvdrift kan bli aktuellt och från Ranstadsverket i Västergötland där det utvanns uran på 60-talet och där det idag går att se spåren av brytningen.

  Medverkande:

  Jon Erik Johansson - skogsägare och Oviken-bo

  Jenny Persson - Jämtlands gruvgrupp, Naturskyddsföreningen

  Olof Martinsson – lektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet

  Carl-Gunnar Malm - Oviken-bo

  Lena Fernlund - Oviken - bo

  Anders Olof Öhlén - geolog, Bergs kommun

  Rolf Holmqvist - före detta föreståndare Ranstadverket

  Roland och Berit Wilson - närboende till Ranstadsverket

  Bengt Lilljha - fd forskningschef Ranstadsverket

  Anna Bergengren - koordinator Platåbergens geopark

  Daniel Värjö - reporter

  Anders Wennersten - producent

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • Det pågår en massdöd i naturen - bland jättar. Svampangrepp på lövträd som alm och ask får skogens och parkernas egna pelarsalar att försvinna.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  2009, åtta år efter att askskottsjukan första gången upptäcktes i Sverige, hade en fjärdedel av alla askar i landet dött eller blivit svårt sjuka.

  Almarna i Kungsträdgården vaccineras mot almsjukan.

  Klotet besöker skånska Örups almskog där 85 procent av almarna dog under loppet av fem år, men också Kungsträdgården i centrala Stockholm där almarna årligen får en spruta för att skyddas mot angreppen.

  Medverkande

  Mårten Lind - doktor i svampgenetik

  Staffan Eklöf, riksdagsledamot (SD). Har forskat inom cell- och molekylärbiologi

  Elisabet Elfström - stadsträdgårdsmästare

  Magnus Jönsson - naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen

  Johanna Witzell - professor i skogsskador

  Mateusz Liziniewicz - forskare på Skogforsk

  Sara Sällström - reporter

  Stefan Nordberg - reporter

  Marie-Louise Kristola - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Följ med Klotet till Hofors i Gästrikland och till Sveriges största vätgasfabrik. Stålföretaget Ovako minskar koldioxidutsläppen genom att värma stålet med vätgas istället för gasol. Företaget SaltX har också flyttat in med en innovation för att bränna kalk utan utsläpp.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Industrin försöker över hela världen ställa om till en grönare produktion av exempelvis stål och cement. Det är en kamp mot tiden: klimatförändringarna fortsätter öka med allt värre hotande värmeböljor och skyfall, medan försöken att minska utsläppen av växthusgaser enligt forskarna går alltför långsamt. Hör teknikpionjärerna och experterna om vad som driver omställningen framåt, vilka sektorer som kommer på efterkälken och vad som hämmar utvecklingen medan temperaturerna stiger. 

  Ovako och SaltX på samma industriområde i Hofors

  På stålverket Ovakos inhägnade område finns också plats för en anläggning som företaget SaltX byggt upp senaste året och där de testar att producera bränd kalk med fossilfri elektricitet istället för att värma kalken med fossila bränslen. Kalkindustrin är en av världens utsläppsbovar.

  Medverkande:

  Anders Lugnet - teknisk specialist i energi- och ugnsteknik, Ovako

  Mikael Persson - projektledare, Ovako

  Svante Axelsson - nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

  Hans Hellsmark - docent i teknik och forskningspolitik, Chalmers Tekniska Högskola. Forskar om innovation och en hållbar omställning av industrin från ett systemperspektiv.

  Carl-Johan Linér - vd SaltX

  Lars Croon - innovatör SaltX

  Anna-Karin Ivarsson - reporter

  Marie-Louise Kristola - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • 30 europeiska öar har valts ut av EU för att gå i bräschen att skapa en hållbar framtid genom att bland annat bli självförsörjande på fossilfri energi. Klotets Marie-Louise Kristola har besökt två av de öar som för det kommer att få stöd från unionen.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  De två öarna är Holmön utanför Umeå och den grekiska ön Tilos.

  På Holmön tänker deltidsboende Maja Hallén på framtiden:

  –Den stora drömmen är ju att få en stor fossilfri färja som kan bryta is. Det skulle ge fler möjlighet att bo här så vi kan ha exempelvis skolor med bärighet i en fast boende befolkning.

  För öborna ligger en utmaning i att få med sig alla i de kollektiva satsningar som krävs. Vare sig det handlar om att nå 100 procent återvinning, odla potatis till alla eller att bygga ut tillräckligt med vindkraft. 

  I projektet i Sverige ingår även Visingsö, Ven och Vinön.

  Medverkande:

  Maja Hallén - arkitekt och deltidsboende på Holmön

  Joar Sandström - snickare, föreståndare för öns båtmuseum, och ordförande för Holmöns utvecklingsforum

  Sara Mossberg - Holmöbo

  Åsa Engman - Holmöbo och fd fårbonde

  Spiros Aliferis - grekiska ön Tilos´ vice borgmästare

  Maria Kamma - borgmästare på ön Tilos

  Vasilis Karagiannis - ansvarig för Tilos återvinningsanläggning

  Marie-Louise Kristola - programledare och reporter

  Anders Wennersten - producent

 • I södra Afrika torkar vattnet ut och temperaturerna stiger samtidigt som mark odlas upp. Det eldar på konflikten mellan vilda djur och människor. Afrikas elefanter lever under klimatförändringarnas tryck.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Frilansjournalisten Ester Roxberg tar oss med till Hwange nationalpark i Zimbabwe där mer än 100 elefanter dog i fjol av uttorkning. I ett projekt som skulle minska problemen finns ambitiösa planer på att flytta tusentals djur som elefanter, giraffer och lejon till andra parker. Planer som inletts men som avbrutits i brist på pengar.

  Medverkande:

  Nathan Web - Victoria Falls Antipoaching Unite,

  Constance Sibelo - Forest Tree Commission

  Tinashe Farawo - talesperson Hwange nationalpark

  Huganani Gideon Duvet - bybo nära Hwange nationalpark

  Maria Shoko - bybo nära Hwange nationalpark

  William - bybo nära Hwange nationalpark

  Mukani - bybo nära Hwange nationalpark

  Ellen - bybo nära Hwange nationalpark

  Florence - bybo nära Hwange nationalpark

  Oliver - bybo nära Hwange nationalpark

  Bongani - Wildlife trust

  Ester Roxberg - frilansjournalist

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Under den gröna omställningen växer suget efter olika mineraler till bland annat batteriproduktion och över hela världen finns planer på djuphavsbrytning för att komma åt dem.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Klotet besöker både Cook-öarna i Söderhavet och Norge för att söka svaret på vilket priset kan bli på den marina miljön för att få ner koldioxidutsläppen i atmosfären.

  Medverkande

  Kelvin Passfield - miljöorganisationen Te Ipukarea Society

  Hans Smit - vd gruvbolaget Moana minerals

  Somi Tatola - försäljare Cook-öarna

  Donna Smith - försäljare Cook-öarna

  Espen Hauge - ekonom o projektledare på plats i Sokkeldirektoratets stora geobank

  Lars-Rune Sandstå - geolog på norska Sokkeldirektoratet.

  Hilde Braut - underdirektör på norska Sokkeldirektoratet

  Per Elinder Liljas - frilansjournalist

  Carina Holmberg - Sveriges Radios Norgekorrespondent

  Thomas Dahlgren - marinbiolog och forskare vid Göteborgs universitet

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Regeringens klimathandlingsplan lever inte upp till klimatlagen, planen för målen till 2045 är missvisande och ansvaret för att minska utsläppen skjuts på framtiden. Det skriver Klimatpolitiska Rådet i sin årsrapport som presenterades under torsdagen.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Regeringens klimathandlingsplan har sedan den släpptes strax före årsskiftet fått skarp kritik från många håll för att vara otillräcklig. Den kritiken späs nu alltså på från det expertråd som har till uppgift att granska regeringens klimatpolitik.

  Hör rådets ordförande Åsa Persson om hur hon ser på vad som behöver göras och hör klimatminister Romina Pourmokthari svara på kritiken. Dessutom kommentarer av ekonomiprofessor John Hassler som i oktober på just regeringens uppdrag lade fram en klimatstrategi i syfte att nå klimatmålen 2030 och 2045.

  Medverkande

  Åsa Persson - ordförande för Klimatpolitiska Rådet

  John Hassler - professor nationalekonomi

  Romina Pourmokhtari - klimatminister (L)

  Daniel Värjö - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Klimatförändringarna ställer helt nya krav på våra samhällen för att vägar, fastigheter och stenbelagda torg ska klara av de skyfall och kraftiga regn som i framtiden bara väntas bli allt vanligare.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  I vinter har Hörby och flera andra kommuner i Skåne drabbats av svåra översvämning då hela hus hamnat under vatten och bäckar och vattendrag stigit långt över sina breddar.

  Kommunerna har under senare år blivit bättre på att anpassa sig till det förändrade klimatet - men är generellt sett långt ifrån redo för extremvädren. 

  Klotets Niklas Zachrisson har besökt Sveriges sydligaste landskap för att ta reda på hur beredskapen egentligen ser ut när vår del av världen bara förväntas bli allt blötare.

  Medverkande:

  Sofie Storbjörk - forskare i klimatanpassning vid Linköpings universitet

  Karin Hjerpe - verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI

  Kenneth Persson - forskningschef på Sydvatten

  Bo-Anders Nilsson - ordförande Ringsjöbadens samfällighet

  Lotta Brundin Gyllensten - översvämningsdrabbad

  Eva Hallberg - kommundirektör, Eslövs kommun

  Mikael Wallberg - exploateringschef Eslövs kommun

  Jan-Erik Persson - översvämningsdrabbad

  Göran Olofsson - avdelningschef kommunservice Hörby kommun

  Reporter och programledare: Niklas Zachrisson

  Producent: Anders Wennersten

 • Atlantens havsströmmar saktar ned. Orsaken är klimatförändringarna och smältande inlandsisar på Grönland. Om havsströmmarna helt eller nästan helt stannar av får det stora konsekvenser för temperaturer och nederbördsmönster vilket i sin tur kan leda till matbrist och konflikter.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Det finns varningstecken som visar att systemet med havsströmmar i Atlanten – AMOC – är instabilt och börjar stanna av. Men det råder stora osäkerheter och i forskarvärlden är den stora frågan om och i så fall när det skulle kunna ske.

  De första resultaten från ett forskningsprojekt vid SMHI visar att strömmarna kraftigt minskar i styrka under det här århundradet medan andra forskare drar slutsatsen att AMOC kan stanna av helt om några årtionden.

  Klart är att utsläppen av växthusgaser ökar risken för att det ska hända.

  Klotets reporter Daniel Värjö har intervjuat oceanografer och andra forskare som undersöker framtid som kan vänta runt hörnet.

  MEDVERKANDE

  Stefan Rahmstorf - professor vid universitetet i Potsdam i Tyskland där han är forskningschef och oceanograf

  Léon Chafik -  oceanograf och klimatforskare vid Stockholms universitet.

  Tim Benton – professor och forskningschef på analys- och forskningsinstitutet Chatham house i London

  Peter Ditlevsen - professor i klimatfysik vid Niels Bohr-institutet, Köpenhamns universitet.

  Torben Koenigk - forskare och chef för global klimatmodellering vid SMHI.

  Chad Greene -  forskare på NASAs Jet Propulsion Laboratory

  René van Westen - forskare i fysikalisk oceanografi vid Utrecht University.

   

  Reporter: Daniel Värjö

  Programledare: Niklas Zachrisson

  Producent: Anders Wennersten

 • Ursäkta - var är tankstationen? Två vätgasbussar som skulle trafikera Sandviken har stått i 2,5 år eftersom ingen verkade ha kollat att tankstationen verkligen kunde tanka tunga fordon innan regionen köpte in dem. I Borlänge var det omvänd problematik under ett år. När tankstationen stod klar för ett år sen skulle två vätgaslastbilar ha varit på plats i Dalarna men leveransen dröjde.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  I den gröna omställningen spelar vätgasen en uppmärksammad roll som bränsle på vägarna för att ersätta diesel och bensin. Politiskt finns en vision att bygga upp en helt ny infrastruktur i landet med ett nät av tankstationer och produktion av gasen.

  Men att få utvecklingen att gå i takt har visat sig svårt. Där det finns vätgasfordon finns inga tankstationer och där det finns tankstationer finns inga fordon.  Samtidigt skjuts utsläppsminskningar på framtiden.

  Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson har besökt Sandviken och Borlänge och följt försöken att lägga det svenska vätgaspusslet som kantats av kostsamma bakslag och som lett till att många miljoner som investerats har gått upp i rök. Men efter ett par svåra pionjärår finns det nu hopp om att det ska vända för både Borlänge och Sandviken.

  Medverkande:

  Andreas Eriksson - chef för regiontrafiken X-trafik

  Fredrik Beckius – Affärschef på Transdev

  Kent Grängfors -verkstadschef på Solaris

  Jimmy Pettersson – driftsingenjör Hynion

  Frida Jahnke – drivmedelsansvarig Maserfrakt

  Jan Lahenkorva – (S) regionråd i Gävleborg. fd vice ordförande i hållbarhetsnämnden

  Jazaer Dawody - vätgasexpert Energimyndigheten

  Peter Enå – vd Hydri AB

  Maria Grahn – forskare Chalmers

  Skriv till oss! [email protected]

  Anna-Karin Ivarsson - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Över hela världen sker i det tysta väldeliga utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan, utan att det rapporteras till några myndigheter.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Men med hjälp av satelliter med alltmer förfinad teknik går det att avslöja mer och mer av läckage från utvinning av olja och gas vilka i Turkmenistan är dubbelt så stora som landets officiella utsläpp.

  Att minska utsläppen av metan brukar lyftas fram som den lägst hängande frukten i försöken att bromsa utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Men tiden är knapp för att ha en chans att nå målen om en temperaturökning väl under två grader.

  Programmet sände första gången 15 oktober 2023.

  Medverkande:

  Damian Carrington - miljöredaktör The Guardian

  Lena Höglund Isaksson - metanforskare Int inst, för tillämpad systemanalys i Österrike

  Daniel Jacob - professor i atmosfärisk kemi vid Harvard-universitetet i USA

  Flora Witkowski - Climate Action Network i Europa: ett nätverk av flera miljöorganisationer.

  Mats Björsell - klimatanalytiker vid Naturvårdverket

  Daniel Värjö - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

  Musik som spelas i programmet:

  Digiffects Sound Effects Library - Tree Being Felled from Chainsaw with Stop and Fall

  Album: Power Tool Sound Effects

  Bolag: Hot Ideas 2016

  I en tidigare version av programmet sade vi felaktigt att största delen av metanutsläppen är från energisektorn. Rätt är att det är den näst största delen. Den största delen av de mänskligt orsakade utsläppen av metan kommer från jordbruket. 

 • I försöken att i Alperna minska avsmältning och jordskred till följd av snabbare klimatförändringar blir det allt vanligare att försöka skydda natursnö och glaciärer genom övertäckning. Men lösningen är inte långsiktig.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Under tiotusentals år har permafrosten och glaciärerna i Alperna hållit bergskedjan i ett stabilt isigt järngrepp. Utifrån det klimatet har samhällen byggts upp, liftsystem byggts ut och vägar anlagts. Men under de senaste decennierna har permafrosten tinat i allt snabbare takt medan snön och isen smälter. Förutsättningarna för att bedriva storskalig vintersport försämras i grunden och jordskred hotar när marken börjar röra sig. Enligt forskarna kommer områden under 1500 meters höjd få svårt att överleva som skidsportorter

  Följ med Klotets reportrar till ett par av skidorterna som drabbas, till franska Chamonix och schweiziska Andermatt och hör om försöken att rädda glaciärerna, pisterna – och husen. Kristian Åström var i Andermatt 2005 och berättade då om det nya - att försöka rädda glaciären med fleeceduk. Hur har det gått?

  Medverkande:

  Dani Meyer - alpinist

  Ruzica Dadic - forskare vid institutet för snö och lavinforskning i schweiziska Davos

  Urs Elminger - Gothard Sportbahnen AG

  Erik Huss - glaciolog och miljökonsult

  Antoine Blanc - service de restauration des terrains en montagne

  Ludovic Ravanel - permafrostforskare

  Niklas Zachrisson - programledare

  Kristian Åström - reporter

  Marie-Louise Kristola - reporter

  Anders Wennersten - producent

 • I jakten på marknadens gunst söker företag, länder och hela unioner att i reklam och marknadsföring plocka så många poäng som möjligt i den gröna omställningen.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Men finns det inte täckning för tal om exempelvis ”den klimatsmartaste produkten” eller att överdriva en miljönytta kallas det för greenwashing eller grönmålning.  

  Klotet berättar om att Europas största producent av svinkött, Danish Crown, dragits inför domstol, åtalade just för greenwashing. Men också om andra försök att stävja problemet. Exempelvis med senaste AI tekniken som kan hjälpa till att upptäcka den.

  MEDVERKANDE

  Fredrik Sandby – sekretariatschef på föreningen Klimatrörelsen i Danmark

  Erik Bengtsson forskar om grön marknadsföring och retorik vid Uppsala universitet och Södertörns högskola.

  Anna Gunnarsson - jurist på Konsumentverket

  Tom Calamai - doktorerar i datavetenskap vid Inria–instiutet i Paris

  Oana Balalau - handledare och forskare vid Inria–instiutet i Paris

  Majkel Sten – mässbesökare

  Tony Gunnarsson - utredare vid konsumentorganisationen M Sverige

  Fredrik Isaksson - försäljningsdirektör på Volvo Cars Sverige AB,

  Christian Sandström - biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

  Lasse Edfast - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Snön - en förutsättning för rennäring och för vintersport men också grunden för en känsla. Som inte har framtiden för sig.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Sedan urminnes tider har människan levt med snö, nyttjat den för transporter och anpassat sina liv till den.

  Men över hela världen sker sedan de senaste decennierna en accelererande förändring: snötäcket breder inte ut sig som förr. De tidigare vintervita ängarna och skogarna ersätts allt oftare av barmark. I Sverige har vintersäsongen under perioden blivit 20 dagar kortare.

  Med Solastalgi menas sorgen eller längtan i spåren av en omgivning som förändras i grunden.

  Klotet handlar om iskristallernas förändring, om snöns betydelse i Sverige och världen, såväl historiskt som framöver.

   

  Medverkande

  Anna-Maria Fjällström – renskötare i Arjeplog

  Ninis Rosqvist – professor i geografi vid Stockholms universitet

  Sverker Sörlin – professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

   

  Niklas Zachrisson - programledare och reporter

  Andreas Aldervi - tekniker

  Anders Wennersten - producent

   

 • Världens kanske mest inflytelserika klimatforskare är i hetluften efter sin senaste forskningsartikel. Vi har träffat den 82-årige klimatforskaren i hans bostad i USA.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  I studien är bland annat de så kallade aerosolerna i fokus. Det vill säga de små luftburna partiklarna som blivit betydligt fler genom förbränning av fossila bränslen. Men partiklar i luften kan ha en kylande effekt då vissa reflekterar solljuset. Men nu med exempelvis minskade svavelutsläpp från fartygstrafiken når mer solvärme ner till jorden.

  James Hansen får kritik från vissa forskare som anser att han är fel ute denna gång.

  Meningarna går isär om situationen är så allvarlig som James Hansen menar.

  MEDVERKANDE

  Björn Gunér - reporter Vetenskapsradion

  Erik Kjellström - professor i klimatologi vid SMHI

  James Hansen - direktör vid Climate Science, Awareness and Solutions Program, Columbia University Earth Institute

  Ilona Riipinen - professor atmosfärsvetenskap Stockholms Universitet

  Anna-Karin Ivarsson - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Forskare över hela världen har gått samman för att som miljöaktivister kämpa för att begränsa klimatförändringarna. Men engagemanget ställer etiska frågor på sin spets.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Drivna av frustration över att insatserna mot klimathotet är otillräckliga är flera beredda att inte bara demonstrera utan även bryta mot lagen genom civil olydnad i samband med protestaktioner.

  -– Våra beslutsfattare lyssnar inte på det vi har att säga, så jag ville göra mer.

  Det säger Jeannette Eggers, en av forskarna som anslutit sig till den internationella miljöaktivistgruppen Scientist Rebellion. Hon är själv nu misstänkt för flygplatssabotage i samband med en protestaktion vid Bromma flygfält.

  I programmet medverkar bland annat även professorn i miljövetenskap, Björn Hassler, som är kritisk till det sätt på vilket gruppen arbetar. Han anser att forskares trovärdighet kan försvagas om de även går ut som aktivister.

   MEDVERKANDE

  Jeannette Eggers - forskar om hållbart skogsbruk vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

  Petter Kallioinen - doktorand och forskningsassistent på Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

  Katrin Uba - forskar om aktivism. Docent och lektor i statskunskap vid Uppsala universitet

  Alasdair Skelton – professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet,

  Björn Hassler - professor i miljövetenskap vid Södertörns Högskola.

  James Hansen – klimatforskare. Tidigare forskningschef på NASA.

  Daniel Värjö - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent

 • Sveriges starkaste nationalsymboler, skogen och älgen, ställs mot varandra i klimatomställningens tid.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Älgstammen har länge varit på nedgång och det största hotet menar jägarna är skogsbolagens mål att sänka älgbetesskadorna som varje år kostar Sverige sju miljarder kronor. Det försvårar klimatarbetet eftersom skogens förmåga att dämpa klimatutsläppen minskar när älgarna betar sönder tallplanteringar.

  Samtidigt menar jägarna att  älgen i södra och mellersta Sverige behöver rödlistas.

  Följ med på älgjakt i Dalarna där stammarna på vissa håll halverats de senaste tio åren, där jägare, skogsbolag och vargar tillsammans med klimatförändringen helt har förändrat scenen för värdens största hjortdjur.  

  Programmet sändes första gången i oktober i fjol.

  Medverkande:

  Johan Frost - älgjägare

  Mattias Frost - älgjägare

  Tommy - älgjägare

  Göran Ericsson - professor i viltekologi vid SLU

  Ebba Henning Planck – viltspecialist på Skogsstyrelsen

  Niklas Zachrisson - programledare och reporter

  Anders Wennersten - producent

 • Mindre av nybyggnad och istället mer av att utveckla befintliga hus och att bo mindre. Det är några tankar från boendeforskarna för att minska klimatavtrycket från våra bostäder.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Det handlar om att i större utsträckning till exempel försöka återanvända kök som rivs ut för att ersättas av nya.

  Klotets Lasse Edfast besöker i Stockholm ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, talar med bostadsforskare i Göteborg och med EU-sakkunniga i Bryssel i sökandet efter svar på hur våra bostäder ska bli bättre rustade för att möta framtidens krav.

  Programmet är en återutsändning från september 2023

  Medverkande:

  Pernilla Hagbert -forskare i hållbar omställning vid inst. för samhällsplanering vid KTH

  Kaj Granath - arkitekt och gästforskare på Chalmers i Göteborg

  Paula Femenias - professor vid Chalmers, forskar om hållbart boende

  Stefan Moser - enhetschef för avd B3 på Generaldirektoratet för energi i Bryssel

  Pau Garcia - byggnadsspecialist B3

  Tim McPhie - talesperson för EU:s kommissionär för klimat och energi

  Sofia och Joy - kollektivboende

  Lasse Edfast - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten- producent

 • Varje år slängs mängder av mat över hela världen. I Sverige blir till exempel åtta procent av all nötköttsproduktion aldrig någon mat. Ungefär var tredje morot når aldrig fram till konsumenterna. En stor del sorteras bort vid packerier, enbart för att de inte har rätt form.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Att producera mat innebär en stor påfrestning för klimatet. Utsläppen från produktion och distribution av livsmedel står för mellan åtta och tio procent av alla växthusgasutsläpp i världen, mer än dubbelt så mycket som utsläppen från världens alla flyg. Samtidigt kostar svinnet stora pengar.

  FN har ett globalt hållbarhetsmål att halvera matsvinnet till år 2030.

  Regeringen har ambitionen att få ner livsmedelsavfallet med en femtedel mellan åren 2020 och 2025. Och idéerna för det är många. För hushållen kan det handla om att ändra temperaturen i sitt kylskåp och för livsmedelsproducenterna att tillverka nya matprodukter av vad som annars bara skulle slängas.

  Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson dyker ner i hushållssoporna, träffar experterna och åker till skolorna för att söka svaren på hur matsvinnet ska kunna minska.  

  Programmet är en återutsändning från september 2023.

  Medverkande:

  Magnus Karlsson, Håkan Ask, miljöarbetare och Björn Larsson, vd, företaget Eco Retur i Helsingborg
  Karin Fritz, matsvinnsexpert Livsmedelsverket
  Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre och chef för Potsdaminstitutet
  Jonas Rudenstam, Rudenstams bär och frukt i Jönköping
  Karin Lindow, matsvinnsexpert Jordbruksverket
  Ted Annerkull, kökschef Rosendalsgymnasiet, Uppsala Kommun
  Mattias Eriksson, docent i teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för energi och teknik
  Pradeep Holmqvist, butikschef Matmissionen i Helsingborg

  Skriv till oss! [email protected]

  Anna-Karin Ivarsson - reporter

  Niklas Zachrisson - programledare

  Anders Wennersten - producent