Kajsa Boglind Podcasts

 • Omvärldens bild av kriget i Ukraina påverkas av satir och humor. Hör om hånfullhet som leder till sympati.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Putin hånas

  Något som man kanske inte egentligen förknippar med krig är humor. Men faktum är att humor är en ganska viktig ingrediens i detta informationskrig, framför allt på den ukrainska sidan.

  Pelle Nilsson på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut har skrivit en rapport om vilken tyngd skämt och satir har i kommunikationen kring kriget i Ukraina. Han berättar hur humor används för att skapa stöd både i omvärlden och i Ukraina och om vilka andra känslor som spelar roll i kommunikationen mellan ukrainare och med omvärlden.

  Lubna el Shanti, korrespondent i Ukraina ger sin bild av hur denna humor landar i de ukrainska hemmen och hur Ukrainas kommunikationsstrategi har formats.

  Hör om den propaganda och desinformation som sprids i Ryssland och vilken information som egentligen förmedlas till president Putin. Maria Persson Löfgren, Rysslandskorrespondent berättar om vilken bild Ryssland vill ge av kriget.

  Vi beger oss även till ett land där många har en annan uppfattning om kriget i Ukraina jämfört med oss här i Sverige – nämligen Tyskland. Hör vår korrespondent Daniel Alling om hur känslor och skam kring skeenden under andra världskriget påverkar bilden av kriget i Ukraina.

  Programledare: Kajsa Boglind

  Producent: Catarina Spåre Gustafsson

  Tekniker: Joachim Persson

 • Skärmtid och sociala medier - ämnen som ofta leder till tjafs i många familjer. I allt fler länder utformas nu lagar för att skydda barn från skadligt innehåll på sociala medier och begränsa deras tid framför skärmen.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Det finns kanske ingenting idag som föräldrar bråkar med sina barn om så mycket som det här med skärmtid och social medier. Det ständiga plingandet stör. Det blir tjafs om när telefonen bör stängas av på kvällen och vad är det som händer egentligen på sociala medier. Är det bra miljöer att vistas i? Det där är vi många som undrar och oroar oss över. I P4 Världen hör vi om olika länder där staten går in för att styra bort barnen från det skadliga innehållet och straffa sociala medier-jättarna om det inte tar ansvar.

  Arkansas förbjuder sociala medier

  Under den senaste veckan så införde den amerikanska delstaten Arkansas ett förbud för sociala medier för barn under 18 år, om inte föräldrarna uttryckligen ger sitt medgivande. Ett liknande förbud har införts i Utah. Hör USA-korrespondent Roger Wilson om hur begränsningar av social medier ska påverka barns psykiska ohälsa.

  I Storbritannien har det skapats uppmärksamhet kring en rad ungdomar och barn råkat illa ut, till och med dödats, på grund av vad som pågår på sociala medier. Debatten har lett till att regeringen vill göra Storbritannien till det tryggaste landet i världen för internetanvändare. Hör Londonkorrespondent Stephanie Zakrisson berätta om The Online Safety Bill som ska skydda barn från att påverkas negativt på nätet.

  Tiktoks moder är Kina

  I Kina, som kan ses som sociala mediers urmoder, går utvecklingen snabbt och många sociala medieföretag i väst sneglar åt kinesiskt håll för att hämta inspiration. Kinesiska Tiktok skapar debatt om hur den kinesiska staten kan samla information om appens användare och allt fler företag förbjuder anställda att ha Tiktok på sin jobbmobil. Frågan är vilket intresse Kina har för att lagra data om Tiktok-användarna? Hör Kinakommentator Hanna Sahlberg om Tiktok-gate och begränsningar och censur på nätet. Bland annat finns ett maxtak för hur länge barn får spendera framför skärmen.

  Så vad är då på gång för svenska barns del? Ekots techreporter Sven Carlsson beskriver det lagförslag som är på gång inom EU och som bland annat omfattar föräldrakontroll som kan ge föräldrar möjlighet att begränsa minderårigas tillgång till sånt som kan vara farligt.

  Programledare: Kajsa Boglind

  Producent: Catarina Spåre Gustafsson

  Tekniker: Johanna Carell

 • Inte bara Joe Biden och Donald Trump som stoppat dokument lite varstans.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  USA:s president Joe Biden bjöd in FBI till att söka igenom hans hem i deras jakt på fler säkerhetsklassade dokument – vilket de också hittade. Samtidigt har det upptäckts hemliga dokument även hemma hos Trumps tidigare vice president Mike Pence.

  Med primärvalen för 2024 års presidentval ett år bort ställer vi hos frågan hur dessa avslöjanden påverkar de båda herrarnas chanser. Vi lyfter också blicken och scannar av vilka som står i startgroparna för en presidentkampanj 2024 – Donald Trump? Ron DeSantis? Nikki Haley

  Abortmotståndarna behöver en ny strategi

  När Högsta domstolen upphävde Roe V. Wade-beslutet firade många republikanska politiker. Det visar sig dock att en majoritet av USA:s väljare inte håller med dem, och nu börjar republikanska strateger bli stressade.

  Medverkande: Ginna Lindberg, USA-kommentator på Ekot, Cecilia Khavar, USA-korrespondent och Kajsa Boglind, programledare P4 Världen.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Viktor Mattsson

  Tekniker: Alma Segeholm

 • Varför är Sverige värst i Europa när det gäller dödligt våld med skjutvapen och vilka länder kan vi låna metoder från?

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Sverige ligger i topp i Europa när det gäller dödligt vapenvåld och frågan är nu om andra länder gör nåt som vi skulle kunna ta efter för att få så vis få stopp på dödandet.

  Sverige är värst när det gäller dödsskjutningar

  Kriminolog Manne Gerell förklarar på vilket sätt Sverige sticker ut jämfört med andra länder i Europa och varför skjutvapenvåldet ökar här samtidigt som andra länder lyckas få ner antalet dödsskjutningar.

  Så ska gängvåldet stoppas

  Den senaste tiden har ju skjutningar och sprängningar tagit liv i både stora och små svenska städer. Den nya nya justitieministern Gunnar Strömmer har utlovat en ny strategi för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten som många av skjutningarna är kopplade till. Vi vet sedan tidigare att den nya regeringen vill börja använda sig mer av danska metoden. Vi här Danmarkskorrespondent Samuel Larsson om hur Danmark arbetar mot våldet och varför Danmark har blivit en sådan viktig förebild för svenskt rättsväsende.

  Vi beger oss även till England och vår korrespondent Stephanie Zakrisson. I England har man en liknande våldsspiral som vi har i Sverige. Skillnaden är att knivvåldet dominerar gängkriget i London samtidigt som de svenska gängen skjuter.

  Hör kriminolog Manne Gerell om vilka andra länders metoder som skulle kunna importeras till Sverige för att bryta den pågående våldsspiralen.

 • USA:s president har slarvat med att lämna tillbaka hemligstämplade dokument till riksarkivet. Ekar kritiken mot Donald Trump tomt då?

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Biden har kritiserat Trump i hårda ordalag för att han tog med sig hemligstämplade dokument till Mar-a-Lago. Men strax före Mellanårsvalet i november ska en annan dokumenthög ha påträffats på ett kontor som Biden använde som vicepresident. USApodden reder ut skillnader och likheter mellan de båda dokumentskandalerna.

  Talmanskaoset är över, efter inte mindre än 15 försök lyckades republikanen Kevin Mc Carthy bli vald till talman i representanthuset. Vi får höra bilder inifrån kongressen från den senaste röriga veckan.

  President Biden har för första gången besökt gränsen mot Mexiko där tusentals migranter väntar på besked om sitt öde. Men besöket och beskeden han kom med har fått kritik från både republikanerna och det egna partiet.

  Medverkande: Roger Wilsson, San Fransiscokorrespondent, Cecilia Khavar Washingtonkorrespondent och Ginna Lindberg USA-kommentator.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Kajsa Boglind

 • Följ med till Nederländerna där jurister och klimataktivister har tvingat fram skärpt miljöpolitik och hör om Eus klimatpolitik som går längre än svenska politiker hade tänkt sig.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Medan klimatfrågan hamnat i skuggan av andra politiska frågor i Sverige har EU ökat tempot för unionens klimatomställning. När Sverige nu tar över ordförandeskapsposten kommer flera av de viktiga sista pusselbitarna hamna på plats i det övergripande klimatpaketet Fit for 55. Ekots EUkommentator Susanne Palme berättar om vad som har gjorts hittills och om hur klimatomställningen hänger ihop med Ukrainakriget.

  Ett land som redan tvingats gå längre än landets politiker hade tänkt sig är Nederländerna. Där tvingade jurister och klimataktivister för ett par år sen sin regering att lägga om klimatpolitiken så att den når upp till målen som landet och EU satt upp. Ekots klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola besökte nyligen Nederländerna för att se hur det gått.

  Programledare: Kajsa Boglind
  Tekniker: Johanna Carell

 • EU-regleringar, FN-avtal och svenska miljömål pekar alla mot att mer svensk skog kommer att behöva skyddas framöver. Men hur ska Sveriges över 300 000 skogsägare förmås att avverka mindre?

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Granbarkborren har dödat 32 miljoner kubikmeter gran sedan 2018, att jämföra med de stora skogsbränderna sommaren 2018 som förstörde ca två miljoner kubikmeter skog.

  I veckan rapporterade Skogsstyrelsen att 40 procent av ungskogen i Norra Sverige är skadad, och då handlade det också om andra trädslag. 2021 avverkades rekords mycket skog i Sverige.

  Herman Sundqvist säger att miljömålet Levande skogar inte kommer att nås och att utvecklingen i skogen är negativ, men han lyfter samtidigt fram förbättringar som gjorts och som han tror kommer att slå igenom på sikt.

  – I en del avseenden mår den svenska skogen alldeles utmärkt och fungerar bra och i andra avseenden finns ganska stora svårigheter just nu, säger Herman Sundqvist.

  EU:s miljöpolitik krockar med svensk skogspolitik

  EU:s skogspolitik och FN-avtal innebär att mer svensk skog troligen kommer behöva skyddas framöver. Riksdagens miljömål för skogen, Levande skogar pekar åt samma håll.

  Samtidigt är avverkning den främsta inkomstmöjligheten för Sveriges över 300 000 skogsägare. I Ekots lördagsintervju föreslår Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ett ersättningssystem till skogsägare som avstår från avverkning.

  – Det skulle ju kunna vara att en markägare får inte bara betalt för att genomföra olika skötselåtgärder som utvecklar och förstärker biologisk mångfald men det kunde också vara att en markägare får ersättning för att markägaren härbärgerar väldigt sällsynta eller hotade arter på sin mark också, säger Herman Sundqvist.

  För att Sverige ska nå de miljömål som riksdagen satt upp för skogen skulle mer skog med höga naturvärden behöva skyddas.

  Äganderätt står mot miljömål

  EU föreslår en förordning om restaurering av natur som innebär att 20 procent av unionens påverkade ekosystem ska återställas till 2030.

  För svensk del kan det här betyda att ytterligare runt en och en halv miljon hektar skogsmark ska skyddas. Enligt Skogsstyrelsen skulle det kosta runt 175 miljarder kronor att ersätta svenska skogsägare för det.

  I november beslutade EU om en annan förordning som också pekar mot att svenska skogsägare kan behöva låta mer skog stå, nämligen den som slår fast att Sverige behöver öka sin kolsänka, något som främst sker när växande skog binder koldioxid från vår atmosfär.

  I svensk skogspolitik betonas gång på gång äganderätten för skogsägare och skogsägarnas frihet under ansvar. Samtidigt ställer EU allt större krav på både klimatnytta och biologisk mångfald i den svenska skogen. Och det här skulle enligt Herman Sundqvist kunna balanseras genom att den som äger skog erbjuds andra sätt att tjäna pengar förutom virkesavverkning.

  – Äganderätten är grundlagsskyddad så jag tror att en väg som vi har föreslagit i vår fördjupade utvärdering av (miljömålet) Levande skogar är att försöka hitta incitament att tjäna pengar på sin skog på annat sätt, säger Herman Sundqvist.

  Intervjun spelades in den 22 december 2023.

  Gäst: Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen
  Kommentar: Mona Hambraeus, Ekots reporter med fokus på miljö och klimat
  Programledare: Kajsa Boglind
  Producent: Maja Lagercrantz
  Tekniker: Christer Tjernell

 • Teslamiljardären vill ha inflytande och omfamnar Republikanernas älsklingsfrågor. Vi pratar också om Brittney Griners hemkomst till USA och Kyrsten Sinemas avhopp.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Elon Musk får stor uppmärksamhet för sitt twittrande och tycks ha anammat republikanska talepunkter. Vi reder ut hans politiska hemvist och huruvida han har politiska ambitioner på riktigt.

  Brittney Griner tillbaka i USA

  Efter snart tio månader i rysk fångenskap är basketstjärnan och OS-medaljören Brittney Griner hemma i USA igen. USA genomförde en fångutväxling mot den ökände vapenhandlaren Viktor Bout. Vilka vann mest på bytet – amerikanerna eller ryssarna?

  Kyrsten Sinema hoppar av Demokraterna

  Senatorn Kyrsten Sinema från Arizona meddelar att hon lämnar det demokratiska partiet och istället kommer att inta rollen som en oberoende ledamot i kongressen. Det här borde reta upp president Joe Biden som plötsligt har en mindre majoritet i senaten.

  Medverkande: Ginna Lindberg, USA-kommentator, Kajsa Boglind, programledare P4 Världen och Björn Ottosson, USA-expert på FOI.

  Programledare: Sara Stenholm
  Producent: Viktor Mattsson
  Tekniker: Victor Ubeira

 • Donald Trumps försök att bli president igen möter hårt motstånd inifrån det egna partiet. Samtidigt ska han granskas av en särskild åklagare - igen.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  En dryg vecka efter Donald Trump tillkännagivit sin presidentkandidatur är responsen ljummen inom det egna partiet. Samtidigt ska en särskild åklagare utreda hans roll i stormningen av kongressen och hanteringen av hemliga presidentdokument i hans hem Mar-a-Lago i Florida.

  Nancy Pelosi varvar ner

  Efter årtioenden i kongressen har Nancy Pelosi meddelat att hon kliver ner som Demokraternas ledare i Representanthuset. Vid 82 års ålder anser hon att det är dags att lämna över till nästa generation. Vad blir Pelosis bestående avtryck i kammaren, och vem kommer att efterträda henne?

  Medverkande: Ginna Lindberg, USA-kommentator, Roger Wilson, USA-korrespondent och Kajsa Boglind, programledare P4 Världen.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Viktor Mattsson

  Tekniker: Adam Alvin

 • Amerikanska vapen har varit avgörande för den framgångsrika ukrainska motoffensiven, nu senast i Cherson. Men vad händer med militärbiståndet om republikanerna vinner kongressvalet?

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Ukrainas flagga vajar på flera ukrainska myndighetsbyggnader i staden Cherson och på gatorna hörs jubel och tårar. Hör vår Ukrainakorresponent Lubna El-Shanti om hur Ukraina lyckats befria den enda regionhuvudstaden som Ryssland tagit sen krigets början.

  Samtidigt pågår rösträkningen i det amerikanska kongressvalet där republikanerna ser ut att få makten i en eller båda kamrarna. Vad betyder det för det fortsatta stödet till Ukraina?

  USA:korrespondent Cecilia Khavar ger oss det senaste om rösträkningen i det amerikanska mellanårsvalet och hör Sveriges Radios USA:kommentator Ginna Lindberg om hur resultatet där kan påverka Ukrainakriget.

  Vi får även en bild inifrån Ryssland där vår korrespondent Maria Persson Löfgren befinner sig. Ett Ryssland med färre män på gatorna eftersom många skickats till kriget i Ukraina.

  Programledare Kajsa Boglind

  Producenter Catarina Spåre Gustafsson

  Tekniker Hanna Melander

 • Många av Trumps kandidater lyckades sämre än väntat i mellanårsvalet 2022.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Republikanerna hade hoppas på en så kallad röd våg men mellanårsvalet 2022 tycks inte ha blivit det stora bakslag för Demokraterna som många förutspått. Hur kommer det sig?

  Ron DeSantis vs Donald Trump

  Floridas guvernörs Ron DeSantis gjorde ett succéval i Florida och nu är frågan inte om utan när han kommer att ställa upp som presidentkandidat. Och hur kommer Donald Trump att hantera det?

  Medverkande: Ginna Lindberg, USA-kommentator, Kajsa Boglind, programledare P4 Världen, Cecilia Khavar, USA-korrespondent, Roger Wilson, USA-korrespondent och Caroline Kernen, korrespondent med fokus på unga.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Viktor Mattsson

  Tekniker: Joar Jonsson

 • Pennsylvanias betydelse i mellanårsvalet är enorm och det märktes när Biden, Obama och Trump besökte delstaten på en och samma dag.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Med två dagar kvar till det amerikanska mellanårsvalet vänds blickarna mot Pennsylvania. Delstatens senatsrace är oerhört jämnt och kan bli avgörande för Bidens återstående år som president. USApodden är på plats och tar tempen på valfebern.

  Tre presidenter på samma dag

  På lördagen höll Joe Biden och Barack Obama ett möte i Philadelphia för att locka röster till sin kandidat John Fetterman och samtidigt höll Donald Trump ett möte i delstatens västra del för att lyfta fram sin kandidat Mehmet Oz. Vem lyckades bäst med sitt uppdrag?

  Medverkande: Ginna Lindberg, USA-kommentator, Cecilia Khavar, USA-korrespondent och Kajsa Boglind, programledare P4 Världen.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Viktor Mattsson

  Tekniker: Jari Hänninen

 • Podden på plats i USA där ex-presidenten trappar upp smutskastningen och ryktet säger att han snart tillkännager sin kandidatur för 2024.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  USA:s tidigare president Donald Trump beskriver demokrater som onda människor som är ute efter att förstöra USA och nuvarande presidenten Joe Biden varnar för en demokratisk kollaps.

  USApodden är på plats i USA för mellanårsvalet 2022 och vi inleder vår resa i New York och med att bland annat diskutera tonläget i den amerikanska politiska debatten.

  New York är intressant igen

  New Yorks guvernör Kathy Hochul trodde nog att valet 2022 skulle bli en promenadseger men plötsligt verkar den republikanske utmanaren Lee Zeldin ha en liten chans att komma ikapp.

  Detta utmanar bilden av New York som ett demokratiskt fäste. Hur blev det så? Och säger det något om en politisk karta i förändring?

  Medverkande: Ginna Lindberg, USA-kommentator, Kajsa Boglind, programledare P4 Världen och Martin Gelin, New York-korrespondent för Dagens Nyheter.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Viktor Mattsson

  Tekniker: Heinz Wennin

 • I november håller USA mellanårsval och utfallet hänger på en handfull delstater.

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  Om Republikanerna vinner tillbaka representanthuset och senaten i höstens mellanårsval är det i praktiken stopp för Joe Bidens politiska projekt. Vi fokuserar extra mycket på senaten och de delstater där det står och väger.

  Joe Bidens nya drogpolitik

  Presidenten har beslutat att benåda en lång rad personer som dömts för cannabisinnehav. Detta tolkas som en ny linje i amerikansk drogpolitik och kan öppna för en nationell liberalisering av narkotikalagar.

  Högerextrema gruppen Oath Keepers har pekats ut som nyckelspelare i stormningen av kongressen 6 januari 2021. Nu inleds rättegången mot flera personer ur gruppens toppskikt.

  Medverkande: Kajsa Boglind, programledare P4 Världen och Roger Wilson, USA-korrespondent.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Viktor Mattsson

  Tekniker: Jacob Gustavsson

 • President Biden skärper tonen men kommer Putin att lyssna?

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  USA varnar Ryssland för att fortsätta sitt krig in på områden som tillhör Natoallierade och tidigare CIA-chefen och armégeneralen David Petraeus säger att USA står redo att svara med full kraft om Putin använder sig av kärnvapen. Har vi närmat oss ett krig mellan USA och Ryssland?

  Guvernörsvalet i Texas hettade till när Greg Abbott och Beto O'Rourke drabbades samman i en enda debatt inför valet i november. Vi tittar närmare på detta rafflande race och tipsar även om fler guvernörsval att hålla koll på i höst.

  HD samlas igen efter abortbeslutet

  Högsta domstolen samlas återigen efter sommaruppehållet och frågan är om dammet nu lagt sig efter alla protester i samband med beslutet att riva upp den grundlagsskyddade rätten till abort. Fler uppmärksammade fall står på tur och många kommer följa HD:s arbete med stor spänning i höst.

  Medverkande: Ginna Lindberg, USA-kommentator Ekot, Roger Wilson, USA-korrespondent, Kajsa Boglind, programledare P4 Världen och Johanna Melén, utrikesreporter Ekot.

  Programledare: Sara Stenholm

  Producent: Viktor Mattsson

  Tekniker: Susanne Martinsson