Donald Trump Podcasts

 • De Sorosfinansierade destabiliseringsgangsters som finns på många platser på jorden blir alltmer Expo-nerade i ljuset av verkligheten, tyvärr så kommer vi nog att tvingas till att konstatera att Sverige utgör den egentliga kärnan även i detta. Rittenhouse är rentvådd, demokraten Tulsi Gabbard säger att det var solklart nödvärn och att rättegången var politiskt motiverad, Rittenhouse hamnar på bild med Trump.... Det är bara en tidsfråga nu innan det ANTIFA - som alltså Donald Trump menade har Europeisk härkomst - med anhang börjar åtalas för inhemsk terrorism skulle man kunna tro. Utredningarna ligger med stor sannolikhet redan färdiga tom.! #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Starlink är en satellitkonstellation under utveckling av SpaceX. De har en långsiktig plan att skjuta upp en mängd små satelliter som ska röra sig i låg omloppsbana runt jorden och förse hela planeten med internetuppkoppling. SpaceX mål är att ta nätverket i bruk under 2021 och på sikt ska det bestå av över 40 000 Starlink-satelliter i omloppsbana för att täcka in hela planeten. SpaceX har planer på att distribuera nästan 12 000 satelliter till tre olika höjder i mitten av 2020-talet. Det första steget består i att placera cirka 1 600 satelliter i omloppsbanor på 550 kilometers höjd följt av omkring 2 800 stycken på 1 150 kilometers höjd och 7 500 stycken på 340 kilometers höjd. Den sammanlagda kostnaden projektet att designa, bygga och skjuta upp ett sådant nätverk, har uppskattas till nästan 10 miljarder amerikanska dollar. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att man i det fördolda håller på och sjösätter detta nya system under det av Donald Trump nyskapade amerikanska spacefors vakande öga, vilket ju också skulle förklara de senaste årens störningar på nätet. #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Vår tid kräver ett religiöst språk hävdas det. Sven Anders Johansson ser en månghundraårig syn på ondska och natur gå under i klimatkrisens tid.

  ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Den här essän sändes första gången 2019.Den 1 november 1755 drabbades Lissabon av en fruktansvärd jordbävning. Staden vid den här tiden Europas fjärde största ödelades och en stor del av dess befolkning dog. Att händelsen är intressant än idag beror på att den troligen bidrog till att förändra det västerländska tänkandet i allmänhet, och synen på naturen och det onda i synnerhet.Det här var en tid då Gud fortfarande antogs vaka över allt som hände. Världen var ordnad, allt hade sin bestämda plats i Guds skapelse. Så hur kunde Gud låta en katastrof som denna äga rum? Frågan, en variant av det klassiska teodicéproblemet, hade naturligtvis ställts långt tidigare, men nu, vid 1700-talets mitt, får den en ny laddning.Den amerikanska idéhistorikern Susan Neiman beskriver utförligt denna övergång i sin bok Evil in Modern Thought. Från och med nu blir naturen något neutralt, och ondskan upphör att vara ett filosofiskt problem. För ondskans problem förutsätter ett systematiskt samband mellan [] naturlig och moralisk ondska. Men världen tycks inte uppvisa några sådana samband alls skriver Neiman. Några menade förstås att jordbävningen berodde på portugisernas syndiga leverne, men den sortens argument hade inte framtiden för sig.Istället kommer naturen och moralen fortsättningsvis att skiljas åt. Immanuel Kants formulering från 1786 fångar separationen: Naturens historia börjar alltså med det goda, ty den är Guds verk; frihetens historia med det onda, ty den är ett människoverk. Den myndiga, upplysta mänskligheten skiljs från naturen, som hädanefter blir ett objekt för mänskligt vetande och brukande. Ondska har följaktligen ingenting med jordbävningar att göra den förpassas till den mänskliga sfären.Under de århundraden som följer får beteckningen ondska följaktligen allt mindre relevans. Den moderna sociologin, psykologin och på senare tid även genetiken spelar viktiga roller i den utvecklingen. Insikten om att också de mest bestialiska handlingar har sociala, psykologiska och genetiska orsaker leder kort sagt till att begreppet ondska får ett minskat förklaringsvärde.Men om denna långsamma förändring följer av Kants synsätt, så är det också något i den fortsatta utvecklingen som vederlägger hans hoppfulla ideal. För om onda handlingar i själva verket är symptom på fattigdom eller trauman i barndomen så innebär det ju också att friheten är mindre än vi trodde. Och Kants filosofi gick ju ut på att vi skulle göra oss fria genom att tänka själva. Men blev vi verkligen fria? Eller fanns det ett förbiseende, rent av ett inslag av blind hybris, i denna förnuftstro?Om Lissabon-katastrofen ledde till en förändrad syn på naturen och det onda man skulle rent av kunna säga att den innebar ondskans försvinnande och naturens uppkomst så tror jag att vi just nu befinner oss i ett snarlikt, fast motsatt skifte. Jag tänker förstås på den globala uppvärmningen och dess konsekvenser.Är det så enkelt att naturen återigen har blivit ond? Ja, för de vars liv slås sönder av orkaner på Haiti, torka i Sudan eller skogbränder i Kalifornien är den känslan förmodligen inte så avlägsen. Men poängen är nog snarare att vår relation till naturen, som en följd av klimatförändringarna, återigen betraktas i moraliska termer. Syndamedvetandet, skammen, domedagsscenarierna, avlatsbreven (i form av klimatkompenserande), predikanterna, hopplösheten och hoppfullheten allt finns där, i vardagen, politiken och framförallt i massmedierna.DN:s kulturchef Björn Wiman är en av dem som har introducerat ondskebegreppet i klimatdiskussionen: Vi behöver prata om godhet och ondska, helvete och paradis förklarar Wiman. Vi behöver det religiösa språket. Ja, uppenbart finns det ett sådant behov, för Wiman är inte ensam. Men varför behöver vi det? Och vad leder det språkbruket till? Tendensen kan delvis förklaras med att det är så jargongen ser ut: när något är riktigt förkastligt kallar vid det gärna för ondska för att understryka situationens allvar. Men framförallt, tror jag, handlar det om att skapa en moralisk gemenskap genom att markera avstånd till det man uppfattar som motståndarsidan.Ett skäl till det är att skillnaden mellan de som kallas klimatförnekare och de som är klimataktivister rent filosofiskt inte nödvändigtvis är så stor. För figurer som Jair Bolsonaro och Donald Trump är naturen mest en råvarukälla med vars hjälp vi kulturvarelser kan skapa mer välstånd, mer tillväxt. För klimataktivisterna i den andra ändan av spektrumet är naturen det som vi kulturvarelser måste rädda innan det är för sent. Krass ekonomism och vinningslystnad står alltså mot moralism och omsorg.Även om det är inbjudande att ansluta sig till den moraliserande sidan så kan man invända att det inte gör så stor skillnad. Också för dem är naturen det andra, det vill säga ett yttre objekt för vårt agerande, något vi kan använda eller rädda tack vare vårt förnuft. Rör det sig inte så sett om samma naturbehärskning, samma antropocentriska hybris? (Det tydligaste uttrycket för denna antropocentriska objektifiering är kanske den underliga frasen om att rädda klimatet, som om det vore själva klimatet som sådant som var på väg att gå under, snarare än framstegstanken.) I bägge fallen upprätthålls den gräns som Kant beskrev: på ena sidan naturen; på andra sidan friheten, förnuftet och handlingskraften.Problemet för oss idag är att det är svårt att, på Kants vis, se naturen som Guds sfär. Gud är ute ur ekvationen, det religiösa språket till trots. Naturen är herrelös, och samtidigt allt annat än passiv. Det är en svårsmält insikt för en upplyst mänsklighet. Att naturen slutade framstå som ond berodde ju på att naturbehärskningen effektiviserades. Husen blev jordbävningssäkra, obotliga sjukdomar blev möjliga att bota de tidigare hoten reducerades till bara natur. Idag vet vi att denna natur i hög grad är en produkt av framsteget, av naturbehärskningen, kulturen, moralen. Naturen är inte något där borta den är tvärtom vår egen skapelse, vårt eget monster. Men det måste i så fall också sägas att hela mänskligheten, all vår moral, all vår girighet och all vår frihet, också är en del av det vi kallar natur, ett oöverskådligt system som ingen kontrollerar.Om naturen uppstod genom Lissabon-jordbävningen, kan man säga att denna natur, det vill säga detta naturbegrepp, nu håller på att gå under. Om det är goda eller dåliga nyheter beror på vad man är och var i biosfären man befinner sig. Frågan är ju också vad som uppstår istället. Möjligen kan man hoppas på det som ekoteoretikern Timothy Morton kallat ecognosis, det vill säga en ny form av samexistens som inbegriper en insikt om att gränserna mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, historien och naturen, tänkandet och världen är oklara, porösa, föränderliga, om de alls existerar.En sak är i alla fall tydlig redan nu: det religiösa språket, den uppblåsta sagoboksretoriken om gott och ont, är ingen lösning, snarare ett symptom på människans maktlöshet. I det avseendet bär den kanske trots allt på en sanning.Sven Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap vid MittuniversitetetLitteraturSusan Neiman, Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy, Princeton: Princeton Universty Press, 2002Immanuel Kant, Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte, i Kants gesammelte Schriften avd. 1, bd 8, red. Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: Georg Reimer, 1912Malina Abrahamsson, Björn Wiman: I klimatkrisen behöver vi det religiösa språket, Dagen, 2018-11-23Timothy Morton, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence, New York: Columbia University Press, 2016


 • Han har dömts för hets mot folkgrupp. Han påstår att landet går mot ett inbördeskrig och menar att kvinnors frigörelse gjort männen mindre “virila”. Nu väntar alla på att Eric Zemmour ska meddela att han vill bli Frankrikes nästa president i valet i vår.
  På en kvart får du veta hur en ökänd journalist lyckas förena högern och extremhögern och hur det skrämmer slag på hela det politiska etablissemanget. 
  Med Fanny Härgestam, utrikesreporter och programledare för Dagens Story.

 • En omstridd, högerextrem debattör kan bli Emmanuel Macrons största hot i nästa års franska presidentval. En motsvarighet till amerikanska Fox News, Cnews, har spelat en viktig roll i hans dramatiska uppsving i opinionen. Vem är Éric Zemmour? Varför lockar han inte stora folkmassor men får ett stort genomslag i medierna? Och kan han bli Frankrikes Donald Trump?

  Medverkande: Erik de la Reguera, DN:s korrespondent i Paris.
  Programledare: Sanna Torén Björling. Producent: Sabina Marmullakaj. Ljudtekniker: Patrik Miesenberger.

 • Ronie Berggren och Björn Norström om det senaste i USA: Infrastrukturlagen genomröstad; Bidens vaccinationsmandat, ska starta 4 januari 2022; Många presidenter på Colin Powells begravning; Demokrater fortsätter hyckla om ansiktsmasker; The Squad vill inte att Kongressen ger stöd till Kuba-dissidenter; Winsome Sears anklagas för att ha ”vitmakt-idéer”; Rättegången mot Kyle Rittenhouse börjar; Lastbilskillen Edward Durr skräller i New Jersey; Republikaner tar över skolstyrelse i Colorado tack vare kritiken mot CRT; Fotbollsmatch invaderas av BLM och Palestina-aktivister; Immigrationsvågen fortsätter; Allt tyder nu på att Russiagate var en demokratisk konspiration mot Donald Trump; Klimataktivisterna kontra verkligheten; Sportstjärnan Aaron Rodgers utsätts för cancel culture; Strategispelet Risk i Toy Hall of Fame I NYC; New Yorks nye borgmästare verkar mer sansad än Bill DeBlasio.

  -------
  STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER: http://usapol.blogspot.com/p/stod-oss-support-us.html


 • Plötsligt blev guvernörsvalet i Virginia i USA spännande för utgången av presidentvalet 2024. President Joe Biden har det svajigt och förre presidenten Donald Trump dansar i kulisserna efter republikanernas framgångar i valen. Hur ser det ut för Biden efter snart ett år som president? Kan vi räkna med att Trump ställer upp igen 2024?
  Välkommen till Aftonbladet Utrikes!
  Programledare: Jenny Ågren, utrikesexpert Nivette Dawod.


 • Det har gått ett år sedan Joe Biden utropade sig själv till segrare i det amerikanska presidentvalet. Sedan dess har mycket av tiden gått åt att reparera de skadade relationer till omvärlden som Donald Trump lämnade efter sig men också åt att försöka driva igenom olika reformpaket. Men efter en förhållandevis stark vår med stark ekonomisk återväxt har förtroendet nu sjunkit till rekordlåga nivåer för presidenten. Faktum är att den enda prseident någonsin med så låga förtroendesiffror ett år efter valet var företrädaren Trump. Så varför är förtroendet så lågt och hur kommer det sig att han inte lyckats genomföra sina tänkte reformer? Om det berättar Aftonbladets utrikeskommentator Wolfgang Hansson. Reporter och producent Patrik Syk.


 • Portad från facebook och twitter - då skapar Donald Trump en egen social plattform för att nå ut till sina supportrar.

  Men varför är det här så viktigt för en före detta president? På en kvart får du veta vad TRUTH Social är, och om plattformen kan spela nån roll i nästa amerikanska presidentval. Med Erik Bergin, utrikesredaktör och tidigare USA-korrespondent på SvD.

 • Veckan ämne skulle handla om upphovsrätt. Inte den kreativa upphovsrätten utan den ekonomiska. För att göra en väldigt lång historia kortare så kommer jag inte att ta upp det nu utan vid ett senare tillfälle. Anledningen är ganska enkel. Det är så mycket att ta in och jag har inte haft tid att sätta mig in i ämnet så som jag vill. Så det får vi ta en annan gång när jag har mer på fötterna, men förtrösta ej, det kommer att komma. Vad kommer då veckan ämne att bli istället. Jo, poddens framlevnad.

  Nyheter

  Facebook spårar trots nekande av positionering

  Det kommer väl egentligen inte som en chock att Facebook ännu en gång är i blåsväder. Nu visar det sig att även om du nekar appen positionering så använder appen andra sätt för att lokalisera var du befinner dig, så som accelerometern.

  Åker du till exempel buss så ska Facebook kunna matcha din vibrationsdata med en användare på samma buss, data som då är identiska, och därmed bekräftar att ni är på samma plats. Det här görs alltså utan att det finns något sätt för dig som användare att neka Facebook tillgång till denna data.

  Truth Social strider mot licensvillkoren

  I veckan rapporterade vi att USA:s tidigare president Donald Trump skulle lansera ett nytt socialt nätverk som skulle heta Truth Social.

  Det gjorde att folk fick sig en första titt på hur detta sociala nätverk kommer se ut vilket ledde till att open source-projekt Mastodon började misstänka att Truth Social var en dåligt dold gren av Mastodons kodbas.

  Nu kan ju vem som helst helt gratis skapa en Mastodon-klon under AGPLv3-licensen. Kruxet här är att Truth Social påstår att källkod de använder är proprietär och att den är deras egendom. Men om de nu använder Mastodons källkod strider ju det mot Mastodons licensvillkor som kräver att alla ändringar man gör i källkoden offentliggörs.

  Apple släpper putsduk till skärmar

  I förra veckan presenterade Apple lite nya datorer. Inte nog med det, de passade även på att släppa en putsduk. Som vi alla vet så tycker Apple att de är förmer så naturligtvis så var priset därefter. 250 svenska riksdaler får man kasta ut om man vill ha en:

  Putsduken är tillverkad av ett mjukt material som inte repar. Den rengör alla typer av Apple-skärmar effektivt och säkert, inklusive nanotexturglas.

  Jag vet inte med dig, men, är inte det alla putsdukar gör, även de för typ en 50-lapp?

  Promo

  Bli medlem i vårt nyhetsbrev. Varje vecka får du en sammanfattning av veckan som har gått samt att du blir först att få reda på kommande veckas ämnen, gäster och erbjudanden. Självklart kan man bli medlem gratis men man kan även hjälpa till med att bidra till vår fortlevnad med ett bidrag. Antingen 10 kronor per månad eller 100 kr för ett helt år. Mer information på vardagsteknik.nu

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/vardagsteknik/message
 • "Det blev så uppenbart för mig att våra världsledare aldrig kommer att lösa klimatkrisen åt oss" 

  Ingmar Rentzhog är uppvarvad inför COP26 i Glasgow dit We Don’t Have Time ska åka för att granska världens ledares klimatpolitik.

  Med We Don’t Have Time tillhandahåller de en tjänst dit konsumenter lämnar klimatomdömen på produkter och tjänster. Ett AirBNB för hållbarhet helt enkelt.

  I det här avsnittet av Sustainability Talks pratar Ingmar, Elin och Johan om balansen mellan skryt och kommunikation, morot och piska, och att greenwashing ofta beror på okunskap snarare än ondska. Ödmjukheten inför de som försöker måste bli större och ingenting är perfekt när det kommer till klimatomställning.

  Vi pratar även om förlorat hopp inför politiker, varför Donald Trump var en bra ledare och inspirerade en klimatrörelse, klimathjärtan, hur man reser över hela världen utan flyg och givetvis om Bromma flygplats vara eller icke vara.

  Dessutom lite företagstips för klimatomställning.

  Tack Ingmar för att du gästade Sustainability Talks och lärde oss om klimatödmjukhet och att man alltid kan göra mer än man gjorde igår - och gör man det tar man klimatansvar.

 • Det blir ett långt USA-svep med vår absoluta favorit, USA-korrespondenten Ginna Lindberg! Vi pratar förstås om Colin Powell som gick bort i sviterna av covid förra veckan. Hur viktig var han för politiken och vad kommer han bli mest ihågkommen för? Vi pratar givetvis om att Donald Trump startat en egen app, som ska konkurrera med andra sociala medier. Han har sagt att appen inte ska vara woke som han menar att alla andra är. Utredningen av stormningen av USA:s kongress är i full gång och runt 700 personer ska ha gripits. Vi får senaste nytt om det och så går vi in på allt om Joe Bidens tid som president. Vad är folk mest missnöjda med och finns det något folk tycker att han har gjort bra?

  Programledare: Kodjo Akolor, Linnea Wikblad och David Druid

 • Ronie Berggren om det senaste i USA: Colin Powell avliden i Covid 19 vid 84 års ålder; Biden vill vaccinera 28 miljoner barn med Pfizer; Essential workers lämnar sina arbeten på grund av vaccinationstvång; Två deomkratiska senatorer sätter sig på tvären mot Bidens agenda; Storbrand i Kalifornien; Kina testskjuter nuclear-capable hypersonic missile; Vikingarna var i Nordamerika redan år 1021; Glenn Younkin når framgångar genom att stå på föräldrarnas sida i skoldebatten i Virginia; Condoleezza Rice på ABC:s The View om Critical Race Theory; Donald Trump gör nytt försök med nytt socialt nätverk; New York City Council nedmonterar staty av Thomas Jefferson.

  ------
  STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER: http://usapol.blogspot.com/p/stod-oss-support-us.html


 • Donald Trump må ha förlorat presidentvalet förra hösten, men enligt honom själv är slaget långt från över. Trots avstängningar från Twitter och Facebook och minskat strålkastarljus från traditionella medier så fortsätter den eviga valkampanjen med samma budskap som innan - valet var riggat av Demokraterna. Men hur är hans popularitet bland sina partikamrater och hur går det för den kommitté som fått i uppdrag att utreda den förre presidentens inblandning i stormningen av Kapitolium? Om det pratar vi med USA-experten Andreas Utterström. Reporter och producent - Patrik Syk.

 • Vi tar det igen i ljuset av AUKUS med ett DoJ-kontrollerat Ericsson. När den ackumulerade räntekostnaden i det valutafinansiella systemet kommer upp på stora amerikanska kanaler tillsammans med att Donald Trump har koordinerat allt som sker nu med minst Kinas Xi Jingping och Ryssland Vladimir Putin, vilket alltså nu nämns i breda alternativmedier... Virusbluffen är nu helt intellektuellt död. Kim Jong UN spelar med i detta som så många andra. Milleys utspel utgör anslag för militärt agerande. Durham åtalar DNC:s Advokat från Perkins Coie - vilket pekar ut Clintons E-mail hantering rakt av - Spygate och Seth Rich anyone.. Alltså svaret på frågan Assange och Sveriges roll och vad den rollen beror på... Militär eller mediamilitär, polis eller mediapolis, jurist eller mediajurist - det absolut mesta har alltså varit i säck innan det kom i påse, låååångt innan..... Vidare kommer alltså mängder med läkare gå samma väg som de flesta jurister och hornalister...... #CarlNorberg #DeFria #RealNews De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se