Episodes

 • Tietokoneiden toimintaperiaate on kohtalaisen helposti ymmärrettävissä arkijärjellä sähkötekniikan ja elektroniikan perusteiden kautta. Kvanttitietokoneet ovatkin sitten kokonaan toinen asia. Niiden toiminta perustuu suurelta osin kvanttimekaniikkaan ja sen ymmärtäminen arkijärjen ilmiöillä on paljon haasteellisempaa. Topias Uotila kertoo tässä jaksossa kvanttitietokoneista sen verran selkeästi, että tämän jälkeen on helpompi ymmärtää niiden toimintaperiaatteet, kuinka niitä ohjelmoidaan sekä millaisia käyttökohteita kvanttitietokoneille on jo nyt olemassa ja mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Topias on omakohtaisesti käyttänyt ja ohjelmoinut kvanttitietokoneita, joten hänellä on hyvä näkemys jaettavaksi kuuntelijoille.

  Mihin perustuu kvanttitietokoneiden huikealta vaikuttava laskentateho? Miksi tietyt asiat kannattaa edelleen hoitaa perinteisillä tietokoneilla? Millaisia taitoja sovelluskehittäjältä edellytetään "kvanttisoftan" koodaamiseksi? Näitä ja monia muita mielenkiintoisia asioita Topias kertoo Soveltoradion kuuntelijoille.

 • Millaisia kokemuksia ja oppimismahdollisuuksia virtuaalitodellisuus voikaan tarjota meille? Jakson vieras Matti Pouhakka tutustuttaa kuuntelijat virtuaalitodellisuuden nykytilaan, kertoo meille erilaisista laitteista ja palveluista sekä avaa kuuntelijoille käsitteet VR, AX, MR ja XR. Matti kertoo myös millaisilla välineillä ja kustannuksilla on mahdollista aloittaa virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen muuallakin kuin pelaamisessa ja viihdekäytössä.

  Matilla on paljon kokemusta virtuaalitodellisuudesta ja sen viime vuosien huimasta kehityksestä. Hänen edustamansa yritys tarjoaa asiakkaille alustan, jonka avulla voi toteuttaa webinaareja, kokouksia, koulutuksia ja henkilöstötilaisuuksia virtuaalisena hyödyntäen avatar-hahmoja. Matti kertoo myös perustelut sille miksi nykytekniikalla ei vielä kannata tavoitella fotorealistisia avatareja. Syy ei olekaan pelkästään tekninen, vaan taustalla vaikuttavat psykologiset tekijät. Paljon jänniä aiheita luvassa tässä reilun puolen tunnun kestoisessa jaksossa!

 • Missing episodes?

  Click here to refresh the feed.

 • "Rikolliset ovat hiffanneet, että kun teknologian läpi ei päästä, niin ihmisten läpi päästään", sanoo Pauliina Nikko-Takala, tämän jakson vieras, johtaja CGI:ltä. Kuinka yritykset voivat varautua moderneihin tietoturvauhkiin, kuinka henkilöstö saadaan ajattelemaan ja toimimaan tietoturvatietoisesti - näihin aiheisiin Pauliina ottaa kantaa tässä jaksossa. Samalla hän tekee meille tutuksi mikä on SOC eli Security Operations Center.

  Pauliinan ura tietoturvan monisäikeiseen maailmaan on muuta kuin teknologialähtöinen, vaikka niin voisi kuvitella, mutta kuuntelemalla tämän jakson tiedät millaisten valintojen kautta hän on edennyt omalla urallaan. Hän myös peräänkuuluttaa lisää naisia ICT-alan tehtäviin ja antaa vinkkejä nuorille opiskeluvalinnoista tästä alasta kiinnostuneille. Luvassa siis puoli tuntia paljon kiinnostavia aiheita!

 • Soveltoradio ennustaa alkanutta vuotta 2021 valamalla tinoja toimitusjohtaja Sanna Varpukarin kanssa. Maailman muuttui vuodessa ja se on edellyttänyt ihmistiltä mukautumisen lisäksi myös uudenlaisten taitojen oppimista. Perinteisten opetuksen ja koulutuksen menetelmien tilanne on tullut erilaisia verkossa opiskelun menetelmiä.

  Tässä jaksossa Sanna kertoo miten muuttuneessa toimistoympäristössä varmistetaan se, että uuden kasvun alkaessa työntekijöiden taidot ja osaaminen sekä itseohjautuvuus ja johtaminen ovat sopivassa kunnossa menestyksen varmistamiseksi. Sannan valamista tinoista löytyy yhdessä oppimista, pieniin paloihin purettua opiskelua ja oppiminen jatkuvana palveluna.

 • Asenne ratkaisee - sanotaan. Jakson vieras Markus Lintuala on tämän jakson vieraana kertomassa asenteen merkityksestä työyhteisön sujuvan toiminnan ja projektien onnistumisen kannalta. Elisalla IT-asiantuntijana Markus on ennättänyt työskennellä niin oman konesalin ratkaisuiden kuin pilvipalveluiden kanssa. Pilvipalveluiden maailmassa muutos on jatkuvaa ja se asettaa omat vaatimuksensa myös näiden palveluiden kanssa työskentelevien ihmisten asenteelle.

  Työntekijän asenne vaikuttaa konkreettisesti siihen miten hän antaa tietoa muille ja kuinka hän vastaanottaa sitä. Markus kertoo hyvin käytännön esimerkkejä miten toimiminen sujuu oman tiimin, esimiesten, liiketoimintajohtajien, projektipäällikköiden, asiakkaan liiketoiminnan edustajien ja asiakkaan omien IT-asiantuntijoiden, kun asiantuntijan asenne on kunnossa. Hyvä asenne on samalla sekä yhdessäpitävä liima että asioiden sujuvuuden takaava voiteluaine!

 • Kuinka palveluita otetaan käyttöön, käytetään ja ylläpidetään - siihen vastaa hallintamalli. Jakson vieras Janne Ariluoto kertoo hallintamallin hyödyntämisestä Microsoft 365 palveluiden käytössä. Hän on ollut konsultoimassa niin yksityisen kuin julkisen sektorin erikokoisten organisaatioiden Microsoft 365 palveluiden käyttöä ja ylläpitoa, joten hänelle on kertynyt kerrottavaa Soveltoradion kuuntelijoille palveluiden hallinnasta ja hallintamallien luomisesta. Jannen mukaan hyvä hallintamalli auttaa organisaatiota käyttämään, ylläpitämään ja kehittämään Microsoft 365 palveluita sekä ohjaamaan toimittajia käytettäessä ulkopuolisia palveluntarjoajia.

  Hyvä hallintamalli on dokumentti tai joukko dokumentteja, jotka toimivat työvälineinä organisaation IT:lle ja liiketoiminnan vastuuhenkilöille. Siitä voidaan johtaa myös käyttäjille niin kutsuttu pelikirja, jolla kuvataan palveluiden soveltaminen arjen työssä. Janne esittää hallintamallien rakentajille haasteen uudenlaisen tavan käyttää nykyaikaisia formaatteja hallintamallien teossa. Kuuntele, niin tiedät mistä on kyse!

 • Nopeasti voisi ajatella saatavilla olevien välineiden ja niiden ominaisuuksien vaikuttavan miten tietotyötä tehdään ja millaisia työn tuotokset ovat. Tässä jaksossa Microsoftilla pitkään tietotyöhön liittyvien palveluiden ja sovellusten kanssa tekemisissä ollut Harri Mikkanen avaa kuuntelijoille niitä kulmakiviä joiden päälle tietotyön tilannekuva perustuu. Vaikka monipuolisiksi kehittyneet sovellukset ja pilvestä saatavat palvelut ymmärrettävästi antavat käyttäjille kaiken aikaa enemmän mahdollisuuksia, niin Harri esittelee myös monia käyttäjää paljon lähempänä olevia asioita tietotyön edistäjinä. Kuuntele, niin tiedät miten tekoäly auttaa sovittamaan työaikaa keskittymistä vaativille töille ja kuinka pandemian johdosta lisääntynyt etätyö muutti ja muuttaa tulevaisuudessa myös tietotyön pelikenttää!

 • Verkkopalveluiden asiantuntija Virpi Blom on tämän jakson vieraana kertomassa saavutettavista verkkopalveluista. Virpi selventää kuinka direktiivin ja lainsäädännön keinoin yritetään varmistaa julkishallinnon toimijoiden tuottamien verkkopalveluiden käyttö myös niille joilla on aisteihin, motoriikkaan ja muuhun toimintaan liittyviä rajoitteita. Normaalisti näkeville ja kuuleville ihmisille kunnan tai viranomaisen verkkopalveluissa asiointi ei sisällä mitään ihmeellistä, mutta entä miten esimerkiksi sokealta onnistuu selaimella käsiteltävän lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen?

  Saavutettavuuden varmistamiseksi on paljon menetelmiä ja erilaisia työkaluja. Virpi Blom on ollut vuosien saatossa auttamassa lukuisia organisaatioita määrittelemään ja toteuttamaan saavutettavia verkkopalveluita. Tässä jaksossa Virpi kertoo millaisia haasteita ja mahdottomuuksia asiassa on, kuinka direktiivin noudattaminen onnistuu eli ei onnistu sekä millaisia kiertoteitä verkkopalveluiden tuottajat ovat käyttäneet.

 • Useat yritykset ja organisaatiot ovat ottaneet käyttöön julkipilvipalveluita ja korvanneet sillä tavoin aiemmin omasta konesalista tuotetut palvelut. Microsoft Azure on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä julkipilvipalveluista. Tässä jaksossa Sovelton konsultti Mika Seitsonen kertoo Azuren hallintaan ja tietoturvaan liittyvistä asioista. Aihe on tavattoman laaja, mutta tämän jakson kuuntelemalla saat käsityksen millaisten aiheiden kanssa olemme tekemisissä ja mistä saat syventävää tietoa lisää.

  Oletpa sitten pitempään alalla toiminut tietojärjestelmien ja infrastruktuurin ylläpitäjä tai vasta hiljattain alalle valmistunut IT-ammattilainen, niin Mika kertoo hyviä vinkkejä kouluttautumisesta, itseopiskelusta ja sertifiointiin tähtäävästä valmistautumisesta.

 • Syökö verkkokauppa perinteisen kaupankäynnin mahdollisuudet? Jyräävätkö suuret kansainväliset toimijat meidän kansalliset ja oman kaupankäyntini mahdollisuudet? Miten Amazon vaikuttaa verkkokaupankäynnin mahdollisuuksiin? Tässä Soveltoradion jaksossa Arhi Kivilahti ja Mikko Sievänen ovat keskustelemassa verkkokaupan ilmiöistä, mahdollisuuksista ja uhkista. Arhi on perehtynyt vähittäiskaupan toimintaan syvällisesti ja tuntee verkkokauppojen liiketoimintaa kattavasti. Mikko on ollut pystyttämässä useita verkkokauppoja ja sen vuoksi hänellä on käytännön toteutusten kautta hyvä näkymä verkkokauppojen toimintaan ja kuinka asiakkaat käyttäytyvät siellä.

  Tässä jaksossa keskustellaan verkkokauppojen mahdollisuuksista ja uhkista, verkkokaupan perustamisesta ja valmiin kauppapaikan käyttämisestä. Keskusteluissa esille nousevat myös kanta-asiakaskohdelmat ja analytiikka ostokäyttäytymisestä verkkokaupoissa. Miten palveluiden myynti verkkokaupassa suhteutuu tavaroiden ostamiseen, kuinka erilaiset maksutavat tulee huomioida ja miten logistiikka saadaan toimimaan? Niitäkin tämän jakson keskusteluissa käsitellään.

  Kuuntele tämä jakso, jos haluat ymmärtää verkkokauppojen toimintaa paremmin tai jos harkitset oman verkkokaupan perustamista!

 • Kilpailutus on tietojärjestelmien hankinnassa arkipäivää yksityisellä sektorilla ja lakisääteistä julkisella sektorilla. Yleinen näkökulma on, että halvin tarjous voittaa, mutta tässä jaksossa kuulet miten tarjouskilpailut tänä päivänä menevät. Jakson vieras North Patrol Oy:n ekspertti Perttu Tolvanen kertoo miten tietojärjestelmien kilpailuttaminen tänä päivänä käytännössä toteutetaan ja mitkä ovat hyväksi havaittuja käytäntöjä. Oletpa sitten uudistamassa intranetia, pystyttämässä verkkokauppaa tai hankkimassa jotain muuta tietojärjestelmää, niin kannattaa kuunnella Pertun kokemuset ja vinkit kilpailuttamiseen. Jos olet toimittaja, niin Pertulta saat käyttökelpoisia neuvoja miten menestyä kilpailutuksessa oman tarjouksen kanssa.

 • Soveltossa koulutuksia, konsultointeja ja digityövalmennuksia pitävä Teemu Ahlström on tämän jakson vieraana keskustelemassa työelämässä meneillään olevasta digiloikasta. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian johdosta etätyöstä tuli normaali tapa toimia ja työn tekeminen kotoa muuttuikin tavalliseksi. Teemu kertoo etätyötä tukevista välineistä ja niistä työtavoista joita soveltamalla työntekijä menestyy muuttuneessa arjessa.

  Käytännön esimerkkejä Teemu esittelee omasta kouluttajan ja valmentajan työstä jota ennen vahvasti leimasi läsnäolo ja yhteisessä tilassa työskentely - oli se sitten luokka tai neuvotteluhuone. Nyt hän pitää koulutuksia ja valmennuksia verkon yli asiakkaille jotka osallistuvat tapahtumiin etänä. Kuinka arki sujuu, miten asenteet vaikuttavat, kuinka omaa suhtautumista olosuhteisiin on sovitettava, mitä uuden oppimista tämä edellyttää minulta? Näihin kysymyksiin hyviä vastauksia kertoo Teemu Ahlström.

 • Matka teknologioiden keskellä on vauhdikas ja tuntuu vauhti tuntuu olemaan vain kiihtymään päin. Tällä kertaa Soveltoradion jaksossa kuskeina toimivat Jouni Heikniemi ja Jussi Roine, kun matka suuntautuu Microsoftin teknologioiden ja ekosysteemin maailmaan. Näillä sanan sankareilla on varmasti pätevyyttä kertoa mihin ollaan menossa, sillä Jouni toimii Microsoft Regional Directorina ja Jussi työskentelee Microsoftilla.

  Tässä 50-minuuttisessa jatkossa käsitellään tietotyöntekijän arkeen liittyviä asioita alkaen Outlookin kokouskutsuista kiertäen kansalaiskehittäjien työkalujen kautta kehittäjän haasteisiin web-sovellusten rakentamisessa. Jopa kvanttitietokoneet ja kvanttilaskenta sivutaan tällä matkalla. Jakson kesto on noin 50 minuuttua, mutta tämä kannattaa kuunnella, sillä hyväntuulisen jutustelun myötä saat mielenkiintoisen katsauksen Microsoftin palveluiden ja teknologioiden ulottuvuuksista.

 • Moni nykyaikaan liittyvä termi, kuten sisältömarkkinointi, voi kuulostaa hämmentävältä ja etäiseltä. Ei enää sen jälkeen, jos kuuntelet tämän jakson, sillä sisältömarkkinoinnin olemuksesta ja mahdollisuuksista on tässä Soveltoradion jaksossa kertomassa business designer Karri Kilpelälinen Adventure Clubista. Monilla ihmisillä on värittynyt käsitys sisältömarkkinoinnista ja se saatetaan mieltää jopa negatiivisena. Karri kertoo meille miten oikein toteutettu sisältömarkkinointi onkin tosi asiassa laadukasta asiakaspalvelua ja tuottaa olemassa oleville ja uusille asiakkaille hyötyä. Karri selostaa myös miten taitavalla sisältömarkkinoinnilla tuotteita ja palveluita myyvät yritykset saavat kohdennettua markkinointitoimet taloudellisesti kannattavasti sellaisille asiakkaille, jotka ovat yrityksen kannalta tärkeitä ja merkityksellisiä. Kannattaa kuunnella tämä hyvin yleistajuinen jakso, niin osaat jatkossa katsoa markkinointia uudesta näkökulmasta!

 • Soveltolla on useita päämiehiä, joiden tuotteet ja palvelut liittyvät Sovelton asiakkailleen tarjoamiin osaamisen kehittämisen palveluihin. Yksi keskeinen päämies on Microsoft. Joka kesä Microsoft järjestää kumppaneilleen suunnatun maailmanlaajuiden konferenssin Inspiren, jossa tänäkin vuonna oli soveltolaisia mukana. Tässä jaksossa tilaisuuteen osallistuneet Sanna Varpukari, Marika Kotola ja Mikko Sievänen kertovat havainnoistaan Inspiressa.

  Teknologia on tällä hetkellä suurin työtä, ammatteja ja työelämää muuttava tekijä. Tähän on havahduttu monissa organisaatioissa mukaan lukien Microsoft. Sanna, Marika ja Mikko tuovat esille omista näkökulmistaan havainnoimiaan ilmiöitä ja kertovat niiden merkityksestä. Kuuntele tämä jakso, niin saat yhden näkökulman lisää teknistyvän maailman kehityksestä ja sen vaikutuksesta omaan ja yrityksesi osaamisen tarpeisiin! Jos työskentelet Microsoftin kumppaniyrityksessä, niin soveltolaisten kertomasta saat hyviä perusteita miksi sinun tai jonkun yrityksestänne kannattaa jatkossa osallistua Inspireen.

 • Jakson vieras Risto Linturi on yhdessä Osmo Kuusen kanssa laatinut Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle raportin "Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia ". Raportissa erilaiset ilmiöt on koottu omiin koreihinsa ja näiden perusteella voidaan ennustaa millaisia uusia ammatteja tulee syntymään tai voidaan arvioida syntyvän.

  Miltä kuulostaa robottikouluttaja, joukkoistuskoordinaattori tai biomarkkeritulkki? Nyt etäiseltä scifiltä kuulostavat nimikkeet tulevat olemaan arkipäivää tulevaisuudessa ihmisten CV:ssä yhtä lailla kuten monet muutkin raportissa mainitut ammatit. Risto taustoittaa ilmiöitä ja kehityssuuntia tulevaisuuden ammattien kehityksessä sekä kertoo kuulijoille aiheeseen läheisesti liittyvästä kylätalouden paluusta.

 • Splunk? Mikä nimi se tuollainen on? Voiko näin lapsellisella nimellä nimikoitu tuote olla uskottava? Kyllä voi. Tässä Soveltoradion jaksossa on vieraana Juha Tamminen kertomassa mitä nimen takana on. Juhalla on vuosien kokemus Splunkin käyttöönotoista ja siihen liittyvistä asiakkaiden konsultoinnista. Splunkin voi kohdata puhuttaessa Security Information and Event Managementista (SIEM), IoT:stä ja Business Intelligencestä. Splunkia käytetään monessa muussakin asiassa, kun suuresta määrästä dataa pitää tehdä havaintoja, hälytyksiä ja analyysejä. Annetaanpa Juha Tammisen kertoa mikä on Splunk, mihin se on tarkoitettu ja ketkä sitä käyttävät.

 • IT-ammattilaisilla on jatkuva tarve seurata teknologian kehitystä ja opiskella uusia asioita. Ainakin silloin jos haluaa pitää asiantuntemustaan osoittavat sertifioinnit ajan tasalla. Monella kuitenkin ajankäyttö työn, opiskelun ja vapaa-ajan osalla tuottaa haasteellisia valintatilanteita. Kuuntele tästä jaksosta miten Windows Server asiantuntija Tomi Virtanen on ratkaissut opiskelutarpeensa. Osallistuahan voi koulutukseen, jossa opiskelu tapahtuu useana peräkkäisenä päivänä tai vaihtoehtoisesti niin, että koulutus jaksotetaankin eri päiville pitemmälle aikajaksolle. Tomin kokemuksen mukaan jälkimmäinen tapa sopii hänelle paremmin. Tomin perustelut ja vinkit opiskelulle selviävät tästä jaksosta!

 • Robotteja on ollut keskuudessamme jo vuosia, mutta etupäässä teollisuuden palveluksessa. Viime vuosina tapahtuneen modernien robottien kehityksen myötä niitä alkaa olla joukossamme enenevässä määrin. Tämän jakson vieras tietokirjailija Cristina Andersson on monessa mukana oleva robotiikan asiantuntija. Tässä jaksossa Cristina kertoo millaisia robotteja on tällä hetkellä olemassa, mitä lähitulevaisuudessa on odotettavissa ja millaisia uusia ominaisuuksia roboteille ollaan kehittämässä tekoälyn, materiaalitekniikan ja sensoreiden kehityksen myötä. Cristina puhuu myös robottien käyttöönotosta yrityksestä sekä millaisia muutoksia robottien käyttöönotto tarkoittaa työyhteisölle ja johtamiselle. Robotit tulevat korvaamaan monissa työtehtävissä ihmisen, mutta myös uusia töitä ja ammatteja syntyy tilalle. Kuuntele tämä jakso, niin tiedät millaisia asioita tulevaisuudessa on odotettavissa!

 • Mitä mukissa Sovelton Petri Kettusella? Se selviää tässä Soveltoradion jaksossa, kun keskustelemme Petrin kanssa IT-alan sertifioinneista ja niihin tähtäävistä testeistä. Petri työskentelee Soveltossa asiakkaiden kanssa ratkaisuhakuisissa myynnillisissä tehtävissä, mutta kokee omien sanojensa mukaan saaneensa paljon hyötyä siitä, että on ottanut pilvipalveluiden perusasiat haltuun kursseilla ja itseopiskelun kautta aina Fundamentals -tason sertifioinnilla todennettuna.

  Petri Kettunen ilmoitti kehityssuunnitelmia kysyttäessä isoin kirjaimin haluavansa ottaa haltuun pilviteknologiat. Nyt hän on alle vuoden aikaan opiskellut sekä Azuresta ja AWS:stä perustason sertifioitumiseen riittävät tiedot ja suorituksistaan innostuneena hän aikoo jatkaa syvemmälle teknologioihin menevien testien suoritttamisella. Kuuntele jakso, niin samalla selviää keille muille Petri suosittelee sertifioitumista tai ainakin siihen tähtäävien tietojen opiskelua.

  Sovelto ylläpitää testikeskusta, jossa voi käydä suorittamassa Pearson VUE:n ja Red Hatin sertifiointitestejä. Lisätietoja testeistä ja testiaikojen varaukset sähköpostilla osoitteesta testit@sovelto.fi